Form of Work
Książki
(57)
Publikacje dydaktyczne
(15)
Poradniki i przewodniki
(9)
Publikacje fachowe
(4)
Artykuły
(1)
Proza
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(47)
only on-site
(31)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(48)
Czytelnia
(31)
Author
Wianecka Elżbieta
(6)
Zakrzewska Barbara
(6)
Sawa Barbara
(4)
Cieszyńska-Rożek Jagoda (1955- )
(3)
Pomirska Zofia
(3)
Łomża Justyna
(3)
Balejko Antoni (1935- )
(2)
Czajkowska Irena (?-2008)
(2)
Giermakowska Alicja (1954- )
(2)
Herda Kazimierz (1938-2008)
(2)
Knapik Irmina
(2)
Maurer Alicja
(2)
Pętlewska Halina
(2)
Sawicka Barbara
(2)
Skibińska Helena
(2)
Wiatrowska Leokadia
(2)
Zakrzewska Danuta
(2)
Baran Joanna (psycholog)
(1)
Bierońska Elżbieta
(1)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(1)
Braun Eldon M. (1943- )
(1)
Davis Ronald D. (1942- )
(1)
Dziemiańczuk Tadeusz
(1)
Górniewicz Ewa (1959- )
(1)
Jałowiecka Aneta
(1)
Juszczyk Stanisław (1951- )
(1)
Kos Barbara
(1)
Kossow Hans-Joachim
(1)
Kot Alicja
(1)
Miązek Dorota
(1)
Murakowska Joanna
(1)
Nowicka Ewa (pedagog)
(1)
Petrus Paulina
(1)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(1)
Stępkowska Zofia (1928-2015)
(1)
Suwalska Elżbieta
(1)
Turewicz Wanda
(1)
Waleszkiewicz Kamila
(1)
Wypych Agnieszka
(1)
Wąsik Iwona
(1)
Zając Wojciech (1969- )
(1)
Zioło Brygida
(1)
Łałajewa Raisa Iwanowa
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(14)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(4)
Time Period of Creation
2001-
(14)
Country
Poland
(58)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Logopedzi
(12)
Dzieci
(11)
0-5 lat
(10)
6-8 lat
(10)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(10)
Rodzice
(10)
Cudzoziemcy
(7)
Nauczyciele
(4)
9-13 lat
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Przedszkola
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Gimnazja
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Czytanie
(57)
Pisanie
(38)
Język polski
(18)
Dysleksja i dysgrafia
(16)
Dziecko
(14)
Korekcja mowy
(13)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(8)
Mowa
(5)
Słuch
(3)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(3)
Gry edukacyjne
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Czytanie i pisanie
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Matematyka
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Spostrzeganie
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Genre/Form
Ćwiczenia i zadania
(12)
Poradnik
(11)
Dokumenty dźwiękowe
(8)
Ćwiczenia logopedyczne
(8)
Materiały pomocnicze
(4)
Podręcznik
(2)
Publikacja bogato ilustrowana
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Bibliografia adnotowana
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Program nauczania
(1)
Programy nauczania początkowego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(18)
Językoznawstwo
(10)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
58 results Filter
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
ISBN: 83-02-06796-2
Streszczenie: Zeszyt tak jak poprzednie z serii - przeznaczony do pracy z dziećmi, które mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, zawiera ćwiczenia z instrukcjami na materiale graficznym i literowo-wyrazowym. Uwzględniają one psychologiczną zasadę, że u podłoża umiejętności czytania leżą procesy analizy i syntezy w sferze słuchowej, wzrokowej oraz funkcje psychomotoryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276375 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-D-112 PNS 276376 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1998
(Logopedia)
Bibliogr. s. [37-38].
Streszczenie: Krótkie opracowanie poświęcone podstawowym zagadnieniom dysleksji, dysgrafii i dysortografii (rozszerzona wersja artykułu z "Wiedzy i Życia"). Omówiono istotę i symptomy dysleksji w rozwoju dziecka, a następnie u dzieci uczących się czytać, podano propozycje kilku ćwiczeń w zapamiętywaniu liter i czytaniu. Następnie omówiono, posługując się reprodukcjami przykładów fragmentów uczniowskich rękopisów, zaburzenia, które mogą ujawniać się w charakterze pisma, a wśród nich dysgrafię. Podano główne wyznaczniki dysortografii, których znajomość jest konieczna przy diagnozowaniu i terapii dysortografii, wraz z reprodukcjami fragmentów rękopisów uczniów, i propozycje technik terapii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275929, 275928 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
(Psychologia, Pedagogika)
Bibliografia strony 230-232.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316118 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Bibliogr. s. 211-217.
Streszczenie: Książka jest kontynuacją i rozszerzeniem problematyki przedstawionej w pracy "Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej" pod red. B. Siemienieckiego. Omawia teoretyczne podstawy procesów profilaktyki i terapii dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania. Podaje przykłady zastosowania technik komputerowych w diagnozie i w terapii pedagogicznej oraz konstruowania indywidualnych programów rewalidacji w zależności od konkretnego przypadku deficytu rozwojowego dziecka. Proponuje dwie koncepcje działań reedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania: klasyczną (tradycyjną) i nowoczesną, wykorzystującą techniki komputerowe; obie - uzupełniając się prowadzą do trafnej diagnozy i skutecznej terapii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276479 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-D-111 PNS 276480 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Opis wg okł.
Streszczenie: Drugi (z planowanych 6) zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu i ich rodziców. Omówiono krótko przyczynę zamieniania przez dziecko liter podobnych pod względem graficznym. Podano krótkie wskazówki do ćwiczeń. Ćwiczenia przedstawione w tym zeszycie służą eliminowaniu błędów polegających na zamianie liter b - d, g - p, a - o, m - n. Początkowo są to ćwiczenia na materiale nieliterowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275203 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-D-107 275204 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1997
Opis wg okł.
Streszczenie: Pierwszy (z planowanych 6) zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu i ich rodziców. Omówiono krótko błędy popełniane przez tych uczniów jako wynik opóźnień i zaburzeń rozwoju percepcji, wymowy, rozwoju ruchowego. Podano krótkie wskazówki do ćwiczeń. Ćwiczenia przedstawione w tym zeszycie służą opanowaniu przez dziecko samogłosek, spółgłosek, wyrazów jedno- i dwusylabowych w oparciu o rozwijanie umiejętności słuchowych, wzrokowych i manualnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274873 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-D-104 PNS 274874 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1996
Bibliogr. s. 148-150.
Streszczenie: Materiały do zajęć kompensacyjnych opracowane na podstawie fachowej literatury tematu, doświadczeń autorki oraz nauczycieli klas początkowych. Przedstawiono: psychofizjologiczne i rozwojowe uwarunkowania czynności czytania i pisania, symptomy, przyczyny oraz konsekwencje zaburzeń percepcyjnych, metody badania percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki oraz lateralizacji. Podano także wiele ćwiczeń usprawniających funkcje słuchowe, wzrokowe i ruchowe. Pracę kończą 3 przykładowe konspekty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wzór indywidualnego arkusza postępów ucznia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253839, 253838 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Psychologia, Pedagogika)
Bibliogr. s. 230-232.
Streszczenie: Poradnik metodyczny adresowany do nauczycieli nauczania początkowego, stanowi pomoc w organizowaniu pracy terapeutycznej z dziećmi, które mają trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Autorzy koncentrują się na trudnościach specyficznych, spowodowanych zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych. Zawarty w książce zestaw wielostronnych ćwiczeń oraz konspektów zajęć stanowi zweryfikowany praktycznie materiał do zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274101 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-51 272980 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
Opis wg okł.
Streszczenie: Zbiór konspektów przeznaczonych do pracy z dziećmi z mikrodeficytami rozwojowymi w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych. Całość tworzą cztery zeszyty. Zeszyt I zawiera konspekty z etapu wstępnego terapii pedagogicznej z ćwiczeniami o charakterze ogólnorozwojowym: podpisywanie obrazków za pomocą głosek, usprawnianie grafomotoryki ręki i ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, tworzenie wyrazów wielosylabowych z sylab otwartych, kształtowanie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowej, kordynacji wzrokowo-słuchowej oraz orientacji przestrzennej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-80/1 273333 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-80/3 273333 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1995
(Uczmy Dzieci Zabawowo, Skutecznie i Bezstresowo)
Dla nauczycieli, terapeutów i rodziców.
Streszczenie: Na całość niniejszego tytułu składają się obok poradnika dwie części z układankami, rozsypankami oraz loteryjkami obrazkowymi i sylabowo-wyrazowymi. Materiały te zbierają wieloletnie doświadczenia autorek z pracy z dziećmi dyslektycznymi. Służą one tworzeniu podstaw nauki czytania i pisania, szczególnie u dzieci z wymienionymi zaburzeniami, lecz mogą być też wykorzystane w okresie przedszkolnym i początkach nauczania wszystkich dzieci. Poradnik stanowi zbiór wskazań metodycznych do pracy z cz. I i II.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-D-93/3 253427 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 180 s., [1] k. złoż. tabl. : ilustracje (w tym kolor.) ; 20 cm.
(Psychologia, Pedagogika)
ISBN: 83-02-02924-6
Bibliogr. s. 179-180.
Streszczenie: Poprawione 4 wydanie cieszącej się popularnością u rodziców i nauczycieli książki. Uzupełniono najbardziej część teoretyczną i zalecaną bibliografię, a najmniej proponowane ćwiczenia. Część teoretyczna obszerniej omawia dojrzałość dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej, początkowe trudności w pisaniu i czytaniu oraz problem wczesnego wykrywania zaburzeń wraz z zastosowaniem profilaktyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268476 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-29 268477 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1987
Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 174, [1] s., [1] k. tabl. : ilustracje (w tym kolor.).
Bibliogr. s. 174-[175].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 230556, 230064, 230063, 230062, 230061 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 212321, 212320 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-69 204025 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1976
Bibliogr. s. 76-77.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308816, 273493 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-26 137545 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1975
Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. - 174, [1] s., [1] k. tabl. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 171-172.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 237052, 237051, 237050, 129224 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1975
Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barabara Sawa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. - 173, [2] s., [4] k. tabl. : ilustracje ; 20 cm.
(Dla Rodziców i Wychowawców)
Bibliogr. s. 171-172.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 129280, 129274 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 124645 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again