Forma i typ
Książki
(16)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Autor
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(3)
Żmigrodzki Marek
(3)
Antoszewski Andrzej
(2)
Adamowicz Zbigniew
(1)
Badźmirowska-Masłowska Katarzyna
(1)
Barańska-Sereda Marzena
(1)
Chmaj Marek (1969- )
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Hofmański Piotr (1956- )
(1)
Marczewska-Rytko Maria (1962- )
(1)
Nazar Mirosław (1951- )
(1)
Nowicki Marek Antoni (1953- )
(1)
Olszewski Edward (1942-2016)
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Skrzydło Wiesław (1929-2021)
(1)
Sokół Wojciech (1960- )
(1)
Stańdo-Kawecka Barbara
(1)
Łoś-Nowak Teresa (1945- )
(1)
Świerk-Bożek Katarzyna
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(4)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(16)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Temat
Politologia
(5)
Ideologia
(2)
Polityka
(2)
Prawa człowieka
(2)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Kultura prawna
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Nauczyciele
(1)
Opieka społeczna
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Teoria polityki
(1)
Zabójcy
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: dzieło
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Temat: czas
1901-2000
(4)
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Encyklopedia
(5)
Podręcznik
(4)
Konstytucja
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Historia
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
16 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Encyklopedia politologii / pod red. Marka Żmigrodzkiego ; t. 3)
ISBN: 83-88114-56-5 (t. 3)
Bibliogr. przy hasłach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 ENC (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Europejska Konwencja Praw Człowieka / wprowadzenie Piotr Hofmański. - Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2000 r. - Kraków : "Zakamycze", 2000. - 248, [1] s. ; 15 cm.
(Na Każdą Kieszeń)
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34 EUR (1 egz.)
Książka
W koszyku
Stosunki międzynarodowe / pod red. Teresy Łoś-Nowak. - Kraków : "Zakamycze", 2002. - 440, [3] s. ; 24 cm.
(Encyklopedia politologii / pod red. Marka Żmigrodzkiego ; t. 5)
ISBN: 83-88551-69-8
Bibliogr. przy hasłach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 ENC (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Encyklopedia politologii / pod red. Marka Żmigrodzkiego ; t. 4)
ISBN: 83-88114-57-3 (t. 4)
Bibliogr. przy hasłach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 ENC (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne akty prawne / wprowadzenie Mirosław Nazar. - Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 września 1999 r. - Kraków : "Zakamycze", 1999. - 516, [10] s. ; 15 cm.
(Na Każdą Kieszeń)
ISBN: 83-88114-19-0
Wyd. 1 pt.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze skorowidzem.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280141 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Na Każdą Kieszeń)
Tekst równol. pol., ang. Tekst tł. z fr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282612 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Encyklopedia politologii / red. nauk. Marek Żmigrodzki ; t. 2)
ISBN: 83-88114-55-7 (t. 2)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 ENC (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Encyklopedia politologii / red. nauk. Marek Żmigrodzki ; t. 1)
ISBN: 83-88114-54-9 (t. 1)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 ENC (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 283-292. - Indeks.
Streszczenie: Książka ukazuje kształtowanie się poglądów na temat poprawczej funkcji kary, rozwój systemów penitencjarnych, podstawowe założenia współczesnej polityki karnej oraz aktualne obowiązujące w Polsce przepisy wyznaczające warunki podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec dorosłych i nieletnich sprawców przestępstw. Praca przedstawia właściwości sądu w sprawach nieletnich, podstawowe zasady traktowania i środki tymczasowe stosowane wobec nieletnich oraz rozwój zakładów dla nieletnich w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280191 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-300 PNS 280144 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Opracowano na podstawie Opracowano na podstawie: Dz. U. Nr 78, poz. 483; sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 289326 P (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88114-77-8
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34 TOK (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Karta nauczyciela. - Ze zmianami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2004 r. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 151, [1] s. ; 15 cm.
ISBN: 83-7333-228-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. II-A-m-35 286111 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88114-35-2
Bibliogr. s. 250-[259]. Indeks.
Streszczenie: W pracy przedstawione są wyniki badań empirycznych obejmujących młodocianych sprawców zabójstw. Badania prowadzone były w oparciu o akta spraw karnych zakończonych prawomocnymi wyrokami sądowymi w latach 1984-1988, z obszaru całej Polski. Scharakteryzowano zwłaszcza: środowisko rodzinne badanych, ich rozwój biopsychiczny, nieprzystosowanie społeczne, motywy popełniania zabójstw, okoliczności czynów, relacje rodzinne między sprawcą i ofiarą, politkę karania młodocianych sprawców przestępstw.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-h-295 280143 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 1 stycznia 2006 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. - 288 stron ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-217-4
Bibliografia na stronach 273-279. Indeks.
Dla studentów oraz dla pracowników urzędów administracji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników służby zdrowia.
Streszczenie: Oprócz zagadnień ogólnych pomocy społecznej, jak geneza, pojęcie i cele, zasady, organizacja pomocy społecznej w Polsce, omówiono: pomoc społeczną dla rodzin i dzieci, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i rolę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, pomoc dla osób niepełnosprawnych, status prawny pracownika socjalnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 290271, 290269 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Współczesne doktryny polityczne / Roman Tokarczyk. - Wyd. 9 rozsz. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - 582, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. - Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280142 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7444-366-9
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 TOK (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej