Form of Work
Książki
(35)
Status
available
(32)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(32)
Czytelnia
(7)
Author
Kupisiewicz Czesław (1924-2015)
(3)
Bogucka Dorota
(2)
Antos Jan
(1)
Banach Czesław (1931-2020)
(1)
Basińska Maria
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Bieniek Józef
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Dudek Jan (1900- )
(1)
Faron Bolesław (1937- )
(1)
Figowa Felicja
(1)
Górski Jan Józef
(1)
Gęsicki Janusz (1951-2019)
(1)
Jabłoński Henryk (1909-2003)
(1)
Jagusz Marek
(1)
Jakubowski Kazimierz
(1)
Jeremicz Józef
(1)
Knap Adam
(1)
Korcz Władysław (1913-1997)
(1)
Kruszelnicka Jadwiga
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Kądzielski Stanisław
(1)
Matuszkiewicz Halina
(1)
Miłkowska-Olejniczak Grażyna
(1)
Pielachowski Józef (1940- )
(1)
Polak Bogusław (1945- )
(1)
Pęcherski Mieczysław (1908-1986)
(1)
Radzik Tadeusz (1953-2009)
(1)
Siemak-Tylikowska Alicja (1943-2019)
(1)
Sobecki Mirosław (1960- )
(1)
Sołdra-Gwiżdż Teresa
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Uździcki Kazimierz (1933- )
(1)
Łukaszewicz Ryszard (1942- )
(1)
Ścisłowicz Małgorzata
(1)
Żerko Józef (1942- )
(1)
Żmuda Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(14)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(1)
Country
Poland
(35)
Subject
Oświata
(17)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(5)
Pedagogika
(3)
Kupisiewicz, Czesław
(2)
Nauczyciele
(2)
Szkolnictwo podstawowe
(2)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Banach, Czesław
(1)
Białorusini za granicą
(1)
Brożyna, Jadwiga
(1)
Eksperymenty
(1)
Jakowicka, Maria
(1)
Katolickie Liceum Ogólnokształcące św. Augustyna (Warszawa)
(1)
Liceum Ogólnokształcące (Strzelno)
(1)
Litwini za granicą
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagodzy
(1)
Polacy za granicą
(1)
Rodzice
(1)
Samopoznanie
(1)
Selekcja szkolna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo artystyczne
(1)
Szkolnictwo dla dorosłych
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wsie
(1)
Wujek, Tadeusz
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: time
1901-2000
(6)
1989-
(3)
1945-
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(2)
Dolny Śląsk
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie ; okolice)
(1)
Górny Śląsk
(1)
Jasło (woj. podkarpackie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(1)
Koszalin (woj. zachodniopomorskie ; okolice)
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie ; okolice)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okolice)
(1)
Strzelno (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie ; okolice)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielkopolska
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okolice)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(5)
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Biografia
(2)
Felieton polski
(1)
Domain
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
(Wielkie Postaci Zagłębia)
Bibliogr. s. 233-235.
Streszczenie: Zamieszczono: dwa artykuły Czesława Kupisiwicza "Zmiana (change) i wzmocnienie (strenghening) - słowa-klucze współczesnych reform szkolnych", "Moje osiemdziesięcipięciolecie", teksty dot. Cz. Kupisiewicza i jego poglądów pedagogicznych; opracowania nt.: wkładu szkoły w rozwój kompetencji niezbędnych do pokonywania ograniczeń ludzkiej egzystencji (badania w Polsce i w Szwecji), założeń uniwersytetu, zmian w szkolnictwie wyższym po r. 1989, etyki troski wg Corol Gillian i Nel Noddings, priorytetów edukacji, stylów i strategii poznawczych, biografistyki pedagogicznej, założeń edukacji i kompetencji nauczycieli; bibliografię publikacji Cz. Kupisiewicza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299454 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 183190, 6271 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 185-192.
Streszczenie: Praca powstała w oparciu o badania przeprowadzone wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Ukazano aspiracje edukacyjne rodziców uczniów klas IV-VII, zależność od środowiska rodzinnego osiąnięć szkolnych z języka polskiego i matematyki, a także związek aspiracji edukacyjnych rodziców z osiągnięciami szkolnymi ich dzieci oraz zgodność dalszych aspiracji edukacyjnych uczniów z ich osiągnięciami szkolnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270047, 270046 (2 egz.)
Book
In basket
Wykluczanie / Zbigniew Kwieciński. - Wyd. 2 poszerz. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. - 183 s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 153-163.
Streszczenie: Raport z badań nad selekcjami społecznymi przeprowadzonych wśród wszystkich uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w regionie toruńskim (1972, 1986, 1998 r.) i na próbie reprezentatywnej w regionie olsztyńskim (1998 r.). Próba odpowiedzi na pytania o związki losu szkolnego i życiowego oraz poziomu osiągnięć szkolnych (mierzonych tu testem cichego czytania ze zrozumieniem i przez oceny szkolne), z położeniem społecznym młodzieży, tj. jej środowiskiem określonym przez status i wykształcenie rodziców, typ miejsca zamieszkania (wielkość miejscowości) i poziom rozwoju regionu. W aneksie wyniki badań toruńskich (z 1972 r.) i test cichego czytania ze zrozumieniem (test Thorndike'a i Foshaya wg J. Konopnickiego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284930, 284575 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Sesję popularno-naukową, której celem było zaprezentowanie dorobku oświaty koszalińskiej w mijającym 50-leciu, zorganizowały 18 I 1996 r. Centrum Edukacji Nauczycieli i Katedra Nauk Humanistycznych Instytutu Zarządzania i Marketingu Politechniki Koszalińskiej. Zaprezentowane materiały dot.: szkolnictwa i oświaty na Pomorzu Zach. w okresie międzywojennym, początków szkolnictwa na Pomorzu Zach. po II wojnie światowej, rozwoju szkolnictwa podstawowego, specjalnego, zawodowego, poradnictwa wychowawczo-zawodowego, dorobku kulturalnego młodzieży szkolnej w woj. koszalińskim, a także kształcenia nauczycieli, zarządzania oświatą, dorobku 8 szkół. Zamieszczono też wypowiedź ucznia dot. zmian potrzebnych szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275704 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wydawnictwo Źródłowe / Uniwersytet Szczeciński ; t. 5)
(Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego ; t. 4)
Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 261549, 261548 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 194576, 193526 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Plon ogólnopol. konferencji naukowej 11-13 V 1999 r. w Zielonej Górze. Zamieszczono materiały związane z 50-leciem pracy naukowej prof. dr hab. Marii Jakowickiej, wystąpienia piświęcone problemom reformy edukacji (z 1999 r.), kształcenia dla rozwoju, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielowi w dobie przemian oświatowych. Wystąpienia dot. np.: integracji w kształceniu (z zastosowaniem do klas I-III), agresji w szkole, wartości jako wyznaczników rozwoju orientacji podmiotowej, znaczenia rozmowy we współczesnej edukacji, dzieci zdolnych, samorządności młodzieży, prawa ucznia do błędu, edukacji integracyjnej dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, uczniów z zaburzeniami mowy, opinii uczonych amer. o metodzie M. Montessori, relacji nauczyciel - uczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281211, 281210, 281027, 281026 (4 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 212040, 212039 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 237081, 237080 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykaz publikacji Tadeusza Wujka. Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Tom dedykowany prof. T. Wujkowi w 75 lecie urodzin, obok charakterystyki sylwetki naukowej oraz bibliografii jego prac prezentuje też artykuł jubilata o Helenie Radlińskiej jako prekursorze pedagogiki dorosłych. Zamieszczony w tomie zbiór artykułów dotyczy: miejsca andragogiki wśród dyscyplin pedagogicznych; kształcenia ustawicznego, edukacji dorosłych (także w RFN); szkolnictwa dla dorosłych w latach 1990-2000; samokształcenia, z przykładem szwedzkich kółek samokształceniowych; polskich stowarzyszeń edukacji dorosłych po 1989 r. W jednym z artykułów scharakteryzowano polskie bibliografie pedagogiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-64 285140 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Samokontrola i samoocena w wychowaniu fizycznym / Marek Jagusz. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 1994. - 103 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Nauki Humanistyczne : seria B / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Bibliogr. s. 87-103.
Streszczenie: Próba określenia efektów dydaktycznych osiągniętych przez stosowanie w sposób systematyczny i planowany samokontroli i samooceny procesu dydaktyczno-wychowawczego z zakresu szkolnej kultury fizycznej. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas V-VIII, stosując eksperyment uwzględniający technikę grup równoległych, wywiad - ankietę i badania testowe. Na podstawie wyników badań określono poziom rozwoju fizycznego, sprawność i wydolność fizyczną, umiejętności ruchowe, wiedzę oraz nastawienie wobec kultury fizycznej u badanych uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. XV-B-d-23 267839 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 266484, 266483, 264168 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 262955 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again