Forma i typ
Książki
(53)
Dostępność
dostępne
(37)
tylko na miejscu
(30)
Placówka
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia
(30)
Autor
Marzec-Holka Krystyna
(3)
Kawczyńska-Butrym Zofia (1939- )
(2)
Kirenko Janusz (1954- )
(2)
Kuleszyńska-Dobrek Joanna
(2)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(2)
Matyjas Bożena
(2)
Uliasz Tamara
(2)
Adamowska Lucyna
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Białobrzeski Jacek
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Carré Odile
(1)
Ciążela Helena
(1)
Czabański Adam (1971- )
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Danecki Jan (1928-2006)
(1)
Duracz-Walczak Anna
(1)
Esping-Andersen Gosta (1947- )
(1)
Fabiś Artur
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960-)
(1)
Galus Katarzyna
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Gąsior Józef
(1)
Hebda-Czaplicka Izabela
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Jaworska-Dębska Barbara (1949- )
(1)
Kanios Anna
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kubik Władysław (1931- )
(1)
Kustra Czesław (1958- )
(1)
Lech Adam
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Marek Franciszek Antoni (1930- )
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Mikołajczyk Marta
(1)
Mrugalska Krystyna
(1)
Musielak Michał
(1)
Nóżka Marcjanna (1975- )
(1)
Oherow-Urbaniec Anna
(1)
Ornacka Katarzyna
(1)
Orzechowska Grażyna (pedagog)
(1)
Orłowska Beata A
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Ostrowski Krzysztof (-2022)
(1)
Piątek Krzysztof (1952- )
(1)
Prüfer Paweł (1972- )
(1)
Pędich Wojciech (1926- )
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rudynek Urszula
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Stankiewicz Leszek (polityka społeczna)
(1)
Staręga-Piasek Joanna (1939- )
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Szarota Zofia (1961- )
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Tarkowska Elżbieta (1944-2016)
(1)
Tarkowski Zbigniew (1953- )
(1)
Witkowska Bogumiła
(1)
Wyka Teresa
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Węgierski Zbigniew (1931- )
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Zawada Anna
(1)
Zboina Bożena
(1)
Zielińska Anna
(1)
Zrałek Maria
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Śliwa Sławomir (pedagog)
(1)
Żytko Małgorzata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(13)
Kraj wydania
Polska
(53)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Opieka społeczna
(27)
Osoby z niepełnosprawnością
(9)
Osoby w wieku starszym
(8)
Pracownicy socjalni
(8)
Polityka społeczna
(7)
Bezdomność
(4)
Bezrobocie
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Rodzina
(3)
Starzenie się
(3)
Domy pomocy społecznej
(2)
Dziecko
(2)
Gerontologia
(2)
Postawy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wolontariusze
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Bronisław Markiewicz
(1)
Budżety terenowe
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Hipoterapia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Metody badawcze
(1)
Michalici
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Nauki społeczne
(1)
Oratoria (placówki opiekuńcze)
(1)
Osobowość
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Rynek pracy
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza (Toruń)
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Temat: czas
1901-2000
(20)
1989-2000
(20)
1989-
(19)
2001-
(12)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Francja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Polska
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(9)
Materiały konferencyjne
(4)
Dane statystyczne
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(21)
Psychologia
(9)
Edukacja i pedagogika
(1)
Filozofia i etyka
(1)
53 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2014
(Monografie APS)
ISBN: 978-83-62828-96-8
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 312226 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2012
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
ISBN: 978-83-7511-177-4 ; 978-83-62683-18-5
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Scharakteryzowano teoretyczne przyczynki pracy i pomocy społecznej: źródła i przyszłość pedagogiki pracy, obraz superwizora w pracy socjalnej, rolę i zadania pracownika socjalnego, problematykę aspiracji, ewangelizację i turystykę jako sposoby resocjalizacji. Przedstawiono praktyczne aspekty pomocy społecznej: funkcjonowanie społecznej kurateli sądowej, wolontariat jako ideę wsparcia społecznego, diagnozę kompetencji wychowawczych kadry Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, hierarchię wartości osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, czynniki warunkujące udane małżeństwo w opinii studentów, zjawisko sieroctwa społecznego i eurosieroctwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 306368 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 310273 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
Nazwy aut. na s. [325].
Bibliogr. s. s. 273-286.
Streszczenie: Przedstawiono krótki przegląd stanu wiedzy nt. bezrobocia, niepełnosprawności, sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 375 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprawnych pracujących i niepracujących w wieku 19-62 lat. Na tle współczesnego dorobku badawczego ukazano: potrzeby psychiczne osób badanych, psychospołeczne funkcjonowanie osób badanych (samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wsparcie społeczne, postawy społeczne). Dokonano analizy współzależności potrzeb psychicznych respondentów z preferowaniem przez nich określonych strategii radzenia sobie, wsparcia społecznego, samooceny i postaw.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302651, 298938 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliogr. s. 390-420.
Streszczenie: Scharakteryzowano starość jako fazę życia człowieka, konsekwencje starzenia się społeczeństwa, politykę społeczna wobec ludzi starych w Polsce, instytucjonalne i półinstytucjonalne formy pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku w Polsce, determinanty jakości życia osób starszych w domu pomocy społecznej i czynniki oddziałujące na te determinanty. Przedstawiono: sposób standaryzacji domów opieki społecznej, koncepcję organizacji pracy w dps, założenia pracy socjalnej i jej specyfikę w dps.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299296 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
Bibliogr. s. 219-230.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Artykuły prezentują problematykę aksjologiczno-etyczną pracy socjalnej. Opracowania mają także ułatwić pracownikom socjalnym zrozumienie problemów osób, z którymi będą się stykać w swojej pracy i dać wytyczne do tej pracy. Omówiono m.in. problemy: dziecka chorego, osób w żałobie, z uszkodzeniem słuchu, ubogich, osób opuszczających placówki resocjalizacyjne. Przedstawiono również wizerunek dziecka ulicy w oczach wychowawców pracujących w domu dziecka, funkcje klubu seniora, funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299410 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Rozważania dot. zarówno modelu kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, jak i wskazań do ich kształcenia w wybranych aspektach, np. praktyk zawodowych studentów, pracownika socjalnego jako opiekuna osób niepełnosprawnych, pomocy rodzinie z osobą chorą terminalnie, pracy socjalnej jako poradnictwa wielokulturowego. Pracy socjalnej w Słowacji dot. teksty o metodach pracy socjalnej, kształcenia pracowników socjalnych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, narkomanów jako grupy docelowej w pracy socjalnej, pracy socjalnej w warunkach penitencjarnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299907 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
(Współczesna Polityka Społeczna ; 1)
U dołu okł. nazwa projektu: Społecznie odpowiedzialna uczelnia.
Bibliogr. s. 225-239. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299827, 299749 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 549)
Bibliogr. s. 381-407.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Autorka przedstawiła typy i skale podziału starości jako fazy życia oraz klasyczne teorie starzenia się w ujęciu psychologicznym. Omówiła społeczne role podejmowane przez człowieka starszego oraz zaproponowała nową ich klasyfikację. Ukazała postęp starzenia się populacji w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym oraz jego skutki. Zinterpretowała wskaźniki jakości życia starszej generacji. Podjęła się próby syntetyzacji znanych teorii starzenia się. Zaprezentowała propozycje kulturalno-oświatowe i rekreacyjne dedykowane ludziom starszym. Opisała funkcje założone systemu pomocy społecznej w gerontologicznej perspektywie. Przedstawiła historyczny rys ewolucji form opieki i pomocy na terenie Krakowa, a także działalność wybranych instytucji oraz placówek pomocy społecznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298099 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7587-314-6
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W publikacji omówiono działania pomocowe i opiekuńcze zwrócone do osób starszych, osób niepełnosprawnych (programy wspierające w nauce, pracy zawodowej i w życiu codziennym), ofiar przemocy domowej (programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy, opieka nad dzieckiem ofiarą przemocy), osób opuszczających zakład karny (programy, działania, projekty readaptacyjne dla więźniów), rodzin dzieci niepełnosprawnych i rodzin ubogich. W pracy przedstawiono także funkcjonowanie rodzin zastępczych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298934 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej = Works of Holy Cross University ; nr 132)
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302840 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój", 2008. - 251 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 226-250.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Treść książki o charakterze teoretyczno-badawczym stawia sobie za cel diagnozę poczucia jakości życia osób starszych wprowadzając elementy oceniające i prognostyczne. Omawia problematykę jakości życia w świetle literatury, starość w ujęciu interdyscyplinarnym oraz czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych przebywajacych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w województwie świętokrzyskim. Przedstawia analizę badań oraz zawiera liczne wskazania praktyczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296271, 294984 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292828, 292827, 292826, 292825 (4 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Przedstawiono: politykę społeczną Unii Europejskiej, instytucje polityki społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu, możliwości i problemy we współpracy służb socjalnych i penitencjarnych, rolę pracownika socjalnego jako organizatora wsparcia w sytuacji kryzysu. Budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny w powiecie wołomińskim, współpracę instytucji rządowych i pozarządowych w przeciwdziałaniu przemocy rodzinie w Rembertowie - dzielnicy Warszawy, formy pomocy osobom starszym w OPS Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, aktywizację zawodową jako wsparcie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, funkcjonowanie Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego w DPS "Dom nad Stawami" w Siedlcach). Definicję pracy socjalnej z 2000 r.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292759 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-126 292760 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
U dołu okł. tyt. projektu: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Książka zawiera m. in. zagadnienia dotyczące bezrobocia i bezrobotnych, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296141 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 310-318.
Streszczenie: Publikacja przedstawia bezdomność jako problem społeczny (rozmiar i zasięg bezdomności, bezdomność a ubóstwo, postawy wobec zjawiska bezdomności, definicje, kategoryzacja). Autor przybliża w pracy zjawisko bezdomności w Polsce. W części badawczej omawia stosunek bezdomnych do ich przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (plany, szanse na wyjście z bezdomności, postawę wobec śmierci).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-139 294205 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ; nr 110)
ISBN: 978-83-88274-48-0
Tyt. równol.: Contemporary problems of social pedagogy and work : selected issues in the light of analysis and research.
Bibliogr. s. 237-251.
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Streszczenie: Prace dot. m.in.: wskaźników ubóstwa w Polsce, Internetu, przemocy domowej wobec kobiet, interwencji kryzysowej wobec rodziny w kryzysie, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zróżnicowanych kulturowo i socjoekonomicznie, przestępczości nieletnich w Polsce, pomocy postpenitencjarnej, obszarów badań gerontologii społecznej, pomocy społecznej wobec niepełnosprawności w świetle programów unijnych, zadań pracownika socjalnego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, poczucia integracji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością jako pedagogicznego wskaźnika jakości życia, wybranych zagadnień pomocy społecznej w różnych gminach (jak bezrobocie, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-131 292896 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 306107 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
Bibliogr. s. 171-186, wykaz aktów prawnych s. 185-186.
Streszczenie: Przedstawiono: rys historyczny opieki nad dzieckiem, problemy współczesnej rodziny, sieroctwo społeczne i jego skutki, potrzeby psychiczne sierot społecznych i możliwości ich zaspokajania, rodzinne (adopcja, rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, wioska dziecięca) i instytucjonalne formy kompensacji sieroctwa (policyjna izba dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, dom dziecka, ośrodek szkolno-wychowawczy, ognisko wychowawcze), cechy potrzebne do sprawowania funkcji wychowawcy-opiekuna, syntetyczne wyniki badań własnych (z l. 2004-2005 w wojew. kujawsko-pomorskim), które dot.: przyczyn i rozmiarów sieroctwa społecznego, osób sprawujących opiekę, stopnia zaspokojenia potrzeb dzieci osieroconych, uwarunkowań oddziaływania opiekuńczo-wychowawczego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316597, 303818, 297763, 290314 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-a-124 290315 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
Bibliogr. s. 223-243.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W książce zaprezentowano definicje, kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej. Poddano analizie przyczyny i symptomy niepełnosprawności intelektualnej. Ukazano rys historyczny kształtowania się opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie do 1989 r. Omówiono skalę zjawiska niepełnosprawności intelektualnej dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim. Podano wybrane standardy prawa międzynarodowego dotyczące niepełnosprawności. Przedstawiono uregulowania polskie, normujące zwłaszcza kształcenie oraz wybrane uregulowania dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zaprezentowano programy pomocy organów administracji rządowej i samorządowej na rzecz dzieci w woj. podkarpackim.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291212 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-177 PNS 291213 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej