192154
No cover
Article
In basket
Wszystkiego najlepszego! : życzenia jako gatunek wypowiedzi w ujęciu glottodydaktycznym / Anna Dunin-Dudkowska. W: Glottodydaktyka polonistyczna : strategie - wartości - wyzwania : materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM oraz Stowarzyszenie "Bristol", Poznań 20-21 września 2018. S. 179-194. - 2021.
Bibliografia na stronie 193.
Streszczenie w języku angielskim.
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronie 193.
Language note
Streszczenie w języku angielskim.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again