Forma i typ
Książki
(41)
Poradniki i przewodniki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje fachowe
(2)
Proza
(1)
Dostępność
dostępne
(33)
tylko na miejscu
(28)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(28)
Autor
Sawa Barbara
(4)
Zakrzewska Barbara
(4)
Pomirska Zofia
(3)
Zakrzewska Danuta
(3)
Balejko Antoni (1935- )
(2)
Czajkowska Irena (?-2008)
(2)
Herda Kazimierz (1938-2008)
(2)
Pętlewska Halina
(2)
Sawicka Barbara
(2)
Skibińska Helena
(2)
Wiatrowska Leokadia
(2)
Baran Joanna (psycholog)
(1)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(1)
Braun Eldon M. (1943- )
(1)
Davis Ronald D. (1942- )
(1)
Dziemiańczuk Tadeusz
(1)
Giermakowska Alicja (1954- )
(1)
Górniewicz Ewa (1959- )
(1)
Hinz Magdalena
(1)
Jałowiecka Aneta
(1)
Jurek Anna (pedagog)
(1)
Juszczyk Stanisław (1951- )
(1)
Kos Barbara
(1)
Kossow Hans-Joachim
(1)
Miązek Dorota
(1)
Nowicka Ewa (pedagog)
(1)
Petrus Paulina
(1)
Skrzetuska Ewa (1951- )
(1)
Stępkowska Zofia (1928-2015)
(1)
Suwalska Elżbieta
(1)
Turewicz Wanda
(1)
Waleszkiewicz Kamila
(1)
Wieczorek Dorota
(1)
Wypych Agnieszka
(1)
Wąsik Iwona
(1)
Zając Wojciech (1969- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(14)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(43)
Język
polski
(3)
Odbiorca
Nauczyciele
(4)
Dzieci
(3)
0-5 lat
(2)
6-8 lat
(2)
9-13 lat
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Gimnazja
(2)
Logopedzi
(2)
Rodzice
(2)
Szkoły ponadgimnazjalne
(2)
Szkoły podstawowe
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Pisanie
(42)
Czytanie
(37)
Dysleksja i dysgrafia
(14)
Dziecko
(14)
Język polski
(13)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(8)
Mowa
(3)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(3)
Gry edukacyjne
(2)
Korekcja mowy
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Afazja
(1)
Czytanie i pisanie
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Matematyka
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Spostrzeganie
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Gatunek
Poradnik
(12)
Ćwiczenia i zadania
(7)
Materiały pomocnicze
(4)
Publikacja bogato ilustrowana
(2)
Bibliografia adnotowana
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(7)
Językoznawstwo
(2)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
43 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
Bibliogr. s. 60-61.
Do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych.
Streszczenie: Scenariusze zawierają ćwiczenia usprawniające dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz w nauce matematyki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-110 283261 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
Na okł. podtyt.: terapia pedagogiczna.
Bibliogr. s. 171.
Streszczenie: M.in.: krótkie wskazanie form pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi, organizacja pracy korekcyjno-kompensacyjnej, kwestionariusz objawów dysleksji u dorosłych M. Vinegrada, analiza błędów ortograficznych popełnianych przez uczniów w starszym wieku szkolnym, metoda kalkowania G. Fernald w rehabilitacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, propozycje ćwiczeń dla uczniów z dysortografią wg różnych rodzajów trudności w pisowni wyrazów języka polskiego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281206 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-102 281207 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
Bibliogr. s. 183-186.
Streszczenie: Książka stanowiąca podsumowanie stanu wiedzy na temat dysleksji i dysgrafii. Przedstawiono: wiedzę nt. procesu czytania i pisania oraz różnic w przetwarzaniu informacji; definicje, objawy, przyczyny i następstwa trudności w czytaniu i pisaniu; rodzaje diagnozy, procedurę i opracowanie wyników badań trudności w czytaniu i pisaniu; programy i organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (zamieszczono przykłady ćwiczeń). W aneksach zamieszczono zestaw narzędzi do diagnozy pedagogicznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283893 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-174 283881 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1999
Kwestionariusz obrazkowy : do badania mowy i prowadzenia terapii logopedycznej / A. Balejko. Wyd. 4 popr. Białystok 1999.
Bibliogr. s. 266-268.
Streszczenie: Autor zebrał materiał swoich poprzednich książek: "Jak usuwać wady mowy", "Uczmy się ojczystej mowy", "Pomagam dziecku w mówieniu, czytaniu i pisaniu" i uzupełnił rozdział o jąkaniu (o wybrane początkowe rozdziały ze swojej pracy "Porozmawiajmy o jąkaniu") i afazji (potrzeby osoby z afazją, logopedyczna pomoc choremu, opis przypadku dorosłego chorego). Pozostałe części dot. nauki czytania i pisania (uwarunkowania anatomiczne i fizjologiczne, zasady i wskazówki dot. przygotowywania dziecka przez rodziców) oraz bezpiecznej pomocy terapeutycznej (zasady, cele diagnozowania osób z trudnościami, stosowanie Nootropilu w dysleksji).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 278457 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-97 PNS 278458 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
ISBN: 83-02-06796-2
Streszczenie: Zeszyt tak jak poprzednie z serii - przeznaczony do pracy z dziećmi, które mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, zawiera ćwiczenia z instrukcjami na materiale graficznym i literowo-wyrazowym. Uwzględniają one psychologiczną zasadę, że u podłoża umiejętności czytania leżą procesy analizy i syntezy w sferze słuchowej, wzrokowej oraz funkcje psychomotoryczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276375 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-D-112 PNS 276376 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
(Logopedia)
Bibliogr. s. [37-38].
Streszczenie: Krótkie opracowanie poświęcone podstawowym zagadnieniom dysleksji, dysgrafii i dysortografii (rozszerzona wersja artykułu z "Wiedzy i Życia"). Omówiono istotę i symptomy dysleksji w rozwoju dziecka, a następnie u dzieci uczących się czytać, podano propozycje kilku ćwiczeń w zapamiętywaniu liter i czytaniu. Następnie omówiono, posługując się reprodukcjami przykładów fragmentów uczniowskich rękopisów, zaburzenia, które mogą ujawniać się w charakterze pisma, a wśród nich dysgrafię. Podano główne wyznaczniki dysortografii, których znajomość jest konieczna przy diagnozowaniu i terapii dysortografii, wraz z reprodukcjami fragmentów rękopisów uczniów, i propozycje technik terapii.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 275929, 275928 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
(Psychologia, Pedagogika)
Bibliografia strony 230-232.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316118 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1997
Bibliogr. s. 211-217.
Streszczenie: Książka jest kontynuacją i rozszerzeniem problematyki przedstawionej w pracy "Komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej" pod red. B. Siemienieckiego. Omawia teoretyczne podstawy procesów profilaktyki i terapii dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania. Podaje przykłady zastosowania technik komputerowych w diagnozie i w terapii pedagogicznej oraz konstruowania indywidualnych programów rewalidacji w zależności od konkretnego przypadku deficytu rozwojowego dziecka. Proponuje dwie koncepcje działań reedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania: klasyczną (tradycyjną) i nowoczesną, wykorzystującą techniki komputerowe; obie - uzupełniając się prowadzą do trafnej diagnozy i skutecznej terapii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276479 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-D-111 PNS 276480 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1997
Opis wg okł.
Streszczenie: Drugi (z planowanych 6) zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu i ich rodziców. Omówiono krótko przyczynę zamieniania przez dziecko liter podobnych pod względem graficznym. Podano krótkie wskazówki do ćwiczeń. Ćwiczenia przedstawione w tym zeszycie służą eliminowaniu błędów polegających na zamianie liter b - d, g - p, a - o, m - n. Początkowo są to ćwiczenia na materiale nieliterowym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 275203 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-D-107 275204 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1997
Opis wg okł.
Streszczenie: Pierwszy (z planowanych 6) zeszytów ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu i ich rodziców. Omówiono krótko błędy popełniane przez tych uczniów jako wynik opóźnień i zaburzeń rozwoju percepcji, wymowy, rozwoju ruchowego. Podano krótkie wskazówki do ćwiczeń. Ćwiczenia przedstawione w tym zeszycie służą opanowaniu przez dziecko samogłosek, spółgłosek, wyrazów jedno- i dwusylabowych w oparciu o rozwijanie umiejętności słuchowych, wzrokowych i manualnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 274873 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-D-104 PNS 274874 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
Bibliogr. s. 148-150.
Streszczenie: Materiały do zajęć kompensacyjnych opracowane na podstawie fachowej literatury tematu, doświadczeń autorki oraz nauczycieli klas początkowych. Przedstawiono: psychofizjologiczne i rozwojowe uwarunkowania czynności czytania i pisania, symptomy, przyczyny oraz konsekwencje zaburzeń percepcyjnych, metody badania percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki oraz lateralizacji. Podano także wiele ćwiczeń usprawniających funkcje słuchowe, wzrokowe i ruchowe. Pracę kończą 3 przykładowe konspekty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wzór indywidualnego arkusza postępów ucznia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253839, 253838 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
(Psychologia, Pedagogika)
Bibliogr. s. 230-232.
Streszczenie: Poradnik metodyczny adresowany do nauczycieli nauczania początkowego, stanowi pomoc w organizowaniu pracy terapeutycznej z dziećmi, które mają trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Autorzy koncentrują się na trudnościach specyficznych, spowodowanych zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych. Zawarty w książce zestaw wielostronnych ćwiczeń oraz konspektów zajęć stanowi zweryfikowany praktycznie materiał do zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 274101 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-51 272980 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
Opis wg okł.
Streszczenie: Zbiór konspektów przeznaczonych do pracy z dziećmi z mikrodeficytami rozwojowymi w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych. Całość tworzą cztery zeszyty. Zeszyt I zawiera konspekty z etapu wstępnego terapii pedagogicznej z ćwiczeniami o charakterze ogólnorozwojowym: podpisywanie obrazków za pomocą głosek, usprawnianie grafomotoryki ręki i ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, tworzenie wyrazów wielosylabowych z sylab otwartych, kształtowanie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowej, kordynacji wzrokowo-słuchowej oraz orientacji przestrzennej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-80/1 273333 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-80/3 273333 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-80/4 273333 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1995
(Uczmy Dzieci Zabawowo, Skutecznie i Bezstresowo)
Dla nauczycieli, terapeutów i rodziców.
Streszczenie: Na całość niniejszego tytułu składają się obok poradnika dwie części z układankami, rozsypankami oraz loteryjkami obrazkowymi i sylabowo-wyrazowymi. Materiały te zbierają wieloletnie doświadczenia autorek z pracy z dziećmi dyslektycznymi. Służą one tworzeniu podstaw nauki czytania i pisania, szczególnie u dzieci z wymienionymi zaburzeniami, lecz mogą być też wykorzystane w okresie przedszkolnym i początkach nauczania wszystkich dzieci. Poradnik stanowi zbiór wskazań metodycznych do pracy z cz. I i II.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-D-93/3 253427 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1994
Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 180 s., [1] k. złoż. tabl. : ilustracje (w tym kolor.) ; 20 cm.
(Psychologia, Pedagogika)
ISBN: 83-02-02924-6
Bibliogr. s. 179-180.
Streszczenie: Poprawione 4 wydanie cieszącej się popularnością u rodziców i nauczycieli książki. Uzupełniono najbardziej część teoretyczną i zalecaną bibliografię, a najmniej proponowane ćwiczenia. Część teoretyczna obszerniej omawia dojrzałość dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej, początkowe trudności w pisaniu i czytaniu oraz problem wczesnego wykrywania zaburzeń wraz z zastosowaniem profilaktyki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 268476 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-29 268477 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1987
Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 174, [1] s., [1] k. tabl. : ilustracje (w tym kolor.).
Bibliogr. s. 174-[175].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 230556, 230064, 230063, 230062, 230061 (5 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 212321, 212320 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-69 204025 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 308816, 273493 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-26 137545 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej