Form of Work
Książki
(37)
Artykuły
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Druki ulotne
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(27)
only on-site
(15)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(15)
Author
Garvin Charles D. (1929- )
(4)
Seabury Brett A. (1942- )
(4)
Burgess Hilary
(3)
Pascal Henri (1943- )
(3)
Robertis Cristina de
(3)
Chrzanowska Małgorzata
(2)
Czekaj Krzysztof (1958- )
(2)
Gorlach Krzysztof (1954- )
(2)
Leśniak Małgorzata
(2)
Nocuń Aleksander
(2)
Szmagalski Jerzy
(2)
Artymiak Małgorzata
(1)
Białożyt-Wielonek Katarzyna
(1)
Biernat Tomasz (1962- )
(1)
Blanc Bernadette
(1)
Cichowicz Jan
(1)
Domaradzki Piotr
(1)
Dulowska Marzena
(1)
Durda Renata
(1)
Henderson Paul (1942- )
(1)
Jankowska Jolanta
(1)
Jaśkowiak Piotr
(1)
Kamińska Ewa (psycholog)
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958- )
(1)
Kępski Czesław (1939- )
(1)
Lesimple Franois
(1)
Majewska-Gałęziak Alicja
(1)
Malinowski Jan Adam (1954- )
(1)
Mejer-Zahorowski Olaf ( -1999)
(1)
Mellibruda Jerzy (1938-2020)
(1)
Olech Anna
(1)
Ornacka Katarzyna
(1)
Przeperski Jarosław
(1)
Ratajczak Zofia (1937- )
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Rynkowska Dorota
(1)
Sasal Hanna Dorota
(1)
Soliński Maciej
(1)
Szatur-Jaworska Barbara (1955- )
(1)
Szymczak Sławomir
(1)
Szymczak Wioletta
(1)
Teodorczyk Marcin (1980- )
(1)
Thomas David N. (1945- )
(1)
Ulijasz Bogusław
(1)
Zaorska Zofia
(1)
Łuczyńska Marta
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(19)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(10)
Subject
Opieka społeczna
(35)
Pracownicy socjalni
(12)
Komunikacja interpersonalna
(4)
Teoria systemów
(4)
Dziecko
(3)
Osoby w wieku starszym
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Bezrobocie
(2)
Grupy społeczne
(2)
Interakcje społeczne
(2)
Konflikt psychiczny
(2)
Metody badawcze
(2)
Metody wychowawcze
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Polityka społeczna
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Rodzina
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Arteterapia
(1)
Aspiracje
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Fundacja Familijny Poznań
(1)
Gerontologia
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Kobieta
(1)
Kofoeds Skole (Kopenhaga)
(1)
Kształcenie
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metoda biograficzna
(1)
Metoda projektów
(1)
Młodzież
(1)
Narkomani
(1)
Narkomania
(1)
Nauki społeczne
(1)
Opieka nad osobami starszymi
(1)
Poradnictwo rodzinne
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Profilaktyka stomatologiczna
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Rodzinny dom pomocy społecznej
(1)
Sieroctwo
(1)
Starość
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Urazy
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Zaburzenia poznawcze
(1)
Zapobieganie
(1)
Zespół dziecka maltretowanego
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1918-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Poznań (woj. wielkopolskie)
(2)
Austria
(1)
Dania
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Poradnik
(1)
Program wychowawczo-profilaktyczny
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Psychologia
(4)
Medycyna i zdrowie
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
40 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306797 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312156 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Psychologia : badania i aplikacje ; t. 4)
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1921)
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Wśród artykułów zamieszczono opracowania dotyczące: problemu tożsamości u osób bezrobotnych, zagadnienia stresu bezrobocia u osób zatrudnionych i kwestii wsparcia społecznego bezrobotnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-g-273 285128 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 252-258 i przy rozdz.
Streszczenie: Określono zakres umiejętności w pracy socjalnej i formy ich kształcenia. Omówiono takie umiejętności pracownika socjalnego jak: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Wskazano na funkcje, które powinien pełnić jako doradca, mediator i rzecznik. W publikacji zamieszczono zestaw ćwiczeń do oceny i kształcenia umiejętności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280925 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-54 PNS 280926 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312128, 312127 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / "Interart")
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312114, 312113 (2 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W części teoretycznej m.in.: definicja i warunki prowadzenia dobrych zajęć warsztatowych, techniki warsztatowe (miniwykład, burza mózgów, praca w parach i podgrupach, dyskusja, odgrywanie ról), portret prowadzącego warsztaty wg różnych koncepcji, cechy i umiejętności prowadzącego. Część praktyczną stanowi 9 scenariuszy zajęć warsztatowych dla słuchaczy szkół policealnych dla pracowników socjalnych i dla pracowników (głównie kadry kierowniczej) MOPS-ów i GOPS-ów. Warsztaty dot.: budowania zespołu, autoprezentacji, interpersonalnych aspektów pracy z osobą bezrobotną, umiejętności pracy w zespole, umiejętności rozwiązywania konfliktów, alkoholizmu, dezintegracji rodziny, wywiadu jako metody pracy socjalnej, kierowania zmianą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306807, 280923 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-d-102 280924 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307401 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 178855, 178854 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300213 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308683, 308682 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej)
Bibliogr. s. 45.
Streszczenie: W zeszycie z serii pakietów dla pracowników socjalnych omówiono czynniki sprzyjające powstawaniu uzależnienia narkotycznego. Przedstawiono klasyfikację środków odurzających i sposób ich działania; sposoby zapobiegania narkomanii; charaktrystykę społeczną i sylwetkę psychospołeczną narkomanów. Zeszyt zawiera także: uregulowania prawne zasad udzielania pomocy osobom uzależnionym; zadania pracowników socjalnych i propozycje do programu ich szkolenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-248 275348 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W książce adresowanej do pracowników socjalnych określono pojęcia wartości i norm społecznych oraz mechanizmy nieprzystosowania jednostek do pełnienia określonych ról społecznych. Scharakteryzowano dewiację oraz jednostkę i społeczeństwo jako jej źródła. Przedstawiono teorie dewiacji i omówiono przejawy zachowań dewiacyjnych, takie jak: alkoholizm, narkomania, choroby psychiczne, dewiacje seksualne. Badania nad przestępstwem i przestępczością (teoria zróżnicowanych powiązań E. Sutherlanda). Przestępczość dorosłych, nieletnich, w społeczeństwie okresu transformacji. Funkcje i dysfunkcje rodziny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-57 280920 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312092, 312091 (2 egz.)
Book
CD
In basket
Streszczenie: Wydanie znacznie zmienione w stosunku do wydania z 1997 r. Przeredagowano i uzupełniono zawartość poszczególnych rozdziałów, np. rozdziale o aktywności jako szansie starszego wieku dodano podrozdział "Akcja Dar Czasu i Serca", w rozdziale drugim "W poszukiwaniu uśmiechu" rozbudowano podrozdział o zabawie w życiu ludzi starszych, do metod ułatwiających wspomnienia dodano metodę "Linia życia", w rozdziale trzecim zamieszczono więcej scenariuszy z udziałem młodzieży. Skrócono rozdział o muzyce i tańcu w pracy z seniorami pozostawiając tylko opisy dwóch tańców na siedząco. Zmieniono też oprawę graficzną teksu zastępując rysunki fotografiami. Na płycie CD tańce integracyjne (opracowanie muzyczne Zdzisław Lazanowicz).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-a-94 304796 (1 egz.)
No cover
Brochure
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-584 307350 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 228-230.
Streszczenie: Charakterystyka zjawiska sieroctwa. Ustawy i ważniejsze zarządzenia dot. opieki nad sierotami. Rozmiary opieki zakładowej, ilość zakładów i ilość wychowanków, źródła odpłatności, zasady finansowania zakładów itp. Wychowawcy opieki całkowitej . Rozwój pozostałych form opieki. Metody i formy pracy składające się na koncepcje wychowania sierot.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267267 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 267268* (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronie 96.
Streszczenie: Omówiono przemoc w rodzinie z punktu widzenia prawa, moralności i psychologii. Określono rodzaje i formy przemocy wobec kobiet i dzieci. Osobny rozdział poświęcono polskim instytucjom i służbom społecznym zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i pomocy dziecku krzywdzonemu. Zamieszczono wykaz wybranych placówek oraz program przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym: "Bezpieczeństwo w rodzinie".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-192 279034 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again