Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Kirenko Janusz (1954- )
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Gąsior Józef
(1)
Hebda-Czaplicka Izabela
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia (1939- )
(1)
Kubik Władysław (1931- )
(1)
Lisowski Adam
(1)
Mrugalska Krystyna
(1)
Orłowska Beata A
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Ostrowski Krzysztof (-2022)
(1)
Prüfer Paweł (1972- )
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(1)
Subject
Osoby z niepełnosprawnością
(10)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Rodzina
(2)
Bezrobocie
(1)
Hipoterapia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Kuratela
(1)
Młodzież
(1)
Polityka społeczna
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(8)
1989-2000
(8)
1989-
(2)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Dane statystyczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Psychologia
(4)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310273 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Nazwy aut. na s. [325].
Bibliogr. s. s. 273-286.
Streszczenie: Przedstawiono krótki przegląd stanu wiedzy nt. bezrobocia, niepełnosprawności, sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 375 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprawnych pracujących i niepracujących w wieku 19-62 lat. Na tle współczesnego dorobku badawczego ukazano: potrzeby psychiczne osób badanych, psychospołeczne funkcjonowanie osób badanych (samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wsparcie społeczne, postawy społeczne). Dokonano analizy współzależności potrzeb psychicznych respondentów z preferowaniem przez nich określonych strategii radzenia sobie, wsparcia społecznego, samooceny i postaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302651, 298938 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
(Biblioteka Pedagogiki Religijnej)
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W oparciu o badania empiryczne prowadzone w różnych środowiskach wychowawczych, związanych z chrześcijańską orientacją pedagogiczną i wprowadzających jej założenia do praktycznej działalności, przedstawiono cztery zagadnienia dotyczące: ruchu "Wiara i światło" w służbie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo; hipoterapii; form pracy resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej; nadzoru kuratorskiego w środowisku wiejskim wobec nieletnich społecznie niedostosowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-141 286113 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
(Raport IPiSS ; z. 22)
Bibliogr. s. 345-349.
Streszczenie: Raport, którego celem jest przedstawienie problemu osób niepełnosprawnych na tle polskich zasobów pracy. Publikacja przytacza definicję niepełnosprawności, omawia sytuację bytową, prawno-instytucjonalne formy pomocy oraz aktywność zawodową w/w osób. Czytelnik odnajdzie tu również wiadomości na temat podstawowych i specyficznych form pomocy i rozwiązań instytucjonalnych na rzecz osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-159 288099 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. 331 - 346.
Streszczenie: Publikacja dotyczy analizy problematyki rozumienia niepełnosprawności. Wyjaśniono takie pojęcia jak: zdrowie, choroba, kalectwo, inwalidztwo, niepełnosprawność. Ukazano charakterystyki wybranych grup osób z niepełnosprwanością narządu ruchu, po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i ze stwardnieniem rozsianym. Określono istotę i zakres pojęcia wsparcie społeczne, przedstawiono jego teoretyczne modele, w tym rodzaje, funkcje oraz systemy. Wyodrębniono i uściślono podstawowe składowe psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Dokonano opisu badań własnych, w których dokonano analizy porównawczej sieci i poziomu wsparcia społecznego osób badanych, wyznaczników ich psychospołecznego funkcjonowania, zależności między funkcjonowaniem psychospołecznym osób badanych a ich wsparciem społecznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289769, 289768 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-167 PNS 289770 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły ukazują: wpływ transformacji systemowej w Polsce na sytuację i rehabilitację osób niepełnosprawnych, brytyjski model opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi, zróżnicowane zagadnienia środowiska życia osób z różnymi niepełnosprawnościami - upośledzonych umysłowo (w tym samostygmatyzacja rodzin), inwalidów wzroku, ludzi starych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-131 284161 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W ref. omówiono m.in.: problemy socjalizacji w dobie transformacji; wartości młodzieży; standardy ewaluatywne a zachowania przestępcze; konflikty młodzieży z otoczeniem; funkcjonowanie młodzieży upośl. umysłowo w stopniu lekkim; sytuację studentów niepełnosprawnych w Krakowie; przestępczość nieletnich w Polsce i w Poznaniu w l. 1989-93; bezrobocie jako źródło zagrożenia rozwoju; sytuację opiek.-wychowawczą dzieci kobiet pozbawionych wolności; uzależnienie od gier komputerowych; prostytucję nieletnich dziewcząt; satanizm; bezradność komunikacyjną dzieci samotnych matek; znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie; próby samobójcze dzieci i młodzieży w l. 1994-96 na podst. danych Szpitala Psychiatr. w Toruniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276421 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-106 PNS 276422 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1996
Badanie potrzeb społecznych / Adam Lisowski. - Warszawa : "Interart", 1996. - 142, [2] s. : ilustracje ; 21 cm.
(Biblioteka Pracownika Socjalnego / "Interart")
Bibliogr. s. 136-142.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312095, 312094, 312093 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej)
Bibliogr. s. 38-39, 54, 75-76, wykaz aktów prawnych s. 76, 90.
Streszczenie: Następny z serii pakietów informacyjnych dla pracowników socjalnych traktujący oddzielnie upośledzonych umysłowo i upośledzonych fizycznie. Określono: specyfikę w zakresie sytuacji zdrowotnej, materialnej, zawodowej i rodzinnej poszczególnych grup, uwzględniając odmienności pracy socjalnej i wskazania dla praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-101 275350 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
Streszczenie: W oparciu o badania dokonano diagnozy postrzegania problemów niepełnej sprawności w gminach, aktualnych sposobów ich rozwiązywania, napotykanych trudności, a także przedstawiono wybrane modelowe preferencje rozwiązań. Ukazano poziom wiedzy o niepełnej sprawności i znajomości sytuacji życiowej ludzi niepełnosprawnych w gminach. Scharakteryzowano instytucje działające na rzecz tych osób oraz formy współpracy między nimi. Sytuację niepełnosprawnych rozpatrzono pod kątem różnorodności środowisk w których żyją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-i-147 271492 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again