Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(6)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(3)
Author
Bryl Stanisław Roman (1941- )
(1)
Grabowska Mirosława (1949- )
(1)
Guzy-Steinke Halina
(1)
Jaworska Bolesława (1945- )
(1)
Kasperek-Golimowska Ewa
(1)
Mydlak Zofia
(1)
Putkiewicz Elżbieta (1948- )
(1)
Wilk Teresa (pedagog)
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Ścisłowicz Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(8)
Subject
Szkolnictwo podstawowe
(5)
Nauczyciele
(4)
Uczniowie szkół podstawowych
(3)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Demokracja
(1)
Edukacja teatralna
(1)
Gimnazja
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Postawy
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rodzice
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjalizacja polityczna
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (Kielce)
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1945-1989
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie ; okolice)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Warszawa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 140-141.
Streszczenie: Publikacja prezentuje badania przeprowadzone w celu sprawdzenia, jakie są różnice w funkcjonowaniu szkół na wsi i w mieście w pierwszym roku reformy. Wykorzystano w nich różne techniki badawcze: od obserwacji, poprzez analizę dokumentów i wywiady, po testy i ankiety. Badania przeprowadzono w sześciu gminach - dwóch miejskich (Mazowii i Pomorzynie) oraz w czterech wiejskich leżących w ich pobliżu. Raport ten składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje badane gminy i szkoły, a druga analizuje zamiany jakie zaszły w szkołach w pierwszym roku reformy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283517 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-191.
Streszczenie: Sposoby ujmowania zdrowia i choroby we współczesnych koncepcjach teoretycznych oraz rozumienie pojęć związanych z zachowaniem zdrowia. Metodologia badań własnych. Omówienie wyników badań dot. charakterystyki zachowań profilaktycznych i leczniczych podejmowanych przez nauczycieli oraz uwarunkowań tych zachowań (czynniki demograficzne, psychologiczne, społeczne). Badaniami z l. 1994-1995 objęto nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych woj. poznańskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286020, 278013 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 141-146.
Streszcz. niem.
Streszczenie: Praca podejmuje zagadn. uwarunkowań pozycji społeczno-zawodowej nauczycieli wychowania przedszkolnego. Autorka przede wszystkim wskazuje na uwarunkowania społeczne, które prowadzą nauczycieli przedszkola do zmiany pozycji zawodowej - do pracy w kl.I-III szkoły podstawowej. Zjawisko to ocenia jako społecznie niekorzystne, powodujące trwającą od lat programową, organizacyjną i funkcjonalną destabilizację instytucji przedszkola. Diagnoza sytuacji oparta jest na bogatym materiale badawczym (l.1991/92 - województwo toruńskie). Raport bada problemy w całej złożoności; użyteczny dla teoretyków i praktyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271269, 271268 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 185-192.
Streszczenie: Praca powstała w oparciu o badania przeprowadzone wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Ukazano aspiracje edukacyjne rodziców uczniów klas IV-VII, zależność od środowiska rodzinnego osiąnięć szkolnych z języka polskiego i matematyki, a także związek aspiracji edukacyjnych rodziców z osiągnięciami szkolnymi ich dzieci oraz zgodność dalszych aspiracji edukacyjnych uczniów z ich osiągnięciami szkolnymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270046 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-69 PNS 270047 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Working Paper / Instytut Badań nad Podstawami Demokracji ; no 2)
Streszczenie: Efekt badania ewaluacyjnego programu "Demokracja. Idee i działania" opracowanego w Instytucie Badań nad Podstawami Demokracji. Napisano scenariusze 15 lekcji z wykorzystaniem brytyjskiego podręcznika kursu dla nauczycieli i polskiego opracowania "Kształcenie obywatelskie. Scenariusze lekcji" wydanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w 1995 r. (wyd. 2 popr. i rozsz.). Program zrealizowano w klasach siódmych szkół na Ursynowie. Zaprezentowano: rozważania nt. gdzie polska młodzież uczy się demokracji, założenia i zakres treści programu, opinie uczniów o szkole i samorządzie, diagnozę stanu wiedzy młodzieży o elementach systemu demokratycznego przed rozpoczęciem kursu, ocenę programu dokonaną przez nauczycieli i uczniów, ocenę rezultatów kursu (poprzez porównanie stanu wiedzy uczniów przed i po kursie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VI-B-25 276449 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 155-161.
Streszczenie: Autorki omawiają znaczenie kultury w edukacji uczniów. Przedstawiają koncepcję wychowania estetycznego i edukacji kulturalnej. Zwracają uwagę na pedagogiczny wymiar edukacji teatralnej (historia, media, praktyka). Poprzez swoje badania wykazują, że szkoła nie spełnia oczekiwań uczniów w zakresie kultury teatralnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-e-88 296670 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 82-[83].
Streszczenie: Autor przedstawia wycinek badań przeprowadzonych wśród absolwentów kieleckiej WSP na temat ich adaptacji zawodowej, rozłożonych na lata 1992-1997. Wyniki ich pierwszego etapu (z lat 1992-1993) opublikowane zostały w książce pt. "Adaptacja społeczno-zawodowa początkującego nauczyciela w środowisku szkolnym". W niniejszym opracowaniu przedstawiono w ocenie byłych studentów m.in.: środowisko szkoły, własne wiadomości i umiejętności dydak.-wych., przydatność wiedzy wyniesionej ze studiów, zachowania wobec uczniów z obniżoną sprawnością umysłową, niepowodzenia oraz osiągnięcia pedagogiczne, adaptację zawodową i społeczną, pomoc instytucji do tego celu powołanych oraz czynniki obniżające efektywność nauczania i wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253750 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu ; nr 198)
Bibliogr. s. 97-103. Indeks.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: W pracy zanalizowano czynniki warunkujące start zawodowy młodych nauczycieli studiujących na kierunku nauczanie początkowe w wyższych szkołach pedagogicznych. Badania ujawniły tendencje spostrzegania przez nauczycieli zjawisk szkolnych o charakterze behavioralnym, np. w dziedzinie organizacji pracy, kontroli i oceny oraz psychologicznym, dystansu, obojętności i uznania środowiska szkolnego jako czynników wpływających na uczestnictwo nauczycieli w przekształceniu układów warunków szkolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267755*, 267754 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again