184783
Article
In basket
Książka obrazkowa : czyli o niedostrzeganych i dewaluowanych wartościach literatury dziecięcej / Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. W: Edukacja w systemie Marii Montessori - wychowaniem do wartości : praca zbiorowa, s. 189-[207]. - 2014.
Bibliografia na stronach 206-207.
Artykuł zawiera m. in. inspiracje metodyczne dotyczące wykorzystania książki obrazkowej w pracy z dziećmi na przykładzie publikacji : "Smonia" Moniki Hanulak i "Kto kogo zjada" Aleksandry i Daniela Mizielińskich.
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 206-207.
Summary, etc.
Artykuł zawiera m. in. inspiracje metodyczne dotyczące wykorzystania książki obrazkowej w pracy z dziećmi na przykładzie publikacji : "Smonia" Moniki Hanulak i "Kto kogo zjada" Aleksandry i Daniela Mizielińskich.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again