179935
No cover
Journal
In basket
Od R. 1, nr 1 (1937) = R. 18 podtytuł: miesięcznik poświęcony sprawom kultury fizycznej : organ wychowawców fizycznych, instruktorów i kierowników sportowych.
Od R. 1, nr 1 (1937) = R. 18 wydawca: Kultura Fizyczna.
Od R. 1, nr 1 (1947) = R. 21 redaktor naczelny Zygmunt Gilewicz.
Od R. 1, nr 1 (1947) podtytuł: miesięcznik poświęcony sprawom kultury fizycznej.
Od R. 1, nr 2 (1937) = R. 18 przewodniczący komitetu redakcyjnego Marian Krawczyk
Od R. 1, z. 10/12 (1920) podtytuł: organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, Polskiego Związku Sokolego i innych zrzeszeń.
Od R. 11, z. 1 (1930) redaktor naczelny Walerjan Sikorski.
Od R. 13, z. 1/4 (1932) drugi podtytuł: miesięcznik poświęcony higjenie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach : organ międzyuczelniany studjów Wychowania Fizycznego (Studjum W. F. Uniwersytetu Poznańskiego, Studjum W. F. Uniwersytetu Jag., Centr. Inst. Wych. Fiz. Na Bielanach).
Od R. 13, z. 1/4 (1932) miejsce wydania: Warszawa.
Od R. 13, z. 1/4 (1932) redaktor naczelny Z. Gilewicz.
Od R. 3, z. 1/6 (1922) podtyt.: czasopismo poświęcone higienie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, koszarach i stowarzyszeniach : organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, Polskiego Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych i innych zrzeszeń.
Od R. 4, z. 1/4 (1923) drugi podtytuł: organ Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, Polskiego Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych, Związku Harcerstwa Polskiego i innych zrzeszeń.
Od R. 4, z. 1/4 (1923): nakładem Polskiego Banku Handlowego.
Od R. 5, z. 7/12 (1924) drugi podtytuł: organ Komisji LekarskiejTow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniw. Pozn., Polskiego Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych, Związku Harcerstwa Polskiego i innych zrzeszeń.
Od R. 6, z. 1 (1925) podtytuł: kwartalnik poświęcony higjenie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach : organ Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego, Polskiego Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych, Sekcyj Wychowania Fizycznego T.N.S.W., Związku Harcerstwa Polskiego i innych zrzeszeń.
Od R. 7, z. 1 (1926) drugi podtytuł: organ Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego, Polsk. Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych, Sekcyj Wychowania Fizycznego T.N.S.W., Związku Harcerstwa Polskiego, Zjedn. Młodz. Polskiej i innych zrzeszeń.
Od R. 8, z. 5 (1927) podtytuł: miesięcznik poświęcony higjenie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach : organ Sekcji Wychowania Fizycznego T. N. S. W., jeden z organów Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk,Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego, Polsk. Związku Sokolego, Zw. Harcerstwa Polskiego i Zjedn. Młodz. Polskiej.
Od R. 9, z. 1 (1928) podtytuł: miesięcznik poświęcony higjenie wychowawczej i ćwiczeniom cielesnym w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach : [miesięcznik poświęcony higjenie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach, organ sekcji W. F. i H. Szk. przy T. N. S. W., jeden z organów Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniw. Pozn., Polsk. Związku Sokolego, Zw. Harcerstwa Polskiego, Zjedn. Młodz. Polskiej.
Tytuł według okładki.
R. 1, z. 5/6 (1920)-R. 18, z. 3/4 (1937) streszczenie francuskie.
Zawartość zasobu C-86
R. 9 1928 nr 1-12
R. 1 (18/19) 1937/38 nr 1-10 [brak nr 8!]
R. 2 (22) 1948 nr 1-12
R. 3 (23) 1949 nr 1-12
R. 4 (24) 1950 nr 1-6

W publikacji zawarto artykuły:
Notes:
General note
Od R. 1, nr 1 (1937) = R. 18 podtytuł: miesięcznik poświęcony sprawom kultury fizycznej : organ wychowawców fizycznych, instruktorów i kierowników sportowych.
Od R. 1, nr 1 (1937) = R. 18 wydawca: Kultura Fizyczna.
Od R. 1, nr 1 (1947) = R. 21 redaktor naczelny Zygmunt Gilewicz.
Od R. 1, nr 1 (1947) podtytuł: miesięcznik poświęcony sprawom kultury fizycznej.
Od R. 1, nr 2 (1937) = R. 18 przewodniczący komitetu redakcyjnego Marian Krawczyk
Od R. 1, z. 10/12 (1920) podtytuł: organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, Polskiego Związku Sokolego i innych zrzeszeń.
Od R. 11, z. 1 (1930) redaktor naczelny Walerjan Sikorski.
Od R. 13, z. 1/4 (1932) drugi podtytuł: miesięcznik poświęcony higjenie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach : organ międzyuczelniany studjów Wychowania Fizycznego (Studjum W. F. Uniwersytetu Poznańskiego, Studjum W. F. Uniwersytetu Jag., Centr. Inst. Wych. Fiz. Na Bielanach).
Od R. 13, z. 1/4 (1932) miejsce wydania: Warszawa.
Od R. 13, z. 1/4 (1932) redaktor naczelny Z. Gilewicz.
Od R. 3, z. 1/6 (1922) podtyt.: czasopismo poświęcone higienie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, koszarach i stowarzyszeniach : organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, Polskiego Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych i innych zrzeszeń.
Od R. 4, z. 1/4 (1923) drugi podtytuł: organ Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, Polskiego Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych, Związku Harcerstwa Polskiego i innych zrzeszeń.
Od R. 4, z. 1/4 (1923): nakładem Polskiego Banku Handlowego.
Od R. 5, z. 7/12 (1924) drugi podtytuł: organ Komisji LekarskiejTow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniw. Pozn., Polskiego Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych, Związku Harcerstwa Polskiego i innych zrzeszeń.
Od R. 6, z. 1 (1925) podtytuł: kwartalnik poświęcony higjenie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach : organ Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego, Polskiego Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych, Sekcyj Wychowania Fizycznego T.N.S.W., Związku Harcerstwa Polskiego i innych zrzeszeń.
Od R. 7, z. 1 (1926) drugi podtytuł: organ Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego, Polsk. Związku Sokolego, Kół Lekarzy Szkolnych, Sekcyj Wychowania Fizycznego T.N.S.W., Związku Harcerstwa Polskiego, Zjedn. Młodz. Polskiej i innych zrzeszeń.
Od R. 8, z. 5 (1927) podtytuł: miesięcznik poświęcony higjenie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach : organ Sekcji Wychowania Fizycznego T. N. S. W., jeden z organów Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk,Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego, Polsk. Związku Sokolego, Zw. Harcerstwa Polskiego i Zjedn. Młodz. Polskiej.
Od R. 9, z. 1 (1928) podtytuł: miesięcznik poświęcony higjenie wychowawczej i ćwiczeniom cielesnym w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach : [miesięcznik poświęcony higjenie szkolnej i wychowawczej, oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach, organ sekcji W. F. i H. Szk. przy T. N. S. W., jeden z organów Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniw. Pozn., Polsk. Związku Sokolego, Zw. Harcerstwa Polskiego, Zjedn. Młodz. Polskiej.
Tytuł według okładki.
Language note
R. 1, z. 5/6 (1920)-R. 18, z. 3/4 (1937) streszczenie francuskie.
Issuing body note
Od R. 2, nr 4 (1950) = R. 22: Główny Urząd Kultury Fizycznej.
Od R. 4, nr 1/2 (1950) = R. 24: Główny Komitet Kultury Fizycznej.
Cumulative index/finding aids note
Skorowidz nazwisk i rzeczy zawartych w R. 1-12 (1920-1931) w R. 12 (1931)
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again