Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(5)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(15)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(5)
Author
Akchourine Joanna
(1)
Bieńko Mariola
(1)
Boba Małgorzata
(1)
Bonner Sebastian
(1)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(1)
Borecka Maria
(1)
Błaczkowska Anna
(1)
Chrostowska Teresa
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Czwartos Barbara
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Federowicz Michał
(1)
Gajewska Małgorzata
(1)
Gałązka Ewa
(1)
Herbst Mikołaj (1973- )
(1)
Herczyński Jan (1954- )
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Jarząbek Alina Dorota
(1)
Kovach Robert
(1)
Kozieł Renata
(1)
Mastalerz Elżbieta
(1)
Michna Maria
(1)
Mikina Agnieszka
(1)
Podobińska Barbara
(1)
Polaszewska-Nicke Magdalena
(1)
Skałuba Kazimiera
(1)
Skibińska Małgorzata (1974- )
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Wenta Kazimierz (1937-2017)
(1)
Wąż Krzysztof
(1)
Zimmerman Barry J
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(4)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele geografii
(1)
Nauczyciele gimnazjów
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Subject
Nauczanie
(10)
Efektywność nauczania
(7)
Uczniowie gimnazjów
(5)
Gimnazja
(4)
Egzaminy gimnazjalne
(3)
Egzaminy szkolne
(3)
Informatyka
(3)
Metoda projektów
(2)
Oceny szkolne
(2)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(2)
Coaching
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Geografia
(1)
Globalizacja
(1)
Język niemiecki (przedmiot szkolny)
(1)
Kariera
(1)
Kompetencje informacyjne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Matematyka
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Opinia publiczna
(1)
PISA (badanie)
(1)
Perfekcjonizm (psychologia)
(1)
Podręcznik
(1)
Pokolenie Z
(1)
Postawy
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samokontrola
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Sprawdzian dla szóstoklasistów
(1)
Technika
(1)
Technika (przedmiot szkolny)
(1)
Teoria informacji
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Zainteresowania
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(1)
Łańcut (woj. podkarpackie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Raport z badań
(3)
Poradnik
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Dane statystyczne
(1)
Opracowanie
(1)
Rozprawa habilitacyjna
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Nauka i badania
(3)
Językoznawstwo
(1)
21 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317520, 315912 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312372 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307352, 307349, 307348 (3 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2012
Bibliogr. s. 121-129.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308470, 308469 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2012
Skrócona wersja pracy doktorskiej.
Bibliogr. s. 281-292.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305302 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294474 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
ISBN: 978-83-7388-154-9
U góry okł.: Badanie PISA.
Streszczenie: Autorzy omówili zagadnienia związane z programem badawczym PISA (Programme for International Student Assessment). W pierwszej części przedstawili strukturę przemian każdej z dziedzin badań PISA: matematyka, rozwiązywanie problemów, rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych. Przeanalizowali problem wpływu statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia na wyniki osiągane w testach PISA. W drugiej części pracy zawarli ogólną charakterystykę zadań PISA oraz przykładowe zadania ze wskazówką rozwijających przez nie umiejętności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295989, 295857 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
(Pedagogika)
(Edukacja)
Bibliografia na stronach 126-127 i przy rozdziałach.
Streszczenie: W książce przedstawiono model dydaktyczny służący przekazywaniu młodzieży gimnazjalnej i licealnej podstawowych umiejętności z zakresu uczenia się, pomocnych podczes odrabiania zadań domowych i samodzielnej nauki. Niniejsza książka została pomyślana w taki sposób, by stanowić pomoc dla nauczycieli przy wprowadzaniu cyklu samodoskonalenia, ułatwiającego uczniom samoobserwację, ocenę własnej efektywności, wyznaczenie sobie celów i zastosowanie opracowanych przez siebie strategii uczenia się, automonitorowanie zmian i korygowanie własnych strategii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289071, 289070, 289069 (3 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2004
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego)
Bibliografie na stronach 483-499.
Streszczenie: Praca habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki. Katedra Pedagogiki Specjalnej, 2004.
Streszczenie: W pracy opisano teorię, organizację i rozwój szkolnictwa gimnazjalnego na przełomie XX i XXI w. Zwrócono uwagę na sytuację gimnazjów po reformie w 1999 r. Uwzględniono problematykę rozwoju fizycznego, poznawczego, moralnego, emocjonalnego i społecznego gimnazjalistów. Poruszono temat osiągnięć i niepowodzeń szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zagadnienie egzaminów gimnazjalnych. Opisano sposób postępowania z dziećmi przewlekle chorymi, wykazującymi mikrozaburzenia, zaniedbanymi środowiskowo i pedagogicznie. Zawarto metodologiczne podstawy badań i scharakteryzowano testy i wyniki pomiaru osiągnięć szkolnych. Skupiono się na kompetencjach szkolnych treści humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-138 292368 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VIII-F-10 287992 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. [70].
Streszczenie: W książce zamieszczono propozycje przedmiotowego systemu oceniania z techniki i informatyki oraz opisano testy, jako narzędzie pomiaru wiedzy. Powyższe zagadnienia poprzedzono omówieniem diagnozowania, kontroli i oceny pracy uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XII-B-61 285864 PNS (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
Streszczenie: Poradnik dla uczniów zawierający: cele egzaminu, wykaz aktów prawnych, informacje o formie i organizacji egzaminu, standardy wymagań egzaminacyjnych, opis struktury arkuszy egzaminacyjnych, kryteria oceniania, zasady punktowania zadań, przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz podstawowe informacje o dysleksji, organizacji i przebiegu egzanimu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282418, 282050 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
ISBN: 83-87958-05-0
Streszczenie: Wzorzec sporządzania raportu - część ogólna (podsumowująca całość) i część szczegółowa (zawierająca podsumowanie odpowiedzi na poszczególne pytania zadane w ankietach wszystkim respondentom i zawierająca wyniki analizy ankiet tj.: podsumowanie wyników ankiety skierowanej do uczniów w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiety skierowanej do rodziców w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiety skierowanej do rodziców i nauczycieli w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiet skierowany do nauczycieli w procentach i w formie wykresów) oraz skrót raportu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282401 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
Streszczenie: Cele, przebieg i wyniki badań diagnostycznych dotyczących rozumienia czytanego tekstu przez uczniów pierwszych klas gimnazjalnych woj. zachodniopomorskiego. Analiza umiejętności i sprawności językowych uczniów oraz osiągnięć szkół w badaniach. Wskazówki metodyczne rekomendowane jako wnioski z badań i zalecane do wykorzystania w procesie dydaktycznym kształcenia międzyprzedmiotowego. Problematyka pracy nauczycieli z uczniami dyslektycznymi na lekcjach j. polskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284025 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Publikacja dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Streszczenie: Zasady, podstawy prawne, cele egzaminu. Standardy wymagań z komentarzem dla nauczyciela w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Struktura, forma oraz przykłady arkuszy egzaminacyjnych z zadaniami i kluczami odpowiedzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280363, 280362 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Streszczenie: W informatorze określono: cele, podstawy prawne, formę i organizację egzaminu. W tabelach zaprezentowano standardy wymagań egzaminacyjnych wraz z komentarzem dla ucznia w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Omówiono strukturę i formę arkuszy egzaminacyjnych oraz przedstawiono przykładowe arkusze egzaminacyjne dla poszczególnych przedmiotów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279955 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 279956 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again