New items
Sekretne życie introwertyków
Badania etnograficzne i obserwacyjne
Fistaszki zebrane 1989-1990
Wielki zły lis
Karty demonstracyjne : materiały edukacyjno-terapeutyczne
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
Projekt grantowy

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ubiega się o przyznanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji grantu pod nazwą:
"Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość".

Cel projektu:
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.
Adresaci projektu:
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele klas I – III
nauczyciele klas IV -VIII
nauczyciele liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych,
nauczyciele szkół specjalnych

Zapraszamy nauczycieli do wypełnienia anonimowej ankiety diagnozującej potrzeby w zakresie edukacji zdalnej. Zobacz ankietę docs.google.com
Więcej informacji o projekcie na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021. Jak wynika z danych pozyskanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, najczęściej występujące trudności zgłaszane przez rodziców i uczniów w czasie nauki zdalnej/hybrydowej to: obniżony nastrój, lęk przed powrotem do szkoły, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne.
Polecamy literaturę ze zbiorów Biblioteki:
* Nauczanie na odległość katalogi.pbp.poznan.pl
* Stres szkolny- fobia szkolna – radzenie sobie ze stresem katalogi.pbp.poznan.pl
* Zachowania agresywne katalogi.pbp.poznan.pl
* Higiena snu – zaburzenia snu – bezsenność katalogi.pbp.poznan.pl
* Osamotnienie katalogi.pbp.poznan.pl
* Wypalenie uczniowskie – przeciążenie nauką katalogi.pbp.poznan.pl
* Uwaga – trening koncentracji katalogi.pbp.poznan.pl
* Pomoc psychologiczno-pedagogiczna katalogi.pbp.poznan.pl

więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki: pbp.poznan.pl