Forma i typ
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(8)
Autor
Bryll Grzegorz
(1)
Dzięcioł Bogusław
(1)
Frąckowiak Przemysław
(1)
Frąckowiak Tadeusz (1946-2011)
(1)
Hildebrandt-Wypych Dobrochna
(1)
Jakubik-Hajdukiewicz Joanna
(1)
Jakubowska-Baranek Justyna
(1)
Kuszak Kinga (1972-)
(1)
Kwarcińska Beata
(1)
Mac Aneta
(1)
Obuchowski Kazimierz (1931-2014)
(1)
Schmitz Hermann (1928- )
(1)
Sochacki Robert
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(13)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Temat
Dzieci
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Wychowanie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Arteterapia
(1)
Bezrobocie
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dzieciństwo
(1)
Fenomenologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kreatywność
(1)
Matematyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Metropolie (urbanistyka)
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Oświata
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Praca socjalna
(1)
Przemoc
(1)
Przestrzeń
(1)
Psychoanaliza
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Samodzielność
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Temat: czas
1989-2000
(2)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Esej
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Matematyka
(1)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89250-12-4
Bibliogr. przy rozdz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296759 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316594, 316593, 307241 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-386 288096 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 215-[223].
Streszczenie: Publikacja przedstawia zagadnienia prawne, organizacyjne, wychowawcze i funkcjonalne w zakładach dla nieletnich. Autor oprócz teoretycznych kontekstów korekty osobowości oraz dylematów tożsamościowych pedagogiki resocjalizacyjnej omawia historię resocjalizacji i atmosferę wychowawczą instytucji resocjalizacyjnych. Ostatni rozdział dotyczy rozważań nad usprawnieniami i modyfikacjami polskiego systemu resocjalizacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-442 291001 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 148-154.
Streszczenie: Wskazanie czynników, które warunkują przystosowywanie się młodzieży rozpoczynającej studia uniwersyteckie do środowiska akademickiego. Omówienie takich pojęć, jak: adaptacja, uniwersytet, młodzież studencka, środowisko akademickie. Zaprezentowanie wyników badań własnych studentów pierwszego roku pięciu wybranych kierunków uniwersyteckich.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-L-g-74 289155 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 153-157.
Streszczenie: W pracy opisano biologiczne koncepcje zachowań agresywnych, sposoby i formy przejawiania się agresji, osobowość agresywną. Scharakteryzowano młodocianych przestępców agresywnych. Omówiono wczesne dzieciństwo i jego znaczenie dla rozwoju osobowości, warunki rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa. Przedstawiono badania matek nieletnich przestępców agresywnych i matek nieletnich przestępców nieagresywnych. Opisano dom rodzinny młodocianych przestępców agresywnych w okresie wczesnego dzieciństwa, relacje uczuciowe i przejawianie emocji w rodzinie oraz opiekę i sposób wychowania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-412 290257 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
W poszukiwaniu właściwości człowieka / Kazimierz Obuchowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Garmond", 2001. - 182, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-915054-3-X
Streszczenie: W stosunku do poprzedniej wersji książki ("Książka i Wiedza" 1989) autor usunął dwa teksty i dodał nowe - "Floriana Znanieckiego koncepcja zboczeńca, czyli o tym, kto jest autorem i siebie, i cywilizacji" (pierwsza wersja tego tekstu pt. "Osobowość a zmiany cywilizacji" powstała dla t. 10 "Kolokwiów Psychologicznych" z 2002 r.), "Wycieczka w krainę Platona, czyli Paulus Herakles Mahala demistyfikuje konkretną rzeczywistość". W pozostałych pracach omówił podlądy przedstawicieli psychoanalizy: Zygmunta Freuda, Alfreda Adlera, Karen Horney, i psychologii humanistycznej Rollo Maya.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 294079 * (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-D-a-213 300323 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005. - 99, [1] strona, 4 strony tablice kolorowe : ilustracje, fotografie ; 17 x 22 cm.
Bibliografia na stronach 99-[100].
Streszczenie: Zawiera rozdziały poświęcone wyjaśnieniu pojęć związanych z terapią poliestetyczną, arteterapią, także przybliżeniu zagadnień związanych z procesem twórczym i opisem metod pracy takich, jak: joga, choreoterapia, medytacja, twórcze pisanie, wizualizacja, ćwiczenia oddechowe. Autorka zamieszcza scenariusze zajęć grupowych dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat, dokumentację doświadczeń z pracy (fragmenty wierszy, opowiadań, wypowiedzi dzieci oraz wskazówki dla nauczycieli i rodziców). Książka do wykorzystania w świetlicach socjoterapeutycznych, domach kultury, domach dziecka, szkołach (na lekcjach wychowawczych) i innych placówkach oświatowo - wychowawczych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 317157 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. G 11/7 289706 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia na stronach 140-147. Indeks.
Streszczenie: Kontynuacja pracy "Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym". Autorka omawia badania porównawcze pomiędzy poziomem i zakresem samodzielności dzieci sześcioletnich a ich samodzielnością w klasie trzeciej. Zwraca uwagę na mechanizm rozwoju samodzielności, na wpływ otoczenia na samodzielność dziecka. Podaje praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli. Badania zostały przeprowadzone w szkołach publicznych na terenie Poznania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 317247, 295421, 294402 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Na okł. tyt.: Doskonalenie zawodowe menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy.
Bibliogr. s. 198-[205].
Streszczenie: Próba odpowiedzi na pytania: jakie powinny być kompetencje zawodowe kadry menedżerskiej, jakie perspektywy ma polski rynek szkoleniowy i jakie czekają go zmiany oraz jaki wpływ na rozwój gospodarczy ma nauka. Autorka omówiła społeczeństwo wiedzy, które jest wyzwaniem XXI wieku oraz powiązania wiedzy i edukacji z organizacją. Ukazała nowy wizerunek menedżera. Przedstawiła metodologię badań jakie przeprowadziła na temat udziału menedżerów w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz oceny kompetencji menedżerów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290002, 289849 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 160-164.
Streszczenie: W publikacji omówiono podstawy teoretyczne profesjonalnego doradztwa zawodowego oraz bezrobocia jako kluczowego problemu społecznego i makroekonomicznego w Polsce. Przybliżono problematykę doradztwa zawodowego i edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zawarto niektóre koncepcje wyjaśniające aktywność edukacyjną dorosłych. Zaprezentowano przebieg i wyniki badań na temat wpływu instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na aktywność edukacyjną bezrobotnych. Dokonano przeglądu funkcjonowania instytucji realizujących zadania w zakresie doradztwa zawodowego na terenie regionu poznańskiego i wrocławskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-104 289752 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 318521 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Prezentowane referaty (z konferencji naukowych zorganizowanych w Wągrowcu w latach 2003-2004 przez Wydział Studiów Edukacyjnych i Uniwersytet w Lüneburgu) podzielono wg tematów: społeczne i kulturowe konteksty dzieciństwa i socjalizacji (dziecko w rodzinie, ojcostwo, babcia i dziadek w życiu dziecka, pedagogika radości życia); środowisko życia dziecka w aspekcie globalizacji i lokalności, oferty edukacyjne, opieka w wychowaniu (europejski ideał wychowania, szkoła katolicka, szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka, pedagogika Montessori, dziecko niepełnosprawne); resocjalizacja i społeczna inicjatywa jako tworzenie korekty osobowości społecznej (obraz młodzieży, pracownik socjalny, zjawiska patologiczne); humanitaryzm i praca socjalna (rodziny ryzyka, problemy młodzieży, kobiety pozbawione wolności).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316603, 290001 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-b-507 289858 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej