Form of Work
Książki
(17)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(14)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(3)
Author
Bednarczyk Henryk (1943- )
(3)
Baraniak Barbara (1954-2022)
(2)
Sałata Elżbieta
(2)
Ambroży Jerzy
(1)
Bałos Hanna
(1)
Cichy Danuta (1933- )
(1)
Janicka-Panek Teresa
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Kochanek Marta
(1)
Kowalska Urszula
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Nowacki Tadeusz Wacław (1913-2011)
(1)
Nowicka Beata
(1)
Ośko Stanisław
(1)
Pawłowa Maria (1951- )
(1)
Plewka Czesław (1947- )
(1)
Przybylska Ewa
(1)
Sklâr Arkadij Hononovič (1949- )
(1)
Sułkowski Tomasz
(1)
Szlosek Franciszek (1943- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(14)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(2)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Kształcenie ustawiczne
(3)
Pedagogika pracy
(3)
Poradnictwo zawodowe
(3)
Doradcy zawodowi
(2)
Efektywność nauczania
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Zastosowania internetu w edukacji
(2)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Metodologia
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Osobowość
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pedeutologia
(1)
Piękno
(1)
Praca
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Wiatrowski, Zygmunt (1928-)
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Austria
(1)
Francja
(1)
Hiszpania
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(6)
Materiały konferencyjne
(3)
Podręcznik
(2)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Nauka i badania
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-593-5
Bibliogr. s. 143-[148].
Streszczenie: W swojej pracy autorka przedstawia zagadnienia dotyczące poglądów m.in. Pitagorejczyków, Platona, Plotyna, Pseudo-Dionizego, Kanta, Schillera, Abramowskiego, Ingardena, Gadamera na temat piękna. Zwraca uwagę na wychowanie estetyczne w czasach najnowszych, na związki występujące między pięknem a fundamentalnymi ideami filozoficzno-pedagogicznymi (dobrem, wolnością, prawdą, miłością).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 293511 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; 173)
ISBN: 978-83-7204-682-6
Noty o aut. s. 252-[253].
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
Streszczenie: W publikacji zaprezentowano różnorakie spojrzenia na komunikację w relacjach i sytuacjach doradczych. Uwzględniono czynniki wpływające na jakość pracy doradcy zawodowego oraz niektóre aspekty komunikacji w relacjach z odbiorcami. Praca zawiera omówienie narzędzi komunikacyjnych wpływających na efektywność porozumiewania się, uwzględnia rolę aktywnego słuchania oraz wykorzystania technik i strategii NLP. Książka adresowana do doradców zawodowych i pedagogów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311008, 295334 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z Międzynarodowego Kongresu Edukacyjnego, który odbył się w dniach 2 i 3 czerwca 2005 r. w Warszawie.
Bibliogr. s. 49.
Streszczenie: Zbiór wystąpień wygłoszonych na Międzynarodowym Kongresie Edukacyjnym w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2005 roku. Wśród nich omówiono zagadnienia dotyczące głównych problemów współczesnej edukacji, strategii rozwoju edukacji w Polsce, kondycji zawodowej nauczycieli i ich kształcenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290883, 290882, 290881 (3 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; 178)
ISBN: 978-83-7204-688-8
Bibliogr. s. 117-118. Indeks.
Streszczenie: Ideą książki jest wykazanie związku pomiędzy poziomem wolności a pracą, na tle historycznych przemian. Autor umiejscawia pracę pomiędzy innymi rodzajami działalności, w systemie wartości współczesnego człowieka. Podchodzi z krytycyzmem do pojęcia pracy, dokonuje przeglądu definicji, rozważa aspekty przymusu, obowiązku i dążenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298860 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 170)
ISBN: 978-83-7204-651-2
Bibliogr. s. 363-368 i przy rozdz.
Dla dyrektorów szkół, kadry kierowniczej szkół, placówek doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeń oświatowch, słuchaczy kursów i studiów podyplomowych.
Streszczenie: Praca zbiorowa prezentująca opracowania z zakresu zarządzania oświatą i jakości pracy szkoły. Zagadnienia ujęto w czterech rozdziałach: "Ku szkole uczącej, wychowującej, dobrze zorganizowanej - wprowadzenie" (Zarządzać dobrą szkołą; Pedagogika i edukacja szkolna-relacje, zmagania o szkołę współczesną, spojrzenie w przyszłość; Edukacja dla twórczości i przedsiębiorczości), "Zarządzanie oświatą" (tendencje zmian w Polsce i UE, podstawy organizacji, psychologiczne modele, prawo pracy, marketing, technologia informacyjna, zarządzanie finansami oraz majątkiem), "Jakość pracy szkoły" (planowanie rozwoju szkoły i rozwoju zawodowego nauczyciela, nadzór pedagogiczny, system jakości pracy szkoły), "Międzynarodowe programy edukacyjne i operacyjne - szanse i możliwości".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293853 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-649-9
Tekst częśc. czes., ang.
Bibliogr. i streszcz. ang. przy pracach.
Streszczenie: Prezentowane artykuły teoretyczne i komunikaty z badań ujęto w 7 grup tematycznych dot.: edukacji nauczycielskiej i problemów rozwoju oświaty w Polsce XXI wieku, problemów osobowości i etyki nauczycielskiej (tu także m.in. B. Skałbania "Kompetencje diagnostyczno-terapeutyczne nauczyciela wyzwaniem współczesnej edukacji", S. Kaczor "Funkcjonowanie etyki w szkołach"), optymalizacji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, metod aktywizyjących pracę dydaktyczną nauczycieli i innowacji pedagogicznych (np. metoda projektów), wychowania we współczesnej szkole i w środowisku społecznym ucznia (np. o: nauczycielu szkoły specjalnej, pedagogu ulicy, instruktorze ZHP, J. Korczaku), pracy pedagogiczno-oświatowej nauczycieli. 7 art. w jęz. czeskim, 1 po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293211, 293210 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia przy tekstach.
Streszczenie angielskie przy tekstach.
Streszczenie: Poszczególne prace ukazują współczesne zmiany w zakresie kompetencji i kształceniu nauczycieli, część z nich wynika z zastosowania technologii komputerowej w nauczaniu. Prace dot. m.in.: osobowości nauczyciela, funkcji zawodowych nauczyciela, funkcji nauczycieli w kształceniu na odległóść, znaczenia doświadczenia w rozwoju zawodowym nauczycieli, umiejętności psychologicznych w praktyce pedagogicznej, ról organizacyjnych dyrektora szkoły, e-learningu jako formie kształcenia studentów niepełnosprawnych, edukacji regionalnej wspomaganej technologią informacyjną, zabawy i jej znaczenia w rozwoju dziecka w ujęciu L.S. Wygotskiego, przyczyn niepowodzeń w nauce studentów matematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.09 PED (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 174)
ISBN: 978-83-87925-96-3
Nazwy autorów na s. 304.
Bibliografia przy pracach.
Dla pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli szkół zawodowych oraz studentów kierunków pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302417 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 175)
Nazwy aut. na s. 350.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Krótkie omówienie koncepcji i działalności naukowej prof. Zygmunta Wiatrowskiego. Artykuły z zakresu pedagogiki pracy i kształcenia ustawicznego, w tym m.in.: W. Furmanek "Pedagogika a pedagogika pracy", B. Baraniak "Edukacyjne wymiary pedagogiki pracy", J. Półturzycki "Edukacja ustawiczna w ujęciu Roberta Kidda, Jacques'a [!] Delorsa i polskiej strategii z 2003 roku", M. Magda-Adamowicz "Edukacja permanentna nauczycieli", M. Dycht "Ustawiczna edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych w perspektywie pracy", W. Łozowiecka "Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne przygotowania do efektywnej pracy zawodowej", J. Ambroży "Drogi edukacyjne jako element edukacji w całożyciowym rozwoju zawodowym absolwentów liceów profilowanych".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37.018 EDU (CZYTELNIA) (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-91-8
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W prezentowanej książce zwrócono uwagę na teoretyczne podstawy poradnictwa (zróźnicowanie życia społecznego i zawodowego, struktury kwalifikacyjne, zagadnienie szkoły wirtualnej, badania dotyczące pracowitości i odpowiedzialności studentów, postawę przedsiębiorczą oraz ewolucję treści kształcenia w teorii programów edukacji zawodowej). Omówiono: wybory zawodowe młodzieży, problem zmiany pracy oraz bezrobocia, funkcję doradcy zawodowego w szkole, potrzebę upowszechniania doradctwa, Biur Karier oraz organizacji pozarządowych m.in. Caritas Diecezji Kieleckiej. Uwzględniono problematykę zmian środowiskowych, kwalifikacji i kompetencji we współczesnej karierze zawodowej. Zaakcentowano znaczenie nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych w perspektywie lokalnej, rosnące potrzeby społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292640, 292639 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-541-0
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. tł.
Streszczenie: Zbiór artykułów m.in. o: współdziałaniu Kościoła ze szkołą w edukacji środowiskowej, szkole jako centrum współpracy środowiska lokalnego w Niemczech, skutecznych strategiach i metodach współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, konstruowaniu planów wynikowych z zakresu edukacji środowiskowej, różnicach w postawach i wiedzy środowiskowej nauczycieli województwa małopolskiego i śląskiego, możliwościach zaangażowania szkoły w edukację ekologiczną społeczności lokalnej, projektach edukacyjnych, wykorzystaniu środowiska przyszkolnego do zaznajamiania uczniów liceum z problemami zrównoważonego rozwoju, skuteczności edukacji środowiskowej w nauczaniu wczesnoszkolnym, edukacji środowiskowej jako elemencie zarządzania ochroną środowiska w gminie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 143)
Mater. z seminariów naukowych org. w latach 2004-2006.
Bibliogr. przy ref.
Spis treści również ang., ros.
Streszczenie: Zbiór referatów z międzynarodowych seminariów naukowych, które odbyły się w latach 2004-2006. Autorzy zwracają w nich uwagę na systemy kształcenia zawodowego (Polska, Białoruś, Rosja), aspekty zarządzania jakością, projektowanie treści kształcenia, nauczanie na odległość (E-learning), technologie informacyjne oraz podają praktyczne przykłady zarządzania jakością kształcenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292348 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 145)
Bibliografia przy niektórych pracach.
Streszczenie: Publikacja została przygotowana dzięki wsparciu Wspólnot Europejskich w ramach realizacji projektu pilotażowego Leonardo da Vinci "Zawsze na kursie". Spis treści i streszcz. przy rozdz. w jęz. ang.
Streszczenie: Publikacja podsumowuje Projekt "Zawsze na kursie" realizowany od stycznia 2005 roku do marca 2007 roku w ramach Programu Wspólnotowego Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Autorzy omawiają poradnictwo zawodowe w Europie (Austria, Hiszpania, Francja). Analizują potrzeby szkoleniowe doradców zawodowych oraz zwracają uwagę na możliwości jakie daje powstanie Multimedialnego Centrum Warsztatowego w formie platformy e-learningowej. Praca zawiera krótkie informacje o instytucjach partnerskich tworzących ten projekt (Ochotnicze Hufce Pracy, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Technologii Eksploatacji, Jobservice Uniwersytet Klagenfurt's, Alaji, Albatros&Deltha Consulting S.L.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292769 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 150)
ISBN: 978-83-7204-624-6
Bibliogr. s. 182-[183].
Streszczenie: Tematykę publikacji podzielono na następujące działy: akademicka przestrzeń dialogu, relacje nauczycieli akademickich w dialogu ze studentami oraz nauczycieli akademickich w dialogu ze sobą. Dialog ukazany jest jako sposób ludzkiego poznania i z tej zasady wyłania się przedstawiona w książce teoria i badania empiryczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293481 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37.015:331 SZL (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306000 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37.012 JAN (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again