Forma i typ
Książki
(22)
Poradniki i przewodniki
(5)
Dostępność
tylko na miejscu
(15)
dostępne
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(15)
Autor
Ekiert-Grabowska Dorota
(4)
Elsner Danuta
(4)
Szabo Alicja
(4)
Kożusznik Barbara
(3)
Knafel Krystyna
(2)
Oldroyd David Roger
(2)
Adaszyński Zbigniew
(1)
Andrzejewska-Wasilenko Alicja ( -2008)
(1)
Bednarek Krzysztof
(1)
Bąk Grzegorz WŁadysław (1949- )
(1)
Cenin Mieczysław
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Gawrecki Lechosław (1942- )
(1)
Kapcia Alicja
(1)
Paprocka Lucyna
(1)
Pielachowski Józef (1940- )
(1)
Pyżalski Jacek
(1)
Radwan Zbigniew
(1)
Skrobik Wielisława
(1)
Wojnarowska-Grzebień Małgorzata
(1)
Wroczyńska Ewa
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(17)
1980 - 1989
(2)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(2)
Temat
Szkolnictwo
(19)
Zarządzanie oświatą
(18)
Dyrektorzy szkół
(14)
Nauczyciele
(6)
Oświata
(4)
Przywództwo
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Motywacja pracy
(1)
Normalizacja
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Pedagodzy
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
(1)
Temat: czas
1989-
(5)
2001-
(3)
Gatunek
Poradnik
(5)
Informator
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(19)
Edukacja i pedagogika
(3)
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
22 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 181817 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 78.
Streszczenie: Przewodnik po kluczowych zagadnieniach programu TERM-IAE. Program ten poprzez szkolenia ma służyć doskonaleniu zarządzania polską oświatą. Omówiono filozofię, ludzi, treść, metody TERM-u, zaproponowano strategie rozprzestrzeniania programu i strategie marketingowe, podano edukatorom wskazówki do tworzenia programu doskonalenia na bazie materiałów TERM. W załącznikach omówiono inne publikacje wydane w ramach programu TERM-IAE w 1997 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/21 275259 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 261863 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 190704, 190703, 190702 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą / Józef Pielachowski. - Wyd. 1 z nowelizacją. - Poznań : "eMPi²", 1999. - 201, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Mater. szkol. Studium Doskonalenia Menedżerskiego w Kaliszu dla dyrektorów i pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły.
Bibliogr. s. 154, akty prawne s. 155-156.
Streszczenie: Praca adresowana do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników zarządzających oświatą w gminie, wizytatorów. Autor zwraca uwagę na potrzebę innowacyjności w kierowaniu, tworzenia własnej wizji szkoły czy strategii oświatowej gminy. Zachęca do wykorzystania zamieszczonych w książce wzorów praktycznych i regulacji prawnych (ukazanych często w formie tabel i diagramów) dotyczących głównych zagadnień, procedur i czynności kierowniczych w szkole i gminnej oświacie. Treść poruszonych w pracy zagadnień obejmuje: kierowanie szkołą, zarządzanie oświatą w gminie, planowanie działań w szkole, nadzór pedagogiczny, ocenę pracy nauczycieli i dyrektora, decyzje administracyjne dyrektora szkoły z zakresu obowiązku szkolnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279586, 278020 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Informator zamieszcza dane o formach doskonalenia - ramowy program, cele nauczania, terminy zajęć, formy realizacji, listę wykładowców i nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej. Materiały zamieszczono w alfabetycznej kolejności nazw województw.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253404, 253403 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1706)
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. tł. z ang. Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Książka przedstawia: założenia teoretyczne i programowe efektywnego kształcenia kadry kierowniczej, przyjmując podejście holistyczne tj. (rozwój osobisty kierującego, rozwój zespołu, którym kieruje, oraz rozwój kierowanej przez niego instytucji); rozważania nad ogólnymi prawidłowościami wprowadzania zmian w oświacie; systemy doskonalenia nauczycieli w Wielkiej Brytanii; nowe podejście do szkolenia kadry oświatowej w Anglii. W pracy wyjaśniono pojęcie asertywności i omówiono rolę takich zachowań w komunikacji międzyludzkiej (podane zostały konkretne wskazówki praktyczne i ćwiczenia przydatne w uczeniu się asertywności), zaprezentowano umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji ekonomicznej szkół oraz marketing szkolny.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 278489 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-232 PNS 278490 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt.
Bibliogr. k. 140-141.
Streszczenie: Materiały na 8 dni szkolenia: Współtworzenie wizji rozwoju szkoły - rola dyrektora; Rozpoznawanie problemów i potrzeb w procesie rozwoju organizacyjnego szkoły; Analiza kompetencji kierowniczych i potrzeb w zakresie własnego doskonalenia; Praca zespołowa nad podejmowaniem decyzji; Praktyczne przygotowanie do wewnątrzszkolnego doskonalenia rady pedagogicznej; Wewnątrzszkolna praca nad doskonaleniem nauczycieli i rozwojem organizacyjnym szkoły.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/8 253598 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Przewodnik dla Edukatora. TERM-IAE Projekt.)
Bibliogr. s. [27].
Streszczenie: Uwagi sformułowane na podstawie praktyki oraz niezbędne uzupełnienia: propozycje zadań, ćwiczeń, tekstów itp.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/8 supl. 275269 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Częśc. tł. z ang., niem.
Streszczenie: Część 1 materiałów powstałych w ramach polsko-brytyjskiego programu samokształcenia dyrektorów szkół. Inspiracją do ich powstania były materiały dla dyrektorów szkół brytyjskich. Rozdziały zawarte w poszczególnych częściach zawierają: krótkie wprowadzenie, skorelowane z nimi fragmenty literatury przedmiotu oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe. W tym tomie omówiono: zadania, gospodarowanie czasem i organizację stanowiska pracy dyrektora szkoły oraz radzenie sobie ze stresem i przestrzeganie prawa. Porządkują one dotychczasową wiedzę oraz wskazują na możliwości nowych rozwiązań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-110/1 253424 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Mater. szkol. Studium Doskonalenia Menedżerskiego w Kaliszu dla dyrektorów szkół i pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły.
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Autor we wstępie wyjaśnia czym różni się menedżer od tradycyjnego dyrektora szkoły. W pierwszej - teoretycznej części określa zakres umiejętności niezbędnych do pełnienia tej funkcji. Dalsze części książki mają charakter praktyczny i wskazują: jak zostać dyrektorem, funkcjonować w tej roli, kierować podwładnymi, pełnić rolę pracodawcy, organizować i prowadzić narady oraz zebrania; w jaki sposób wdrażać programy autorskie, projekty i koncepcje dydaktyczno-wychowawcze. Omówiono także zagadnienia dotyczące promowania szkoły, umiejętnego występowania w mediach i odpowiedniego zachowania w przypadku odejścia z pełnionej funkcji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-135 278021 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Materiały stanowiące pomoc dla prowadzących zajęcia szkoleniowe dla wizytatorów, dyrektorów szkół czy pracowników oświaty w gminach, mające zapoznać z następującymi zagadnieniami: zasady dobrej organizacji, etapy planowania, różne style kierowania, twórczość w organizacji, kultura organizacji, zagadnienia prawne, kadrowe i finansowe, ćwiczenia umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Materiał każdej lekcji składa się z 3 odrębnych części: skrót wykładu; scenariusz i materiały; opis lekcji - wskazówki dla osoby prowadzącej oraz opisy ćwiczeń, gier i zabaw.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253438 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-112 PNS 253439 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli : moduł 3A / Danuta Elsner. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1996. - 170 k. ; 30 cm.
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 170.
Streszczenie: Materiały do tematów: Doskonalenie kadry kierowniczej placówki doskonalącej nauczycieli; Od codziennych zadań kierowniczych do wizji placówki; Projektowanie placówki jako rozwijającej się organizacji; Usprawnianie kierowania szkołą; Kierowanie zespołem ludzkim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/9 253599 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 137.
Streszczenie: Celem zeszytu jest przygotowanie edukatora do prezentowania programu T-I: jak być ciekawym edukatorem, organizacja pracy edukatora, ewaluacja efektów szkolenia. Ponadto 50 praktycznych wskazówek do prowadzącego zajęcia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/7 253597 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały dla uczestnikaTERM-IAE. Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 111-112.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-121/9 253586 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla edukatora.TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. k. 116-117.
Streszczenie: Materiał do tematów: Rola konsultantów i doradców w rozwoju zawodowym nauczyciela; Projektowanie procesu doskonalenia; Usprawnianie procesu organizowania doskonalenia; Prezentacja wprowadzonych usprawnień.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/10 253600 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przewodnik dla edukatora. TERM-IAE Projekt. Doskonalenie Zarządzania Oświatą.
Bibliogr. s. 47. Indeks.
Streszczenie: Przedstawiono cele jakie powinni osiągnąć uczestnicy szkolenia, wskazówki organizacyjne, merytoryczne i metodyczne dla edukatora do realizacji modułu podstawowego. Podano materiały pomocnicze - fragmenty 3 opracowań dot. metod nauczania aktywizujących ucznia, uczenia się w grupie i ewaluacji skuteczności doskonalenia nauczycieli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-122/10 supl. 275271 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Cześc. tł. z ang., niem.
Streszczenie: W tej części autorki rozpatrują problem szkoły jako organizacji w ujęciu systemowym i strukturalnym. Ukazują optymalny model szkoły wraz z jego charakterystycznymi cechami. Analizują takie czynności kierownicze, jak: planowanie, wprowadzanie zmian, podejmowanie działań w celu zorientowania się w systemie społecznym szkoły oraz twórcze rozwiązywanie problemów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-110/3 253424 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 312710 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-207 287565 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej