Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(10)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(5)
Author
Gerlach Ryszard
(2)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Gajos Leszek
(1)
Marszałek Halina
(1)
Pawlikowski Rosław
(1)
Perdeus Stanisław
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Ratuś Bronisław (1935-1997)
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Urbański-Korż Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(10)
Subject
Kształcenie ustawiczne
(9)
Oświata dorosłych
(5)
Nauczyciele
(3)
Szkolnictwo zawodowe
(3)
Bezrobocie
(1)
Centrum Kształcenia Ustawicznego (Toruń)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Postawy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technika
(1)
Wartość
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
10 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. [131]-135.
Streszczenie: Omówiono: formy edukacji szkolnej i pozaszkolnej pracowników, edukację w zakładzie pracy, kulturę organizacyjną i uniwersytety trzeciego wieku, dydaktykę dorosłych (m.in. zasady kształcenia dorosłych, formy i metody edukacji dorosłych), założenia kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej, edukację bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy, podmioty poradnictwa dla dorosłych, kształcenie ustawiczne w przepisach polskiego prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301407, 299774, 299691, 299690 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-89 299275 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 119)
Bibliogr. s. 231-242.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Książka powstała w efekcie refleksji i poszukiwań badawczych wokół kształcenia ustawicznego. Opisano w niej role kształecia permanentnego dla przebiegu i jakości życia jednostki i społeczeństwa w perspektywie lokalnej i globalnej. Zmiany technologiczne, rozwój technik masowego przekazu, konkurencja na rynku pracy, przeobrażenia w sferze pracy mają wpływ na pojawienie się w życiu społecznym "edukacyjnego stylu życia". Z tym zjawiskiem łaczą się zagrożenia zwiazane z nierównym dostępem do oświaty, źródeł kulturowych, zróżnicowaniem kompetencji społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300547, 298377, 298376, 298375, 298374, 287595 (6 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W zbiorze artykułów omówiono kształcenie prozawodowe i zawodowe z uwzględnieniem kontekstu integracji europejskiej oraz problematyki nauczycieli edukacji zawodowej, standardów kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji kluczowych. Przedstawiono założenia reformy kształcenia zawodowego w Polsce oraz zagadnienia dotyczące kształcenia ustawicznego (m. in.: cele, szkolenia i dokształcanie pracowników).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286539, 284429 (2 egz.)
Book
In basket
Zawiera materiały z ogólnopol. konf. zorg. przez WSP w Zielonej Górze 11-12 marca 1992 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Materiały z konf. zorg. przez WSP w Zielonej Górze 11-12 marca 1992 r. Ref. składają się na ocenę systemu kształcenia nauczycieli (głównie na poziomie wyższym), zmierzają do wskazania zmian koniecznych z powodu przemian w społeczeństwie i nowych oczekiwań wobec nauczycieli (nowy model nauczyciela) oraz ukazania metod kształcenia. Poruszono też zagadnienia szczegółowe dot. przygotowania zawodowego nauczycieli techniki, matematyki, nauczania początkowego po SN, jęz. polskiego na studiach zaocznych, a także nauczycieli do pełnienia roli wychowawcy klasy; jeden ref. dot. roli WOM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269253 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty poświęcone problemom szczegółowym: głównym zadaniom w przekształcaniu polskiej oświaty dorosłych sfomułowanym w oparciu o doświadczenia innych krajów, zalecenia UNESCO i V Międzynarodowej Konferencji w Hamburgu w 1997 r.; analizie ilościowej oświaty dorosłych w Polsce (stan na 30 X 1994 r.) na postawie literatury przedmiotu i badań z l. 1990-95 oraz zadaniom wynikającym z tych badań; zastosowaniu metody biograficznej w kształceniu dorosłych; wykorzystywanym w przedsiębiorstwach formom kształcenia dorosłych; funkcjonowaniu urzędów pracy w zakresie poradnictwa zawodowego; podstawowym technikom informacyjnym (np. multimedia), wskazówkom w zakresie prezentacji osobistej i automatycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277627 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-51 277628 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zadania zawodowe i kształcenie mechaników / Henryk Bednarczyk ; [Instytut Technologii Eksploatacji]. - Radom : ITE, cop. 1996. - 376 s. : ilustracje (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Problemów Eksploatacji)
Bibliogr. s. 367-373.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Analiza dokumentacji klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego, opisy zawodów "mechanicznych" oraz wybrane plany nauczania w szkołach zawodowych - zasadniczych, średnich i wyższych. Zestawiono podstawowe umiejętności zawodowe, ogólnozawodowe treści kształcenia zawodowego oraz zaproponowano ich strukturę modułową, a także jednostki modułowe. Przedstawiono koncepcję wielopoziomowego i elastycznego modułowego kształcenia mechaników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279445 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-c-83 PNS 274772 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-243.
Streszcz. fr., ang., niem.
Streszczenie: Książka stanowi wynik wieloletnich badań i analiz poświęconych nauczycielowi pozaszkolnej oświaty zawodowej. Ukazano jego rolę zawodową, specyfikę pracy, sylwetkę osobową, aktualny przebieg pozyskiwania, kształcenia i doskonalenia. Przedstawiono ponadto podstawowe wyznaczniki projektowania jego kształcenia i doskonalenia także założenia organizacyjno-programowe tych procesów dla potrzeb integrującej się Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275110 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-94 275111 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Raport opracowany został w oparciu o badania zrealizowane z inicjatywy WOM w Rzeszowie, w drugiej połowie 1994 r., na reprezentatywnej próbie nauczycieli wszystkich szczebli szkolnictwa. Ich celem było poznanie dotychczasowych form doradztwa i doskonalenia nauczycieli oraz rozeznanie potrzeb istniejących w tej dziedzinie wśród nauczycieli. Zamieszczone w końcowej części raportu oczekiwania nauczycieli mogą stanowić cenną sugestię modyfikowania pracy WOM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269039, 269038 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 39-40.
Streszczenie: Publikacja uściśla zadania nauczyciela edukacji dorosłych w dobie transformacji ustrojowej, dostosowane do nowych potrzeb i oczekiwań społecznych. W części empirycznej przedmiotem badań są oceny i refleksje nauczycieli szkoły zaocznej na temat warunków i metod pracy oraz polityki władz szkolnych i oświatowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273575 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W odniesieniu do kompetencji społecznych dorosłych przedstawiono takie problemy andragogiczne, jak: podział kompetencji społecznych, samowiedza dorosłych w zakresie komunikacji interpersonalnej, "wychowanie dla dobra" jako nabywanie kompetencji człowieka dorosłego, etyka prostomyślności jako aksjologiczna oferta andragogiki, teoria Alana B. Knoxa, rola oświaty dorosłych w kształtowaniu kompetencji do aktywnego obywatelstwa, rola umiejętności społecznych w edukacji dorosłych, udział doradztwa grupowego w kształtowaniu społecznych umiejętności bezrobotnych, kompetencje społeczne dorosłych w świetle teorii pól wolności, kompetencje ludzi starszych w perspektywie ich możliwości rozwojowych, zadania opieki hospicyjnej i paliatywnej, i in.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292743, 292742 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-130 292744 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again