Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(7)
tylko na miejscu
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(5)
Autor
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Jakowicka Maria (1929- )
(1)
Kogut Wiesława
(1)
Kulka Bronisława
(1)
Kwiatek Jolanta
(1)
Marek Franciszek Antoni (1930- )
(1)
Marzec Danuta Krystyna
(1)
Miłkowska-Olejniczak Grażyna
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Rataj Marian
(1)
Stech Krystyna
(1)
Szymańska Kazimiera Zdzisława
(1)
Uździcki Kazimierz (1933- )
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(8)
Temat
Pedagogika
(6)
Oświata
(2)
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)
(1)
Filologia polska
(1)
Gawlik, Stanisław
(1)
Jakowicka, Maria
(1)
Kupisiewicz, Czesław
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polanowski, Edward
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa dziecka
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Ratuś, Bronisław
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Temat: czas
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-
(1)
1989-
(1)
Temat: miejsce
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Kalisz (woj. wielkopolskie ; okolice)
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(6)
Materiały konferencyjne
(4)
Księga pamiątkowa
(3)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 260562 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst częśc. tł. z ang.
Streszczenie: W publikacji umieszczono dyskusję teoretyków opartą zarówno na wiedzy naukowej, światowych i europejskich raportach edukacyjnych jak i pracach prognostycznych ośrodków studiów nad przyszłością świata. Zawarto opis: funkcji nauczyciela w kontekście reformy edukacji w Polsce, paradygmatów, na których powinna się opierać edukacja nauczycieli oraz modeli pracy zebranych z doświadczeń liderów edukacyjnych USA. Kolejne poruszane zagadnienia wiążą się z czynnikami warunkującymi efektywność pracy nauczyciela. Przedstawiono autorską strategię nauczania - trening interpersonalny do zastosowania na studiach podyplomowych. Autorzy zasygnalizowali potrzebę edukacji regionalnej w kształceniu nauczycieli. Książka polecana zarówno teoretykom jak i praktykom edukacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290801 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-b-228 290802 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wielkie Postaci Zagłębia)
Bibliogr. s. 233-235.
Streszczenie: Zamieszczono: dwa artykuły Czesława Kupisiwicza "Zmiana (change) i wzmocnienie (strenghening) - słowa-klucze współczesnych reform szkolnych", "Moje osiemdziesięcipięciolecie", teksty dot. Cz. Kupisiewicza i jego poglądów pedagogicznych; opracowania nt.: wkładu szkoły w rozwój kompetencji niezbędnych do pokonywania ograniczeń ludzkiej egzystencji (badania w Polsce i w Szwecji), założeń uniwersytetu, zmian w szkolnictwie wyższym po r. 1989, etyki troski wg Corol Gillian i Nel Noddings, priorytetów edukacji, stylów i strategii poznawczych, biografistyki pedagogicznej, założeń edukacji i kompetencji nauczycieli; bibliografię publikacji Cz. Kupisiewicza.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-383 299454 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Plon ogólnopol. konferencji naukowej 11-13 V 1999 r. w Zielonej Górze. Zamieszczono materiały związane z 50-leciem pracy naukowej prof. dr hab. Marii Jakowickiej, wystąpienia piświęcone problemom reformy edukacji (z 1999 r.), kształcenia dla rozwoju, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielowi w dobie przemian oświatowych. Wystąpienia dot. np.: integracji w kształceniu (z zastosowaniem do klas I-III), agresji w szkole, wartości jako wyznaczników rozwoju orientacji podmiotowej, znaczenia rozmowy we współczesnej edukacji, dzieci zdolnych, samorządności młodzieży, prawa ucznia do błędu, edukacji integracyjnej dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, uczniów z zaburzeniami mowy, opinii uczonych amer. o metodzie M. Montessori, relacji nauczyciel - uczeń.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281211, 281210, 281026 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-b-370 281027 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W książce poświęconej pamięci prof. B. Ratusia zamieszczono teksty, które pogrupowano według następujących zagadnień: współczesna edukacja, nauczyciel, szkoła, prawa dziecka (także wobec niepełnosprawnych) i ich popularyzacja. W obszernym materiale można wyodrębnić m.in. : problemy szkoły wyższej, edukację ogólnotechniczną, wychowanie do czasu wolnego, postawę moralną nauczyciela, kształcenie nauczyciela w Polsce, adaptację nauczycieli do życia w okresie emerytalnym, interpretację paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka, prawa ucznia, wolność w wychowaniu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281212 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-a-97 281213 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Mater. z konferencji, Częstochowa 1993.
Bibliogr. i przepisy przy ref.
Streszczenie: Problem miejsca dziecka w rodzinie i społeczeństwie oraz opiekuńczej roli rodziny i pomocy społeczeństwa w spełnianiu jej funkcji, przedstawiono w referatach odpowiadających następującym zagadnieniom: kierunki i rozwój opieki i wychowania w okresie transformacji systemowej; nowe zadania instytucji opiekuńczo-wychowawczych w transformacji społecznej i ekonomicznej; innowacyjna działalność nauczyciela-wychowawcy w nowej rzeczywistości społecznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253709 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-b-271 253710 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach i bibliogr. publ. S. Gawlika.
Streszczenie: Zbiór różnotematyczny: życiorys i bibliografia prof. St. Gawlika, ocena (na podstawie projektu z 1998 r.) reformy edukacji w Polsce, przebieg rozwoju praw dziecka na świecie i w Polsce, podsumowanie dorobku J. Pietera, poglądy W. Osterloffa (1858-1925) na wychowanie domowe, studia nauczycielskie w Polsce w l. 1984-1992, kara chłosty w wychowaniu XVII- pocz. XX w., pol. ruch nauczycielski na Śląsku Cieszyńskim w XIX w., opieka nad niemowlętami i małymi dziećmi w Polsce l. 1918-39, edukacja Górnoślązaków w klasztorach Galicji XIX/XX w., ocena wystąpień Jana Pawła II na początku pontyfikatu i ich znamion pedagogicznych, teorie zachowań dewiacyjnych, szkolnictwo w Gdańsku w okresie zaborów i Wolnego Miasta, rozwój kurateli sądowej na świecie i w Polsce, użyteczność teorii rozbieżnośći w innowacyjnych działaniach edukacyjnych, przymus w wychowaniu i in.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281317 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej