Form of Work
Książki
(17)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(7)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(7)
Author
Andrzejczak Aldona (1952- )
(1)
Bereźnicka Małgorzata
(1)
Burzyńska Małgorzata
(1)
Gerlach Ryszard
(1)
Hasińska Zofia
(1)
Kowalski Mirosław (pedagog)
(1)
Krysiak Włodzimierz
(1)
Kędzierska Bogna
(1)
Kłos Monika
(1)
Marzec Jarosław
(1)
Małecka Marta (pedagog)
(1)
Michalak Renata
(1)
Mrozek Magdalena
(1)
Muszyński Marcin
(1)
Nowacki Jerzy
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Oryl Mieczysław (1928- )
(1)
Piekarska Jolanta (pedagog)
(1)
Piekarski Wiesław (1948- )
(1)
Przecławska Anna (1929-2010)
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Staszewicz Monika
(1)
Wollman Lidia
(1)
Znajmiecka-Sikora Marta
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Pedagodzy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Kształcenie ustawiczne
(20)
Metody nauczania
(4)
Nauczanie
(3)
Mentoring
(2)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(2)
Nauczyciele
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Program radiowy
(2)
Program telewizyjny
(2)
Rozwój osobowości
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Uczenie się
(2)
Wilber, Ken
(2)
Zastosowanie i wykorzystanie
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Asertywność
(1)
Autopsychoterapia
(1)
Bezrobocie
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Geragogika
(1)
Innowacje
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie rodziców
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca zespołowa
(1)
Projekt "Senior aktywny intelektualnie"
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia humanistyczna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Samokształcenie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Styl życia
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terapia poznawcza oparta na uważności
(1)
Trening grupowy (psychologia)
(1)
Wartość
(1)
Wiatrowski, Zygmunt
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Podręcznik
(2)
Informator
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
20 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316240 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2015
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 730)
Bibliogr. s. 300-317.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 313332 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2014
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309962 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 315873 (1 egz.)
Article
In basket
Date of publication: 2013
Jak przygotować uczniów do uczenia się przez całe życie ? : wyzwania dla szkoły i nauczyciela / Lidia Wollman. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 5, Nauczyciel - wychowawca w przedszkolu i szkolei, s. 15-52. - 2013.
Bibliografia na stronach 49-50.
Streszczenie angielskie.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306845 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2010
ISBN: 978-83-60844-12-0
Na s. tyt. :"Człowiek - najlepsza inwestycja". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prezentacja różnorodnej problematyki składającej się na proces edukacji całożyciowej. Poruszono zagadnienia m. in.: kształcenia ustawicznego jako wyzwania dla człowieka dorosłego, kształcenia ustawicznego w kontekstach rynku pracy i prawa człowieka do rozwoju własnej osobowości oraz kulturowego podłoża idei kształcenia przez całe życie, roli kształcenia ustawicznego w społeczeństwie wiedzy, nowoczesnych metody rozwoju zawodowego pracowników (e-learning, mentoring, coaching), sukcesu ucznia jako miernika sukcesu zawodowego nauczyciela, konieczności przygotowania uczniów klas I-III do edukacji całożyciowej i sposobów osiągania tego przez nauczyciela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 299618 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-69 299617 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
ISBN: 978-83-7587-347-4
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
Streszczenie: Autorzy publikacji ukazali proces uczenia się i doskonalenia oraz jego znaczenie w różnych fazach życia człowieka. Rozważania te wpisują się w nurt edukacji permanentnej i całożyciowej - od nauczania w pierwszych latach życia do zadań edukacji dorosłych i seniorów. Szczegółowo opisano wybrane problemy edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz edukację dorosłych. W książce poruszono również kwestię zróżnicowanych problemów nauczania-uczenia w Polsce i za granicą: wykorzystania mediów i technologii informacyjnych, współpracy rodziców ze szkołą, przygotowania uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, modelu nauczyciela-wychowawcy oraz zadań wychowawczych szkolnictwa wyższego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301359 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-90 300617 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Bibliogr. s. 224-228.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306762 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
Na okł.: ABC doradcy zawodowego.
Bibliogr. s. 63.
Streszczenie: Autorka omawia rozwój zawodowy człowieka (fazy rozwoju, czynniki wpływające na wybór zawodu), proces dokonywania zmian zawodowych oraz poradnictwo zawodowe (relacje doradca-klient, formy poradnictwa, zbiory informacji).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296748 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2004
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór referatów z konferencji naukowej poświęconej problemom kształcenia ustawicznego, rynku pracy, bezrobociu i rekonwersji w wojsku. Praca omawia m.in. kształcenie ustawiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja), analfabetyzm funkcjonalny, doradztwo zawodowe oraz programy aktywizacji zawodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-100 288288 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 8)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: 10 artykułów przygotowanych na konferencję we Wrocławiu. Przedstawiono w nich m.in. problematykę: szkolenia bezrobotnych, form kształcenia i doskonalenia zawodowego, szkolenia pracowników w przedsiębiorstwie, postaw wrocławskiej młodzieży (omówienie wyników sondażu wśród uczniów i nauczycieli), nauczyciela jako wzorca przedsiębiorczości dla młodzieży (sondaż wśród nauczycieli studiujących - przygotowujących się do nauczania przedsiębiorczości), zamierzeń edukacyjnych opolskich studentów (omówienie wyników ankiety).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-64 284895 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-88/2 276801 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
Bibliogr. s. 28, 156, 157-159.
Materiały dydaktyczne dla słuchaczy ORTWP, wieczorowych i zaocznych szkół średnich i policealnych.
Streszczenie: Przedruk rozdziałów z różnych książek - nt. form kształcenia dorosłych, uczenia się, planowania pracy samodzielnej, pracy z tekstem drukowanym, notowania, opracowywania pracy pisemnej, roli komputera w samodzielnym zdobywaniu wiedzy; dwa rozdziały autorstwa W. Krysiaka - o osiąganiu skupienia myśli i uwagi oraz o kształceniu pamięci; artykuł Ewy Przybylskiej o jakości kształcenia ustawicznego w instytucjach oświaty dorosłych i uniwersytetach w Niemczech (jako przykładu kraju Unii Europejskiej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-h-122 281821 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 188328, 188035 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1981
Bibliogr. s. 236-241.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 190115, 190113, 190112 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 181143 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 182444 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 170661 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again