Form of Work
Artykuły
(2053)
Publikacje naukowe
(1804)
Książki
(700)
Publikacje fachowe
(225)
Poradniki i przewodniki
(63)
Publikacje dydaktyczne
(24)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(11)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Proza
(5)
Publikacje popularnonaukowe
(4)
Czasopisma
(3)
Dramat (rodzaj)
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(603)
only on-site
(119)
unavailable
(27)
unknown
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(640)
Czytelnia
(120)
Author
Skrzyński Dariusz
(17)
Magda-Adamowicz Marzenna
(15)
Szempruch Jolanta
(13)
Dróżka Wanda (1953- )
(12)
Majchrzak Marcin (prawo)
(12)
Bałachowicz Józefa
(11)
Kabat-Szymaś Małgorzata
(10)
Łyszczarz Michał
(10)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(9)
Lewandowski Jan (pedagog)
(9)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(8)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(8)
Żeber-Dzikowska Ilona
(8)
Adamek Irena
(7)
Janus-Sitarz Anna
(7)
Kotowska Maria
(7)
Kłosińska Tatiana
(7)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(7)
Madalińska-Michalak Joanna (1965- )
(7)
Ochmański Marian (1936- )
(7)
Sobieszczyk Maria
(7)
Szkolak Anna
(7)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(7)
Łukasik Joanna Małgorzata
(7)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(6)
Dylak Stanisław
(6)
Karpińska Anna (1958- )
(6)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(6)
Kisiel Mirosław
(6)
Kędzierska Hanna
(6)
Malinowski Tadeusz
(6)
Niedzielska Karolina
(6)
Szuścik Urszula
(6)
Ziółkowski Przemysław
(6)
Bartkowiak Grażyna (1951- )
(5)
Buchcic Elżbieta
(5)
Chałas Krystyna (1952- )
(5)
Chrzanowska Iwona
(5)
Czaja-Chudyba Iwona
(5)
Delecka-Bury Alicja
(5)
Dziekońska Joanna
(5)
Kołodziejski Maciej
(5)
Kwiatkowska Henryka (1940- )
(5)
Kwiatkowski Stefan T
(5)
Lulek Barbara
(5)
Marek Elżbieta
(5)
Parzęcki Ryszard (1935- )
(5)
Pawelski Leszek
(5)
Pituła Beata
(5)
Tołwińska-Królikowska Elżbieta
(5)
Wiśniewska Ewa (pedagog)
(5)
Andrzejewska Jolanta
(4)
Balicki Adam (1976- )
(4)
Buk-Cegiełka Marta
(4)
Feliniak Aleksandra
(4)
Korczyński Stanisław (1940- )
(4)
Kozioł Edward (pedagogika)
(4)
Lesińska Joanna
(4)
Leżańska Wiesława
(4)
Miko-Giedyk Justyna
(4)
Muchacka Bożena (1953- )
(4)
Mądrowska Wiesława
(4)
Nowicka Marzenna (1962- )
(4)
Oelszlaeger-Kosturek Beata
(4)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(4)
Piekarski Jacek
(4)
Pielachowski Józef (1940- )
(4)
Poplucz Jan (1932-2008)
(4)
Skarbek Karolina
(4)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(4)
Stępniowski Ignacy (1933- )
(4)
Zalewska-Bujak Małgorzata
(4)
Żegnałek Kazimierz (1943- )
(4)
Aksman Joanna
(3)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(3)
Bałażak Marta
(3)
Bednarkowa Wiga
(3)
Biedrzycki Krzysztof (1960- )
(3)
Bojarska-Sokołowska Agnieszka
(3)
Borawska-Kalbarczyk Katarzyna
(3)
Burkovičová Radmila
(3)
Chmurzyńska Małgorzata
(3)
Chrabąszcz Marta
(3)
Czajkowska Monika (matematyk)
(3)
Cęcelek Grażyna
(3)
Day Christopher (1943- )
(3)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(3)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(3)
Dwojewski Dariusz
(3)
Famuła-Jurczak Anita
(3)
Ferenz Krystyna (1946- )
(3)
Ganczarska Małgorzata
(3)
Gumuła Teresa
(3)
Gębal Przemysław (1972- )
(3)
Głowala Agnieszka
(3)
Jachimczak Beata
(3)
Jasiński Zenon (1945- )
(3)
Kozubska Alicja
(3)
Marzec Bożena
(3)
Minczanowska Aleksandra
(3)
Year
2020 - 2022
(456)
2010 - 2019
(1806)
2000 - 2009
(235)
1990 - 1999
(129)
1980 - 1989
(60)
1970 - 1979
(50)
1960 - 1969
(11)
1950 - 1959
(10)
1940 - 1949
(2)
1930 - 1939
(6)
1920 - 1929
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2109)
1901-2000
(55)
1989-2000
(43)
1945-1989
(9)
1801-1900
(4)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
Country
Poland
(2768)
Czech Republic
(1)
Language
Polish
(2190)
English
(36)
Russian
(6)
Slovak
(5)
Ukrainian
(4)
Czech
(3)
French
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(49)
Szkoły wyższe
(18)
Nauczyciele bibliotekarze
(17)
Nauczyciele przedszkoli
(7)
Nauczyciele języka polskiego
(6)
Pedagodzy
(6)
Dyrektorzy szkół
(5)
Dyrektorzy przedszkoli
(4)
Rodzice
(4)
Wychowawcy klas
(4)
Nauczyciele akademiccy
(3)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Pedagodzy specjalni
(3)
Studenci
(3)
Szkoły podstawowe
(3)
Adwokaci
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Psycholodzy
(2)
Wychowawcy świetlic
(2)
9-13 lat
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Doradcy metodyczni
(1)
Gimnazja
(1)
Klasa 4.
(1)
Klasa 5.
(1)
Klasa 6.
(1)
Klerycy
(1)
Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia
(1)
Lekarze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele biologii
(1)
Nauczyciele etyki
(1)
Nauczyciele geografii
(1)
Nauczyciele historii
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Nauczyciele wychowania pzredszkolnego
(1)
Opiekunki i opiekunowie dziecięcy
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy oświaty
(1)
Specjaliści ds. kadr
(1)
Szkolni koordynatorzy rozwoju edukacji
(1)
Szkoły średnie
(1)
Terapeuci
(1)
Trenerzy
(1)
Wychowawcy małych dzieci
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(10)
Literatura węgierska
(1)
Subject
Nauczyciele
(1723)
Uczniowie
(349)
Kształcenie nauczycieli
(325)
Szkolnictwo
(247)
Nauczyciele nauczania początkowego
(236)
Przydatność zawodowa
(161)
Nauczanie początkowe
(159)
Kompetencje zawodowe
(156)
Nauczanie
(149)
Metody nauczania
(146)
Nauczyciele akademiccy
(141)
Studenci
(137)
Pedagogika
(136)
Rodzice
(130)
Kształcenie
(124)
Nauczyciele przedszkoli
(120)
Współdziałanie
(119)
Doskonalenie zawodowe
(111)
Wychowanie
(103)
Szkolnictwo wyższe
(102)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(101)
Postawy
(90)
Relacje międzyludzkie
(85)
Kreatywność
(83)
Wychowanie przedszkolne
(83)
Praca
(80)
Prawo oświatowe
(73)
Awans zawodowy
(72)
Efektywność nauczania
(71)
Pedagogika wczesnoszkolna
(71)
Szkoły
(67)
Uczenie się
(65)
Nauczanie języków obcych
(64)
Nauczyciele języka polskiego
(61)
Kompetencje społeczne
(60)
Prawo pracy
(60)
Komunikacja interpersonalna
(58)
Pedeutologia
(57)
Uczniowie klas początkowych
(57)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(56)
Etyka zawodowa
(56)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(53)
Szkoły wyższe
(49)
Język polski (przedmiot szkolny)
(48)
Komunikacja społeczna
(48)
Dzieci
(47)
Innowacje pedagogiczne
(47)
Nauczyciele języków
(47)
Nauczyciele muzyki
(47)
Twórczość
(47)
Dziecko zdolne
(46)
Edukacja medialna
(44)
Autorytet
(43)
Kompetencje kluczowe
(42)
Organizacja pracy
(42)
Zmiana społeczna
(41)
Myślenie twórcze
(40)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(39)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(38)
Nauczanie na odległość
(35)
Dyrektorzy szkół
(33)
Edukacja włączająca
(33)
Rozwój zawodowy
(32)
Jakość kształcenia
(31)
Karta Nauczyciela
(31)
Pedagodzy
(31)
Przedszkola
(31)
Wychowanie do wartości
(31)
Wypalenie zawodowe
(31)
Kompetencje dydaktyczne
(30)
Nauczyciele szkół podstawowych
(30)
Szkoły podstawowe
(30)
Kompetencje komunikacyjne
(29)
Kształcenie ustawiczne
(29)
Oświata
(29)
Praktyki studenckie
(29)
Czas pracy
(27)
Kompetencje medialne
(27)
Edukacja muzyczna
(26)
Osobowość
(26)
Polityka oświatowa
(25)
Tematy i motywy
(24)
COVID-19
(23)
Nauczyciele zawodu
(23)
Zastosowania multimediów w edukacji
(23)
Mentoring
(22)
Metody wychowawcze
(22)
Podmiotowość
(22)
Praca zespołowa
(22)
Szkolenie zawodowe
(22)
Dziecko z niepełnosprawnością
(21)
Wsparcie edukacyjne
(21)
Filologia polska
(20)
System wartości
(20)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(19)
Praktyki pedagogiczne
(19)
Język polski
(18)
Motywacja uczenia się
(18)
Pedagogika specjalna
(18)
Szkolnictwo muzyczne
(17)
Subject: work
Dead Poets Society
(2)
Madame
(2)
Aithiopiká
(1)
Aschenputtel
(1)
Dead Poets Society (film)
(1)
Dzień świra (film)
(1)
Fun home
(1)
Gawęda o gawędzeniu
(1)
Gimnazjum imienia Boobalka I
(1)
Hierarchical framework for the study of creativity
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Krewni
(1)
Ku Szczytom (czasopismo)
(1)
Legenda
(1)
Mendel Gdański
(1)
Muzeum (czasopismo)
(1)
Nauczyciele-Nauczycielom (seria wyd.)
(1)
Ostatni Dzwonek (film)
(1)
Ostatnie historie
(1)
Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych (czasopismo)
(1)
Poznanie chorego
(1)
Przegląd Historyczny (czasopismo)
(1)
Siłaczka
(1)
Szkoła Specjalna (czasopismo)
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
W pustyni i w puszczy
(1)
Wspomnienia niebieskiego mundurka
(1)
Wędrówki Nabu
(1)
Świat Głuchych (czasopismo)
(1)
Subject: time
2001-
(1766)
1901-2000
(289)
1989-2000
(159)
1945-1989
(103)
1801-1900
(48)
1989-
(29)
1918-1939
(27)
1901-1914
(22)
1701-1800
(13)
1939-1945
(12)
1914-1918
(10)
1901-
(5)
1501-1600
(4)
1601-1700
(4)
1301-1400
(2)
1401-1500
(2)
301-400
(2)
1201-1300
(1)
1918-
(1)
1939-
(1)
201-300
(1)
401-500
(1)
Subject: place
Polska
(890)
Europa
(22)
Lublin (woj. lubelskie)
(18)
Kraków (woj. małopolskie)
(17)
Ukraina
(14)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(13)
Białystok (woj. podlaskie)
(12)
Słowacja
(12)
Łódź (woj. łódzkie)
(12)
Czechy
(11)
Stany Zjednoczone (USA)
(9)
Kraje Unii Europejskiej
(7)
Niemcy
(7)
Województwo małopolskie (1999- )
(7)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(5)
Opole (woj. opolskie)
(5)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(5)
Wielka Brytania
(5)
Województwo podkarpackie (1999- )
(5)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(4)
Galicja (kraina historyczna)
(4)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(4)
Wielkopolska
(4)
Województwo mazowieckie (1999- )
(4)
Województwo pomorskie (1999- )
(4)
Węgry
(4)
Dania
(3)
Hiszpania
(3)
Racibórz (woj. śląskie)
(3)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(3)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(3)
Województwo lubelskie (1999- )
(3)
Województwo lubuskie (1999- )
(3)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(3)
Bańska Bystrzyca (Słowacja)
(2)
Częstochowa (woj. śląskie)
(2)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(2)
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)
(2)
Górny Śląsk
(2)
Izrael
(2)
Kalisz (woj. wielkopolskie)
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(2)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(2)
Legnica (woj. dolnośląskie)
(2)
Lwów (Ukraina, obw. lwowski)
(2)
Rosja
(2)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(2)
Wielkie Księstwo Litewskie
(2)
Wilno (Litwa)
(2)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(2)
Województwo łódzkie (1999- )
(2)
Województwo śląskie (1999- )
(2)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(2)
Wola (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Miedźna)
(2)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(2)
Aglomeracja łódzka
(1)
Albania
(1)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Białystok (woj. podlaskie ; okolice)
(1)
Dolny Śląsk
(1)
Dęblin (woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Dęblin)
(1)
Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Gmina Niepołomice (woj. małopolskie, pow. wielicki)
(1)
Grecja
(1)
Grenada (Hiszpania)
(1)
Grodno (Białoruś, obw. grodzieński)
(1)
Holandia
(1)
Iran
(1)
Irlandia
(1)
Islandia
(1)
Iwano-Frankiwsk (Ukraina, obw. iwanofrankiwski ; okolice)
(1)
Janów Lubelski (woj. lubelskie)
(1)
Japonia
(1)
Jerzmanice-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Złotoryja)
(1)
Kanada
(1)
Kaposvár (Węgry ; okolice)
(1)
Kastylia-La Mancha (Hiszpania ; wspólnota autonomiczna)
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okolice)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Korea Południowa
(1)
Koszalin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Kraj Warty (1939-1945)
(1)
Kraje arabskie
(1)
Królestwo Polskie
(1)
Królestwo Polskie (1815-1915)
(1)
Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okolice)
(1)
Liban
(1)
Macedonia Północna
(1)
Mazury
(1)
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
NRD
(1)
Nauczyciele
(1)
Nawsie (Czechy)
(1)
Nitra (Słowacja, kraj nitrzański)
(1)
Norwegia
(1)
Nowy Sącz (woj. małopolskie)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okolice)
(1)
Petersburg (Rosja)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(1870)
Artykuł problemowy
(1357)
Praca zbiorowa
(422)
Raport z badań
(290)
Materiały konferencyjne
(182)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(148)
Artykuł z czasopisma fachowego
(100)
Poradnik
(80)
Artykuł przeglądowy
(25)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(25)
Artykuł fachowy
(22)
Biografia
(21)
Artykuł z czasopisma naukowego
(18)
Księga pamiątkowa
(18)
Opracowanie
(17)
Scenariusz zajęć
(17)
Podręcznik
(14)
Monografia
(13)
Case study (studium przypadku)
(10)
Dane statystyczne
(8)
Pamiętniki i wspomnienia
(7)
Analiza i interpretacja
(6)
Artykuł publicystyczny
(6)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(6)
Artykuł monograficzny
(5)
Opowiadania i nowele
(4)
Tablice i wzory
(4)
Artykuł z czasopisma historycznego
(3)
Artykuł z czasopisma społeczno-kulturalnego
(3)
Esej
(3)
Materiały pomocnicze
(3)
Raport ewaluacyjny
(3)
Scenariusz imprezy szkolnej
(3)
Program nauczania
(2)
Przyczynek
(2)
Publicystyka
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Samokształcenie
(2)
Sprawozdanie
(2)
Artukuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Biogram
(1)
Broszura
(1)
Czasopisma pedagogiczne polskie
(1)
Czasopismo fachowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Kabaret
(1)
Kalendarium
(1)
Komentarz do ustawy
(1)
Malarze polscy
(1)
Powieść
(1)
Referat
(1)
Scenariusz imprezy okolicznościowej
(1)
Stan badań
(1)
Utwory sceniczne dla dzieci
(1)
Wspomnienie pośmiertne
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2201)
Socjologia i społeczeństwo
(433)
Psychologia
(231)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(114)
Historia
(87)
Nauka i badania
(85)
Językoznawstwo
(82)
Kultura i sztuka
(71)
Praca, kariera, pieniądze
(67)
Informatyka i technologie informacyjne
(65)
Filozofia i etyka
(62)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(39)
Media i komunikacja społeczna
(37)
Literaturoznawstwo
(33)
Medycyna i zdrowie
(28)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(20)
Zarządzanie i marketing
(18)
Biologia
(16)
Ochrona środowiska
(15)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(13)
Kultura fizyczna i sport
(12)
Religia i duchowość
(8)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Matematyka
(5)
Etnologia i antropologia kulturowa
(3)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(3)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Rozwój osobisty
(2)
Transport i logistyka
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Chemia
(1)
Hobby i czas wolny
(1)
Podróże i turystyka
(1)
2768 results Filter
No cover
Book
In basket
Tom jest kontynuacją publikacji "Problemy oświaty w Polsce i na Ukrainie w kontekście procesów globalizacji i eurointegracji" red. W. Kremień, T. Lewowicki, S. Sysojewa, Kijów 2009
Tekst częśc. ukr. Streszcz. prac w jęz. ang., pol. i ukr.
Streszczenie: Artykuły polskich i ukraińskich autorów. Poruszono temat paradygmatów i idei oświatowych, polityki oświatowej, a przede wszystkim - kształcenia i pracy zawodowej nauczycieli. Część artykułów w języku ukraińskim (ze streszczeniem polskim i angielskim). Polskie opracowania dot. m.in.: synergetycznego modelu rozwoju edukacji, grup interesów w polskiej polityce oświatowej, dylematów lokalnej polityki oświatowej, prac licencjackich i magisterskich nt. nauczyciela napisanych w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie w l. 2005-2009, znaczenia wiedzy o funkcjonowaniu pamięci operacyjnej dla nauczyciela, kompetencji nauczycielskich, roli biblioteki akademickiej w kształceniu nauczycieli, myślenia nauczyciela, założeń przygotowania nauczyciela-wychowawcy do zawodu, opinii uczniów i nauczycieli nt. dobrego nauczyciela, psychospołecznych wyznaczników skuteczności nauczyciela, luk w kształceniu nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 299128 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauczyciel i jego warsztat pracy / Ireneusz Król, Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zaktual. - Poznań : "eMPi²", 1997. - 202, [1] s. ; 24 cm.
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Bibliogr. s. 191-194, wykaz resortowych aktów prawnych s. 195-201.
Poradnik organizacyjno-prawny dla nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274796 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Bibliogr. s. 198-201, wykaz resortowych aktów prawnych s. 202-209.
Poradnik organizacyjno-prawny dla nauczycieli.
Streszczenie: Ukazano kluczowe miejsce nauczyciela w systemie edukacji narodowej, przedstawiono go jako pracownika, omówiono jego kompetencje, uprawnienia (status prawny), odpowiedzialność oraz funkcje organizacyjno-kierownicze. Następnie szczegółowo opisano wszystkie podstawowe formy organizacyjne aktywności nauczyciela i jego uczniów; podano też sugestie bezpośredniego wykorzystania zamieszczonych schematów i wzorów. Omówiono podstawy warsztatu pracy nauczyciela i jego organizacji. Wskazano źródła prawne i skomentowano dokumentację formalno-prawną, z jaką każdy nauczyciel ma do czynienia. Ostatni rozdział dot. nauczyciela jako podmiotu współkierowania szkołą i pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272901, 271485 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-530-3
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zamieszczono: refleksje na temat czasu jako kategorii indywidualnej i społecznej, rozważania teoretyczne nad codziennością i niecodziennością, opracowania różnych aspektów codzienności w pracy nauczyciela. Omówiono m. in.: rozwój zawodowy dyrektora szkoły, funkcjonowanie nauczycieli polskich szkół poza granicami kraju, poczucie ambiwalencji młodych nauczycielek przedszkola niepublicznego, wypalenie zawodowe nauczycieli z wynikami badań nauczycieli gimnazjów (badania w l. 2008-2012), praktyki pedagogiczne, znaczenie umiejętności matematycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wyniki badań umiejętności abstrahowania i konkretyzacji przyszłych nauczycieli kształcenia zintegrowanego (badania studentów studiów licencjackich Uniwersytetu Opolskiego w 2012 r.), postulaty i przedsięwzięcia opozycji oświatowej u schyłku PRL-u.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 309114 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62302-07-9
Bibliogr. s. 219-228.
Streszczenie: Praca teoretyczno-badawcza dotycząca zespołowego działania nauczycieli. Zawiera projekty racjonalnego organizowania wspólnych działań nauczycieli w zakresie różnorodnych zadań oraz metod pracy zespołowej z udziałem całej rady pedagogicznej lub zespołów projektujących zmiany w szkole. Tematyka publikacji obejmuje takze zagadnienia człowieka w działaniu zespołowym, organizowania pracy zespołowej, szkoły jako systemu społecznego, dyrektora szkoły jako przywódcy zespołu nauczycielskiego, teorii dzialań zespołowych w szkole oraz praktyki działania zespołowego w szkole. Opis racjonalnych działań zespołowych nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-227 298904 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 208917, 207995 (2 egz.)
Book
In basket
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej = Works of Holy Cross University ; nr 132)
Bibliogr. przy ref.
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Streszczenie: Zbiór opracowań, w których ukazano różne aspekty rozwoju zawodowego nauczycieli, uwarunkowań tego rozwoju oraz rozwoju kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli. Omówiono m.in.: wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, satysfakcję i rozwój zawodowy nauczycieli, trudności rozwoju zawodowego nauczycieli, twórczość jako wymóg i wyzwanie dla nauczyciela, stereotypy w relacjach nauczycieli z uczniami, zawód nauczyciela w Unii Europejskiej, szkołę w warunkach zmiany społecznej, aktywność nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich, rolę nauczyciela w wychowaniu młodzieży do wartości, stres zawodowy nauczyciela. Artykuły badawcze dot.: przygotowania zawodowego początkujących nauczycieli, nauczyciela wychowawcy w percepcji uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych nauczycieli wychowania fizycznego. Materiały z konferencji, która odbyła się w Kielcach w maju 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302837, 302836 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-456-3
Bibliogr. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-a-197 299941 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego ; nr 129)
Bibliogr. s. 184-196. Indeks.
Streszczenie: W pracy autorka omawia rolę nauczyciela jako organizatora: warsztatu pracy pedagogicznej, innowacji pedagogicznych, warsztatu badawczego, kształcenia na odległość, współpracy z otoczeniem i pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297123 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Problemów Edukacji)
Na okł. podtyt.: uczenie się przez całe życie.
Bibliogr. s. 295-322. Indeksy.
Streszczenie: Studium refleksji nad kulturą szkolną i kulturą zarządzania jakością kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Ukazanie sposobu myślenia o pracy i rozwoju zawodowym nauczycieli w wielu krajach. Przegląd wyników badań. Sugestie praktyczne dla nauczycieli, nadzoru szkolnego oraz polityków oświatowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294451, 294450, 288800, 288799 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299518 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-164-3
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści także w jęz. ang.
Streszczenie: Niniejsza książka jest inspiracją do refleksji i sporów nad kontekstami pracy nauczyciela, przemianami jego roli oraz nowymi wyzwaniami edukacyjnymi. Autorzy poszczególnych rozdziałów opisują, np.: kwestię bezradności współczesnego nauczyciela, tworzenie "pedagogiki nadziei", profesjonalnego pedagoga w postmodernistycznej rzeczywistości, zjawisko agresji w szkole, stereotyp nauczyciela w świadomości uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296398 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Developing a curriculum : a practical guide / Audrey Nicholls, S. Howard Nicholls. - 2 ed. - London ; Boston ; Sydney : G. Allen & Unwin, 1978. - 122 s. : ilustracje ; 22 cm.
(Unwin Education Books ; 12)
Bibliogr. s. [117-119]. Index.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 167283 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 200406 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 678 tylko na miejscu (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 239792* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 041811/2 KZ (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 356-357. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 143844, 143843 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 333-334. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 182987 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62325-08-5
Bibliogr. s. 253-256.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300013, 300012 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again