Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Walczak-Duraj Danuta (1947- )
(2)
Chełmecki Jerzy
(1)
Czakon-Tralski Dorota
(1)
Harwas-Napierała Barbara (1947- )
(1)
Heine Marek
(1)
Holly Romuald
(1)
Idzikowski Bogdan
(1)
Koseła Krzysztof (1951- )
(1)
Kosmala Janina
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Liberska Hanna (1955- )
(1)
Marzec Danuta Krystyna
(1)
Nowocień Jerzy (1948- )
(1)
Nycz Edward
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz (1943- )
(1)
Segiet Waldemar
(1)
Sirojć Zdzisław
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Turska-Kawa Agnieszka
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Zandecki Aleksander (1938- )
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(18)
Subject
Młodzież
(15)
Postawy
(5)
Wartość
(4)
Świadomość społeczna
(3)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Oświata
(2)
Psychologia młodzieży
(2)
Bezrobocie
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Hajduk, Edward
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kultura masowa
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Opinia publiczna
(1)
Osobowość
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój fizyczny dziecka
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wsie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(13)
1989-2000
(13)
1989-
(4)
2001-
(3)
Subject: place
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Gliwice (woj. śląskie)
(1)
Województwo lubuskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(16)
Materiały konferencyjne
(7)
Księga pamiątkowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(15)
Psychologia
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 505)
Bibliogr. s. 489-524.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311436 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 83-60398-03-8
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Programowej "Młodzież - Praca - Perspektywy" zorganizowanej przez Komendę Główną OHP 23-24 XI 2006 r. w Warszawie. Materiały ukazują: uwarunkowania przygotowania do pracy, zatrudnienia i rozwoju zawodowego młodzieży (np. problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych, potrzeba systemowych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego w szkole, poradnictwo zawodowe w szkole jako działanie profilaktyczne); badania młodzieży jako podstawę diagnozowania i prognozowania jej sytuacji zawodowej; Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie przygotowania młodzieży do aktywności zawodowej. Na płycie CD prezentacje multimedialne towarzyszące wystąpieniom na konferencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-267 292330 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Badawcze Realizowane w Katedrze Socjologii Zawodu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego ; 9)
Summ.
Streszczenie: W opracowaniu przedmiotem analizy jest proces kształtowania się określonych postaw i nastawień dot. pracy i wartości z nią związanych wśród młodzieży - uczniów ostatnich klas średnich szkół zawodowych. Wykorzystując wyniki badań przedstawiono plany życiowe związane z pracą, sens pracy w postawach młodzieży, wyobrażenia cech ,,dobrego pracownika'', poglądy na temat przyszłej pracy oraz stosunek do pracy jako wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268890 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Większość artykułów dot. społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole, jeden artykuł dot. sądowej kurateli rodzinnej, inny - sieroctwa po II wojnie światowej, inny - uczestnictwa w kulturze i czasu wolnego studentów, jeden o przemianach w kształceniu pedagogów opiekuńczych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-127 284180 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W książce zaprezentowano teksty wybranych wystąpień z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu (31.08 - 2.09.1995r.) pod wiodącym hasłem "Demokracja a wychowanie". W cz. I referaty i komunikaty naukowe dotyczą edukacji dla przyszłości w państwie demokratycznym i społeczeństwie obywatelskim, zwł. wzajemnej relacji między demokracją a edukacją (studium Z. Kwiecińskiego). Tematyka cz. II koncentruje się wokół problemów młodzieży: "wrastania" młodzieży w nowe sytuacje wywołane procesem transformacji ustrojowej w Polsce, wykształcenia jako instrumentu jakości życia w opiniach młodzieży, "zaradności" młodzieży i jej stosunku do pracy, patologicznych zachowań młodzieży (niepożądany rezultat przemian). Ponadto artykuł o samowychowaniu przyszłych nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-187 272996 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 172)
Bibliogr. s. 301-320.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Zaprezentowano systemy edukacji w Niemczech, Holandii i Stanach Zjednoczonych, a także odniesienia do edukacji w Polsce. W stratyfikacyjnej roli edukacji pokazano równości i nierówności społeczne, takie jak pochodzenie, etniczność, płeć, klasa. W tożsamości współczesnej młodzieży opisano zależność między kulturą popularną i społeczeństwem a typami tożsamości młodzieży niemieckiej (pragmatyzm i samorealizacja), holenderskiej (kultura popularna) i amerykańskiej (reality show i kult celebryty).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305717 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61975-13-7 (Remar)
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308617, 308616 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Praca będąca efektem badań przeprowadzonych wśród trzecioklasistów dziennych szkół ponadpodstawowych w 1995 r. Zamieszczono opis badanej zbiorowości, a następnie obszernie przedstawiono uzyskane wyniki w poszczególnych rozdziałach dot.: postaw młodzieży wobec gospodarki rynkowej, demokracji, stosunków w rodzinie, stosunków w szkole i szkolnej demokracji, stosunku do sfery publicznej i subkultur. Tłem do porównania były badania przeprowadzone przez CBOS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-218 279886 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Mater. z konferencji, Kraków grudzień 1999 r.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór referatów i komunikatów dotyczy: dylematów międzypokoleniowych zachodzących w zmieniającej się sytuacji politycznej i społecznej kraju, problemów psychologicznych, wychowawczych, socjalizacyjnych młodzieży w różnych uwarunkowaniach (rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym, akademickim).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-129 284431 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W ref. omówiono m.in.: problemy socjalizacji w dobie transformacji; wartości młodzieży; standardy ewaluatywne a zachowania przestępcze; konflikty młodzieży z otoczeniem; funkcjonowanie młodzieży upośl. umysłowo w stopniu lekkim; sytuację studentów niepełnosprawnych w Krakowie; przestępczość nieletnich w Polsce i w Poznaniu w l. 1989-93; bezrobocie jako źródło zagrożenia rozwoju; sytuację opiek.-wychowawczą dzieci kobiet pozbawionych wolności; uzależnienie od gier komputerowych; prostytucję nieletnich dziewcząt; satanizm; bezradność komunikacyjną dzieci samotnych matek; znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie; próby samobójcze dzieci i młodzieży w l. 1994-96 na podst. danych Szpitala Psychiatr. w Toruniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276421 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-106 PNS 276422 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Większość z zamieszczonych w książce artykułów była zaprezentowana na konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, poświęconej jubileuszowi pracy zawodowej prof. Edwarda Hajduka. Celem konferencji była między innymi prezentacja dokonań w badaniach socjologicznych i pedagogicznych dotyczących młodzieży oraz dyskusja przedstawicieli różnych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką młodzieżową w nowej sytuacji społeczno-politycznej, nad wartościami moralnymi i zachowaniami oraz postawami wobec zjawisk społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-244 287173 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Prezentowana publikacja zawiera omówienie wyników badań nad stosunkiem polskiej młodzieży do takich uniwersalnych wartości jak: tolerancja, pluralizm, demokracja, wolność czy wielokulturowość. Badania przeprowadzono w r. 1992 wśród studentów różnych uczelni warszawskich wykorzystując kwestionariusz-ankietę stosowaną w badaniach w krajach zachodnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272268, 272267 (2 egz.)
Book
In basket
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej w Łodzi w dn. 16-17 czerwca 2008.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Teksty zaprezentowano grupach problemowych: "Wartości i postawy - podstawowe problemy i tendencje", "Młodzież wobec wartości etycznych", "Problemy młodzieży czy młodzież z problemami?". Omówiono m.in.: dylematy moralne młodzieży, seksualność w systemach etycznych i postawy seksualne młodzieży, wartości młodzieży pogranicza kulturowego, autonomię jednostki i uznawany przez nią system wartości, młodzież wobec pytań o sens życia, obszary i zakres zróżnicowania religijności polskiej młodzieży, preferencje wartości nadających sens życiu studentów kierunków artystycznych, postawę altruistyczną wśród studentów pielęgniarstwa i pedagogiki, świat dorosłych w opiniach młodzieży, młodzież i przemoc, młodych zbędnych (grafficiarze, kibole i neofaszyści), kod społeczny młodzieży z rodzin wojskowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-278/1 296367 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 135)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Praca poświęcona wpływowi współczesnych przemian społecznych na tożsamość człowieka. Wśród 8 artykułów znajdują się teksty dotyczące tożsamości w powiązaniu z psychologią, socjologią i kulturą. Autorzy omawiają rolę moratorium w kształtowaniu tożsamości młodzieży i środowiska wychowawczego (rodzinnego, szkolnego). Zwracają uwagę na problem wolności i samodzielności osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292236, 292235 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór artykułów poruszających najważniejsze problemy odnoszące się do losów edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują prace omawiające: równość szans edukacyjnych młodzieży w kontekście warunków społecznych i regulacji reformy oświaty, zróżnicowanie oświaty na obszarach wiejskich, społeczne bariery edukacji młodzieży wiejskiej, aspiracje edukacyjne i sytuację szkolną dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, marzenia oraz warunki wychowania tych dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-g-33 286489 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z konferencji, Częstochowa 1993.
Bibliogr. i przepisy przy ref.
Streszczenie: Problem miejsca dziecka w rodzinie i społeczeństwie oraz opiekuńczej roli rodziny i pomocy społeczeństwa w spełnianiu jej funkcji, przedstawiono w referatach odpowiadających następującym zagadnieniom: kierunki i rozwój opieki i wychowania w okresie transformacji systemowej; nowe zadania instytucji opiekuńczo-wychowawczych w transformacji społecznej i ekonomicznej; innowacyjna działalność nauczyciela-wychowawcy w nowej rzeczywistości społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253710, 253709 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Integracyjne funkcje szkoły i systemu edukacji w środowiskach lokalnych w kontekście socjologicznym, regionalnym i kulturowym. Perspektywa edukacji globalnej w świecie oraz wizja szkoły XXI wieku. Źródła przemocy w szkole z propozycją zapobiegania im. Dydaktyczne aspekty edukacji regionalnej w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym. Analiza badawcza relacji między uczniem i nauczycielem. Problematyka zatrudnienia absolwentów szkół w kontekście zjawiska bezrobocia i opinie młodzieży o znaczeniu pracy. Wpływ patologii więzi rodzinnych na wychowanie i naukę szkolną dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-286 284409 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again