Form of Work
Książki
(15)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(13)
only on-site
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(5)
Author
Sawicka Katarzyna
(3)
Parker Jonathan (1960- )
(2)
Pikiel Sylwia
(2)
Randall Peter (1948- )
(2)
Babiuch Małgorzata
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Gałkowski Tadeusz (1936-2020)
(1)
Konopnicki Jan (1905-1980)
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kossewska Joanna (1963- )
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Mac Kenzie Robert J
(1)
Mikuła Leszek (1946- )
(1)
Rylke Hanna (1947-2017)
(1)
Stephens Thomas M
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Łagan Danuta
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
1901-2000
(3)
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Rodzice
(4)
Nauczyciele
(2)
Subject
Dziecko trudne
(15)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Metody nauczania
(4)
Autyzm
(3)
Chorzy w rodzinie
(3)
Diagnoza psychologiczna
(3)
Dziecko autystyczne
(3)
Młodzież trudna
(3)
Socjoterapia
(3)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(3)
Zespół Aspergera
(3)
Dziecko z zespołem Aspergera
(2)
Metody wychowawcze
(2)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Potrzeby wyższego rzędu
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Agresywność
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Harcerstwo
(1)
Jakość życia
(1)
Kluby
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metody badawcze
(1)
Narkomania
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osoby z zespołem Aspergera
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła Podstawowa nr 149
(1)
Terapia zabawą
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Uczniowie
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zespół Retta
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Poradnik
(3)
Monografia
(2)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Medycyna i zdrowie
(2)
Psychologia
(2)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. [323]-328.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303995, 299368, 299367, 299366, 299365 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39443, 39442, 39441, 39440, 37046, 37045, 37044, 37043 (8 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 323-328.
Streszczenie: Socjoterapia rozumiana jest tu jako bezpośrednia forma pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym w formie spotkań grupowych o celach terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Przedstawiono proces i metodę socjoterapii oraz programy socjoterapeutyczne i sposób ich realizacji - dla dzieci w młodszym wieku szk. z trudnościami adaptacji i nieśmiałych, dla klasy szk., dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, dla młodzieży szkół średnich, dla nieletnich nadużywających alkoholu, dla dzieci w placówce opieki całodobowej, dla młodzieży z zakładu poprawczego, dla młodych pacjentów szpitala psychiatrycznego, młodocianych więźniów, osób współuzależnionych. Są to zmodyfikowane wersje prac dyplomowych słuchaczy Podyplomowego Studium Socjoterapii Instytutu Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji UW i PTP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-151 PNS 276590 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 323-328.
Streszczenie: Wydanie niezmienione w porównaniu do poprzedniego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295743, 295742 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 74-76.
Streszczenie: Zbiór artykułów metodycznych autora opublikowanych w miesięczniku ,,Harcerstwo''(1983-86), opartych na wieloletnich doświadczeniach z pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Autor przedstawia swoją działalność w drużynach ,,Nieprzetartego szlaku'', które prowadził w schronisku dla nieletnich i kuratoryjnym ośrodku pracy z młodzieżą. Oprócz materiału metodycznego zamieścił także rys historyczny drużyn ,,Nieprzetartego szlaku''.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271470, 271469 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-e-115 271471 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński ; nr 65)
Bibliogr. s. 167-172.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 194525, 194524 (2 egz.)
Book
In basket
(Psychologia, Pedagogika)
Bibliogr. s. 113-114.
Streszczenie: Relacje między nauczycielami i rodzicami oraz przesłanki współpracy rodziny i szkoły. Charakterystyka form działań (popartych przykładami) w zakresie porozumiewania się nauczyciela z rodzicami w różnych, także trudnych sytuacjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289132, 284451 (2 egz.)
Book
In basket
Dzieci o silnej woli : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie ; przekład: Lucyna Wierzbowska. - Wydanie drugie. - Sopot : GWP, 2020. - 286, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
Wydanie 1. pt.: Uparte dzieci : od konfliktu do współpracy.
Bibliografia na stronach 286-[287].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 321857 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Autorzy książki, psychologowie, pedagodzy, socjolodzy i prawnicy w sposób interdyscyplinarny opisują problematykę dziecka zagrożonego w kontekście rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym i środowiskowym. Podkreślają znaczenie jak najwcześniejszego zdiagnozowania problemów dzieci zagrożonych i podjęcia działań prewencyjno-profilaktycznych, obejmujących zarówno dziecko, jak i jego bezpośrednie otoczenie. Zawarte w publikacji rozważania z wykorzystaniem teoretycznych założeń oraz w odniesieniu do polskich i zagranicznych badań sytuują dziecko niedostosowane społecznie lub wykazujące zaburzenia w zachowaniu w centrum oddziaływań pomocowych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300964 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-155 300691 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 169051 (1 egz.)
Book
In basket
(Literatura Pedagogiczna)
Bibliografia na stronie [192].
Streszczenie: Dla rodziców, nauczycieli i wychowawców młodzieży w wieku 12-18 lat. Ukazano przyczyny i fazy uzależniania się młodych osób od narkotyków, wskazano sposoby postępowania, omówiono program profilaktyczny dla szkoły średniej "Nie biorę" Fundacji Bene Vobis. Omówiono zagrożenie młodzieży przemocą i samobójstwami - przyczyny i sposób postępowania w szkole (rozmowy indywidualne, działania w wymiarze klasy, szkoły), podano wskazówki do rozmów z dziećmi o śmierci. Omówiono zagrożenia w sferze wychow. płciowego nastolatków, rolę rodziców i nauczycieli w wychow. seksualnym, program PiON. Ukazano sposób komunikowania się z dzieckiem w rodzinie. Omówiono wychowanie w szkole we współpracy z rodzicami. Zaproponowano program pracy w socjoterapeutycznej grupie uczniów sprawiających trudności wychow. W omówieniach problemów psychol. i wychow. są przykłady przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278105, 278014 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Opis form działania Klubu "Ikar" w Krakowie służących integracji społ. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zagrożonych niedostosowaniem społ. Krótko scharakteryzowano grupy dzieci biorące udział w zajęciach Klubu. Przedstawiono zajęcia prowadzone w Klubie z omówieniem przykładowych ćwiczeń. Są to: zajęcia integrujące grupę, ćwiczenia fizyczne metodą ruchu rozwijającego i metodą Rudolfa Labana, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia artystyczne, spotkania rekreacyjno-towarzyskie (np. związane ze świętami). Ukazano korzyści, jakie dzieci wynoszą z uczestnictwa w zajęciach Klubu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279427 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-150 PNS 279428 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 315156 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301444 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Zawiera także przedruk tekstu Karty Praw Osób Autystycznych.
Streszczenie: Zbiór artykułów teoretycznych i empirycznych (z wynikami badań) dotyczących różnych aspektów rozwoju dziecka autystycznego. Zakres tematyczny materiałów obejmuje diagnozowanie, wczesną interwencję i terapię, wychowanie i nauczanie osób z autyzmem oraz ich relacje w środowisku rodzinnym. Książka kierowana do szerokiego kręgu odbiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283274 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-133 283275 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again