Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Autor
Żurek Mirosław
(2)
Żywiec-Dąbrowska Elżbieta
(2)
Brzozowska Władysława
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Kierozalski Grzegorz
(1)
Kowalska Urszula
(1)
Kukla Daniel
(1)
Mandrzejewska-Smól Iwona
(1)
Najdychor Marian
(1)
Rachalska Wanda (1918-2002)
(1)
Skłodowski Henryk (1930- )
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka (1953- )
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Tadeusiewicz Grażyna
(1)
Wojtasik Bożena (1954- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(13)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(4)
Temat
Poradnictwo zawodowe
(13)
Bezrobocie
(2)
Pośrednictwo pracy
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wybór kierunku kształcenia
(2)
Wybór zawodu
(2)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Rynek pracy
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Temat: czas
1989-
(6)
Temat: miejsce
Europa
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Łódź (woj.łódzkie ; okolice)
(1)
Gatunek
Podręcznik
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach / [red. Grzegorz Kierozalski et al.]. - Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2006. - 370 s. : ilustracje ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 2)
ISBN: 83-60398-01-1
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W poszczególnych artykułach omówiono zagadnienia: poradnictwa zawodowego w OHP (głównie), w tym na podstawie badań pilotażowych; etyki w pracy doradcy zawodowego; metod i technik stosowanych przez doradców zawodowych; współdziałania OHP z różnymi instytucjami np. Uniwersytet Opolski, Państwowy Urząd Pracy w Oleśnie, zakładami karnymi. Zamieszczono scenariusze zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego. Pły CD dołączona do tomu zawiera: jego elektroniczną wersję, nagrodzone prace konkursowe szkół tworzących Szkolne Ośrodki Kariery (Łódź, 2006 r.), dwie prezentacje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-109/2 292328 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 1)
ISBN: 83-919517-7-14
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły ukazują różne zagadnienia z zakresu: poradnictwa zawodowego dla młodzieży (poruszono np. problem aspiracji zawodowych młodzieży, roli doradcy zawodowego w procesie poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne), warsztatu doradcy zawodowego (głównie scenariusze zająć warsztatowych), Szkolnych Ośrodków Kariery, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP. Towarzysząca tomowi płyta zawiera: jego elektroniczną wersję, 8 scenariuszy zajęć dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 8 prezentacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-109/1 292327 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
(Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym : monograficzna seria wydawnicza ; z. nr 3)
ISBN: 798-83-60398-04-3
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zamieszczono prace obrazujące różne aspekty: działalności OHP w zakresie poradnictwa zawodowego, poradnictwa zawodowego w ujeciu teoretycznym i badawczym, z uwzględnieniem narzędzi stosowanych przez doradców zawodowych (np. coaching, modułowe programy kształcenia zawodowego a rynek pracy), dokonania szkolnych ośrodków kariery; a także scenariusze i opisy zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych w różnych środowiskach (w szkołach - głównie dla uczniów, ale także dla nauczycieli; w szpitalnym oddziale dla osób uzależnionych; w ramach warsztatów terapii zajęciowej; w więzieniu; wśród bezrobotnych; w wojsku). Na załączonej płycie CD: elektroniczna wersja książki, 7 prezentacji multimedialnych i 2 scenariusze zajęć dla doradców zawodowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-109/3 293842 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Pedagogika Wobec Współczesności)
Bibliogr. s. [220]-236.
Streszczenie: Opis współczesnego doradztwa i poradnictwa w wymiarze globalnym i przemian polskiego poradnictwa karier. Krytyka funkcjonowania systemu poradnictwa kariery w oświacie. Przedstawienie założeń systemu poradnictwa kariery w OHP i ich realizacji. Ukazanie struktury sieci poradnictwa w Polsce (środowiska naukowe, centra metodyczne, łącznicy sieci, realizatorzy poradnictwa). Omówienie koncepcji poradnictwa biograficznego i jego szczegółowych orientacji (etyczna, narracyjna, dynamiczna, na całożyciowe uczenie się).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300817, 300816, 300815, 300814, 300813, 300127 (6 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-128 300103 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. tł. z ang.
Streszczenie: Najważniejsze osobowościowe teorie rozwoju człowieka i koncepcje zachowania społecznego, w tym koncepcja przystosowania zawodowego. Przykłady kwestionariuszy osobowości i propozycja "Inwentarza Osobowości 02" oraz "Zestawów Testów Zdolności Ogólnych". Prezentacja różnych modeli poradnictwa, w konfrontacji z modelem J. Krumboltza (teorii społecznego uczenia się), jako podstawy kształcenia instruktorów zawodowych. Analizy: psychologicznych uwarunkowań decyzji o wyborze zawodu i osobowościowych wyznaczników efektywnej działalności doradcy zawodowego (istotę zawodu przedstawiono w formie tabel, w których uwzględniono różne koncepcje psychologiczne). Doradztwo zawodowe w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Irlandii.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 278558 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 176-183, 186, wykaz dokumentów s. 192.
Streszczenie: Książka mająca służyć pomocą osobom wykonującym zawód - doradca zawodu i studentom przygotowującym się do tego zawodu oraz osobom zajmującym się orientacją i poradnictwem zawodowym w szkole. Opracowanie składa się z 4 części, w których omówiono: działalność doradców zawodu; problemy osób wybierających zawód, szkołę i pracę; orientację i poradnictwo zawodowe w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii; indywidualne poradnictwo zawodowe (etapy, porozumiewanie się, metody i techniki, strategie).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280313, 253828, 253827 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-88 253829 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-159 307704 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera materiały z konf. nauk., która odbyła się 25.10.1994 r. w WSP w Częstochowie, zorg. przez Zakład Organizacji i Pedagogiki Pracy przy współudz. Działu Szkolenia Huty "Częstochowa".
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór referatów dot. problemów teoretycznych doradztwa zawodowego, rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i metodycznych oraz prób realizacji zadań poradnictwa i orientacji zawodowej. M.in.: Doradca zawodowy w warunkach przemian gospodarczych; Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Osobowościowe wyznaczniki efektywnej działalności doradcy zawodowego; Europejski wymiar w kształceniu specjalistów w zakresie poradnictwa zawodowego (doradców zawodowych); Osobowość nowoczesna - nowy wyznacznik pracy szkolnego doradcy zawodowego; Nauczyciele jako doradcy zawodu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-79 271474 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 160-164.
Streszczenie: W publikacji omówiono podstawy teoretyczne profesjonalnego doradztwa zawodowego oraz bezrobocia jako kluczowego problemu społecznego i makroekonomicznego w Polsce. Przybliżono problematykę doradztwa zawodowego i edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zawarto niektóre koncepcje wyjaśniające aktywność edukacyjną dorosłych. Zaprezentowano przebieg i wyniki badań na temat wpływu instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na aktywność edukacyjną bezrobotnych. Dokonano przeglądu funkcjonowania instytucji realizujących zadania w zakresie doradztwa zawodowego na terenie regionu poznańskiego i wrocławskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-104 289752 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302770 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-282 299299 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 147-151.
Streszczenie: Przedstawiono: znaczenie pracy w życiu człowieka, definicje bezrobocia i skutki bezrobocia dla danej osoby i jej rodziny, funkcje pośrednictwa pracy i miejsce poradnictwa zawodowego w strukturach łódzkich urzędów pracy, działania na rzecz pomocy niematerialnej dla bezrobotnych na terenie Łodzi i dawnego woj. łódziego prowadzone przez: Centrum Pomocy Niematerialnej dla Bezrobotnych w Łodzi, Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy przy Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", Rejonowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi (te dwa ostatnie w zakresie kursów dla bezrobotnych).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281334 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-g-266 281335 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 192-200 i przy rozdz.
Streszczenie: Prace ukazują: zadania edukacji dorosłych i poradnictwa zawodowego, nauczyciela dorosłych w roli ucznia i refleksję zawodową nauczycieli dorosłych w kontekście wypełniania przez nich roli zawodowej, doradztwo zawodowe jako profesjonalną pomoc psychologiczną, nauczyciela w roli doradcy zawodowego, znaczenie empatii w procesie komunikowania się doradcy zawodowego z klientem, monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych jako element obsługi rynku pracy, porównanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część artykułów ma charakter badawczy, a część - teoretyczny.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290473 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-106 PNS 290474 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 134-136, 142-145.
Streszczenie: Celem pracy jest wskazanie powiązań polskiego systemu oświatowego, systemu kształcenia nauczycieli i systemu poradnictwa zawodowego z tendencjami występującymi w tych dziedzinach w Europie. Omówiono: podstawowe cele Wspólnoty Europejskiej w zakresie edukacji, systemy oświatowe w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej, przykładowe programy edukacyjne wspierające kraje przygotowujące się do członkostwa w Unii, sposób przygotowania nauczycieli w krajach Unii i kierunki przemian w tym zakresie w Polsce, doradztwo zawodowe w wybranych krajach Unii i koncepcję doradztwa zawodowego w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 274900 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 274901 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej