Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Autor
Chodubski Andrzej (1952-2017)
(1)
Ciążela Helena
(1)
Fudali Jan
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Mariański Janusz (1940- )
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Smyczek Leon (1963- )
(1)
Wilk Teresa
(1)
Świda-Ziemba Hanna (1930- 2012)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
Kraj wydania
Polska
(9)
Temat
Uczniowie szkół średnich
(8)
Wartość
(4)
Postawy
(3)
Świadomość społeczna
(2)
Edukacja europejska
(1)
Etyka
(1)
Jakość życia
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej (Rybnik)
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego (Zielona Góra)
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich (Rybnik)
(1)
Małżeństwo
(1)
Metropolie (urbanistyka)
(1)
Nauczanie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Rodzina
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wykształcenie
(1)
Temat: czas
1989-2000
(6)
1901-2000
(5)
2001-
(4)
1989-
(3)
Temat: miejsce
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okręg)
(1)
Polska
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(7)
11 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 288-292 i przy rozdz.
Streszcz. ang., fr., niem., ros.
Streszczenie: Praca ma charakter komplementarnego wykładu, uwzględniającego teoretyczne i praktyczne aspekty problemu kształtowania europejskiej świadomości uczniów w polskiej szkole. W cz. I omówiono m.in.: pojęcie i wyznaczniki europeizmu w polskiej szkole, różne koncepcje realizacji zadań edukacji europejskiej, zwłaszcza przez uczestnictwo w kulturze. Cz. II odnosi się do organizacji pracy nauczycielskiej w zakresie kształtowania europejskiej świadomosci uczniów w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 276384 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-b-180 PNS 276385 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 237094 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-909853-8-1
U góry okł.: Młodzież końca tysiąclecia.
Streszczenie: Badania, których rezultat przedstawiono w książce, prowadzone były w trzech klasach liceów ogólnokształcących w latach 1996-1998. W książce przedstawiono "subiektywny świat młodzieży", jej poglądy, wartości stanowiące podstawę oceny innych i siebie, motywacje, sposób postępowania, relacje międzypokoleniowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-225 282730 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 305294 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2231)
Bibliogr. 199-204.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówiono czynniki społ. rozwoju młodzieży i rolę wartości w życiu młodzieży. Zamieszczono rozważania definicyjne nt. aktywności społ. Przedstawiono analizę materiału uzyskanego w trakcie badań przeprowadzonych wśród uczniów klas III wybranych liceów ogólnokształcących, średnich szkół zawodowych i średnich szkół niepublicznych Wrocławia. Badania dot. hierarchii wartości młodzieży. Badano motywy, obszary, obiekty i formy aktywności społ. młodzieży, opinię młodzieży o zakresie pojęcia aktywności społ., o wpływie socjalizacji na kształtowanie aktywności społ. oraz ujawniane przez młodzież typy zachowań społ. Stwierdzono, że aktywność społ. młodzieży jest najczęściej jednorazowa, sporadyczna, mało absorbująca, ukierunkowana na najbliższe otoczenie lub obiekt reklamowany w mediach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-222 281743 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 83)
Bibliogr. s. 363-376.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówiono: wartości moralne w ujęciu socjologicznym, metodologię i obszernie wyniki badań przeprowadzonych w l. 1993 i 1996 w dwóch liceach ogólnokształcących w Rybniku (badano uczniów klas pierwszych i tę samą młodzież w klasie czwartej). Przedstawiono: charakterystykę społeczną i religijną badanych osób, stosunek do norm moralnych i Dekalogu, wartości w życiu codziennym, wartości prospołeczne i egoistyczne, wartości godnościowe, wartości związane z moralnością małżeńsko-rodzinną badanej młodzieży.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-236 286093 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy częśc.
Streszczenie: Publikacja o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza socjologii, filozofii i pracy socjalnej. Społeczeństwo obywatelskie, podmiotowość obywateli, kluczowe zagadnienia tej publikacji, opisane są z uwzględnieniem najnowszych opracowań naukowych, sprawozdań urzędowych i danych statystycznych. Autorki koncentrują się na określeniu podmiotowości obywateli w trzech podstawowych sferach życia: psychiczno-intelektualnej, społeczno-politycznej i moralnej. Wiele miejsca poświęciły problemom edukacji obywatelskiej młodzieży licealnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286746 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-b-455 PNS 286747 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 184-191.
Streszczenie: Przegląd różnych koncepcji wartości i możliwości ich rozpoznawania oraz płynących z tych rozważań konsekwencji edukacyjnych. Metodologia i analiza wyników badań przeprowadzonych w r.szk. 1994/95 wśród uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych Zielonej Góry. Badania służyły określeniu poziomu rozpoznawania przez młodzież wartości i czynników różnicujących poziom tego rozpoznawania. Projekt zajęć stymulujących rozpoznawanie wartości przez uczniów kl. IV w procesie edukacji literackiej (w tym 4 konspekty zajęć). Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-d-202 279368 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 171-[189].
Streszczenie: W książce podjęto problematykę dotyczącą sytuacji aksjologicznych, które można realizować w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz relacji między wartościami a ludzkim działaniem. Analizie poddano materiały z badań przeprowadzonych na terenie byłych województw kieleckiego i katowickiego w latach 1998-1999. Celem tych badań było przedstawienie zagadnień z zakresu: edukacji, potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia, funkcjonowania szkoły, wartości i stylów życia reprezentowanych przez młodzież.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-238 286193 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej