173119
Książka
W koszyku
Na stronie tytułowej i okładce: Już trzecie wydanie - prezentuje wyniki najnowszych badań [dotyczy wydania oryginalnego].
Bibliografia na stronach 520-529 i przy rozdziałach. Indeksy.
Streszczenie: W książce opisano uczenie się umiejętności w praktyce, relację nauczyciel-uczeń, motywację i postawę uczącego się, znaczenie pochwały i krytyki oraz unikania stereotypów. W odniesieniu do nauczyciela zwrócono uwagę na: dyscyplinę, właściwą organizację zajęć, rozwiązywanie problemów, preferowane przez uczniów metody, pisanie scenariuszy zajęć, planowanie kursu, cele oceniania, zasady, cele i style nauczania (tłumaczenie niezrozumiałych dla ucznia kwestii, wykład, uczenie się przez naśladowanie, zadawanie pytań, metody aktywizujące i wspierające pamięć, nadzorowanie pracy ucznia, wykorzystanie pomocy wizualnych). Zawarto kwestionariusz samooceny nauczyciela, opisano znaczenie jego autorytetu i systemu wartości. W odniesieniu do ucznia określono: na czym polega proces uczenia się, emocjonalne i poznawcze potrzeby ucznia, metody nauczania i uczenia się (dyskusja, praca w grupach, referaty, gry, konwersatoria, techniki zapamiętywania, nauczanie interaktywne, czytanie, zadania i projekty, doświadczenia, wynalazki, metody prawopółkulowe, wizualne i kinestetyczne, samodzielne uczenie się, samokształcenie). Na końcu rozdziałów zamieszczono listę pytań pozwalającą na skonfrontowanie własnych doświadczeń z prezentowanym w książce materiałem.
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 320585, 300165 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-a-83 299231 PNS (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Na stronie tytułowej i okładce: Już trzecie wydanie - prezentuje wyniki najnowszych badań [dotyczy wydania oryginalnego].
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia na stronach 520-529 i przy rozdziałach. Indeksy.
Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca
W książce opisano uczenie się umiejętności w praktyce, relację nauczyciel-uczeń, motywację i postawę uczącego się, znaczenie pochwały i krytyki oraz unikania stereotypów. W odniesieniu do nauczyciela zwrócono uwagę na: dyscyplinę, właściwą organizację zajęć, rozwiązywanie problemów, preferowane przez uczniów metody, pisanie scenariuszy zajęć, planowanie kursu, cele oceniania, zasady, cele i style nauczania (tłumaczenie niezrozumiałych dla ucznia kwestii, wykład, uczenie się przez naśladowanie, zadawanie pytań, metody aktywizujące i wspierające pamięć, nadzorowanie pracy ucznia, wykorzystanie pomocy wizualnych). Zawarto kwestionariusz samooceny nauczyciela, opisano znaczenie jego autorytetu i systemu wartości. W odniesieniu do ucznia określono: na czym polega proces uczenia się, emocjonalne i poznawcze potrzeby ucznia, metody nauczania i uczenia się (dyskusja, praca w grupach, referaty, gry, konwersatoria, techniki zapamiętywania, nauczanie interaktywne, czytanie, zadania i projekty, doświadczenia, wynalazki, metody prawopółkulowe, wizualne i kinestetyczne, samodzielne uczenie się, samokształcenie). Na końcu rozdziałów zamieszczono listę pytań pozwalającą na skonfrontowanie własnych doświadczeń z prezentowanym w książce materiałem.
Recenzje:
Inne wydania:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej