Form of Work
Książki
(17)
Poradniki i przewodniki
(6)
Artykuły
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(2)
Author
Ekiert-Grabowska Dorota
(4)
Elsner Danuta
(4)
Kożusznik Barbara
(3)
Knafel Krystyna
(2)
Andrzejewska-Wasilenko Alicja ( -2008)
(1)
Bednarek Krzysztof
(1)
Cenin Mieczysław
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Gawrecki Lechosław (1942- )
(1)
Jeżowski Antoni (1950- )
(1)
Kapcia Alicja
(1)
Oldroyd David Roger
(1)
Pielachowski Józef (1940- )
(1)
Pyżalski Jacek
(1)
Skrobik Wielisława
(1)
Wojnarowska-Grzebień Małgorzata
(1)
Wroczyńska Ewa
(1)
Łyszczarz Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
1990 - 1999
(13)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(3)
Subject
Dyrektorzy szkół
(18)
Szkolnictwo
(14)
Zarządzanie oświatą
(13)
Przywództwo
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
BHP
(1)
Finanse
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczyciele
(1)
Oświata
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(1)
Genre/Form
Poradnik
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Informator
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(13)
Edukacja i pedagogika
(4)
Psychologia
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 008381 Pd (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 203868 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1706)
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. tł. z ang. Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Książka przedstawia: założenia teoretyczne i programowe efektywnego kształcenia kadry kierowniczej, przyjmując podejście holistyczne tj. (rozwój osobisty kierującego, rozwój zespołu, którym kieruje, oraz rozwój kierowanej przez niego instytucji); rozważania nad ogólnymi prawidłowościami wprowadzania zmian w oświacie; systemy doskonalenia nauczycieli w Wielkiej Brytanii; nowe podejście do szkolenia kadry oświatowej w Anglii. W pracy wyjaśniono pojęcie asertywności i omówiono rolę takich zachowań w komunikacji międzyludzkiej (podane zostały konkretne wskazówki praktyczne i ćwiczenia przydatne w uczeniu się asertywności), zaprezentowano umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji ekonomicznej szkół oraz marketing szkolny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278490, 278489 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 261863 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą / Józef Pielachowski. - Wyd. 1 z nowelizacją. - Poznań : "eMPi²", 1999. - 201, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Mater. szkol. Studium Doskonalenia Menedżerskiego w Kaliszu dla dyrektorów i pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły.
Bibliogr. s. 154, akty prawne s. 155-156.
Streszczenie: Praca adresowana do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników zarządzających oświatą w gminie, wizytatorów. Autor zwraca uwagę na potrzebę innowacyjności w kierowaniu, tworzenia własnej wizji szkoły czy strategii oświatowej gminy. Zachęca do wykorzystania zamieszczonych w książce wzorów praktycznych i regulacji prawnych (ukazanych często w formie tabel i diagramów) dotyczących głównych zagadnień, procedur i czynności kierowniczych w szkole i gminnej oświacie. Treść poruszonych w pracy zagadnień obejmuje: kierowanie szkołą, zarządzanie oświatą w gminie, planowanie działań w szkole, nadzór pedagogiczny, ocenę pracy nauczycieli i dyrektora, decyzje administracyjne dyrektora szkoły z zakresu obowiązku szkolnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278020 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Informator zamieszcza dane o formach doskonalenia - ramowy program, cele nauczania, terminy zajęć, formy realizacji, listę wykładowców i nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej. Materiały zamieszczono w alfabetycznej kolejności nazw województw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253404, 253403 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-172.
Streszczenie: Czwarty tom z serii przeznaczonej dla dyrektorów szkół zaznajamia z zawiłościami prawa materialnego w zakresie: przygotowania szkolnego planu finansowego, jego wykonania, organizacji służb finansowych, wykorzystania środków pozabudżetowych, zakupów, remontów oraz inwentaryzacji majątku szkolnego. Obok części informacyjnej liczne ćwiczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253424, 276007 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt.
Bibliogr. k. 140-141.
Streszczenie: Materiały na 8 dni szkolenia: Współtworzenie wizji rozwoju szkoły - rola dyrektora; Rozpoznawanie problemów i potrzeb w procesie rozwoju organizacyjnego szkoły; Analiza kompetencji kierowniczych i potrzeb w zakresie własnego doskonalenia; Praca zespołowa nad podejmowaniem decyzji; Praktyczne przygotowanie do wewnątrzszkolnego doskonalenia rady pedagogicznej; Wewnątrzszkolna praca nad doskonaleniem nauczycieli i rozwojem organizacyjnym szkoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253598 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt.)
Bibliogr. s. [27].
Streszczenie: Uwagi sformułowane na podstawie praktyki oraz niezbędne uzupełnienia: propozycje zadań, ćwiczeń, tekstów itp.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275269 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Częśc. tł. z ang., niem.
Streszczenie: Część 1 materiałów powstałych w ramach polsko-brytyjskiego programu samokształcenia dyrektorów szkół. Inspiracją do ich powstania były materiały dla dyrektorów szkół brytyjskich. Rozdziały zawarte w poszczególnych częściach zawierają: krótkie wprowadzenie, skorelowane z nimi fragmenty literatury przedmiotu oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe. W tym tomie omówiono: zadania, gospodarowanie czasem i organizację stanowiska pracy dyrektora szkoły oraz radzenie sobie ze stresem i przestrzeganie prawa. Porządkują one dotychczasową wiedzę oraz wskazują na możliwości nowych rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253424 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Mater. szkol. Studium Doskonalenia Menedżerskiego w Kaliszu dla dyrektorów szkół i pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły.
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Autor we wstępie wyjaśnia czym różni się menedżer od tradycyjnego dyrektora szkoły. W pierwszej - teoretycznej części określa zakres umiejętności niezbędnych do pełnienia tej funkcji. Dalsze części książki mają charakter praktyczny i wskazują: jak zostać dyrektorem, funkcjonować w tej roli, kierować podwładnymi, pełnić rolę pracodawcy, organizować i prowadzić narady oraz zebrania; w jaki sposób wdrażać programy autorskie, projekty i koncepcje dydaktyczno-wychowawcze. Omówiono także zagadnienia dotyczące promowania szkoły, umiejętnego występowania w mediach i odpowiedniego zachowania w przypadku odejścia z pełnionej funkcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278021 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Materiały stanowiące pomoc dla prowadzących zajęcia szkoleniowe dla wizytatorów, dyrektorów szkół czy pracowników oświaty w gminach, mające zapoznać z następującymi zagadnieniami: zasady dobrej organizacji, etapy planowania, różne style kierowania, twórczość w organizacji, kultura organizacji, zagadnienia prawne, kadrowe i finansowe, ćwiczenia umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Materiał każdej lekcji składa się z 3 odrębnych części: skrót wykładu; scenariusz i materiały; opis lekcji - wskazówki dla osoby prowadzącej oraz opisy ćwiczeń, gier i zabaw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253438 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 253439 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli : moduł 3A / Danuta Elsner. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1996. - 170 k. ; 30 cm.
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 170.
Streszczenie: Materiały do tematów: Doskonalenie kadry kierowniczej placówki doskonalącej nauczycieli; Od codziennych zadań kierowniczych do wizji placówki; Projektowanie placówki jako rozwijającej się organizacji; Usprawnianie kierowania szkołą; Kierowanie zespołem ludzkim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253599 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313108, 312815 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Cześc. tł. z ang., niem.
Streszczenie: W tej części autorki rozpatrują problem szkoły jako organizacji w ujęciu systemowym i strukturalnym. Ukazują optymalny model szkoły wraz z jego charakterystycznymi cechami. Analizują takie czynności kierownicze, jak: planowanie, wprowadzanie zmian, podejmowanie działań w celu zorientowania się w systemie społecznym szkoły oraz twórcze rozwiązywanie problemów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253424 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312710 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zwolnienie nauczycieli ze szkoleń BHP / Michał Łyszczarz. W: Szkoła : miesięcznik dyrektora. 2019, nr 11, s. 10-12. - 2019.
Artykuł z czasopisma "Szkoła : miesięcznik dyrektora".
Wykaz aktów prawnych na stronie 12.
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Cześc. tł. z ang., niem.
Streszczenie: Część 2 materiałów zawiera omówienie poszczególnych instrumentów, których znajomość jest niezbędna w procesie kierowania ludźmi, a mianowicie: sposobów komunikowania się z zespołem, motywowania ludzi do pracy, dokonania wyboru stylu kierowania, prowadzenia narad, rozwiązywania konfliktów, negocjowania w sprawach spornych oraz oceniania podwładnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253424 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again