Forma i typ
Książki
(17)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Autor
Pielachowski Józef (1940- )
(5)
Pietraszewski Marian
(5)
Chudy Stanisław
(3)
Kabat Franciszek (1936-)
(2)
Bronikowski Michał
(1)
Fiała Urszula Małgorzata
(1)
Frąckowiak Marzena
(1)
Gazińska Małgorzata
(1)
Kaczmarek Andrzej
(1)
Kaczmarek Tomasz (1962- )
(1)
Karasińska Teresa
(1)
Komorowski Tadeusz (1937-2020)
(1)
Olejniczak Tomasz
(1)
Parysek Jerzy Jan (1941- )
(1)
Potoczny Krzysztof
(1)
Repetowski Radosław
(1)
Samól Józef
(1)
Tomaszkiewicz Stanisław
(1)
Tuszyńska-Bogucka Violetta
(1)
Świdzińska-Jachna Sylwia
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(18)
Kraj wydania
Polska
(18)
Język
polski
(4)
Odbiorca
Szkoły zawodowe
(5)
Szkoły ponadgimnazjalne
(3)
Gimnazja
(1)
Temat
Ekonomika przedsiębiorstwa
(4)
Nadzór pedagogiczny
(3)
Szkolnictwo
(3)
Dyrektorzy szkół
(2)
Nauczyciele
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Administracja
(1)
Awans zawodowy
(1)
Edukacja europejska
(1)
Kultura pracy
(1)
Marketing
(1)
Oświata
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Psychologia rodziny
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Test Rysunku Rodziny
(1)
Usługi
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Gatunek
Podręcznik
(7)
Poradnik
(3)
Scenariusz zajęć
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(9)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
18 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 978-83-89287-82-3
Bibliogr. przy rozdz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302612 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 83-87665-66-5 (całość) ; 83-87665-67-3 (część 1)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 013716 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 83-88933-28-0 (całość) ; 83-88933-27-2 (cz. 1)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 013717 Pd (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 86-89.
Streszczenie: Praca przedstawia system doradztwa zawodowego w gimnazjum oraz założenia i cele programu "Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum" (3 moduły: uczeń poznaje różne zawody-kl.I, uczeń poznaje siebie-kl.II, kim będę-poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy-kl.III). Publikacja omawia scenariusze zajęć aktywizujących do wyboru zawodu dla klas I, II i III gimnazjum. Każdy scenariusz zawiera cele, formę zajęć, pomoce dydaktyczne i materiały, czas, przebieg zajęć.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302611, 301968 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 295981 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61249-04-7
Bibliogr. s. [32].
Streszczenie: Poradnik skierowano do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka zastosowane tu metody wykorzystywała również w terapii młodzieży i dorosłych. W pracy opisała różne aspekty aktywności plastycznej dziecka związanej w jego rozwojem emocjonalnym i poznawczym, jak również dot. kształtowania się wyobraźni i umiejętności. Określiła praktyczne rozwiązania wykorzystania testu do zrozumienia uwarunkowań psychicznych dziecka. Autorka wykorzystując test "Ja i moja rodzina" zanalizowała 11 rysunków uczniów w wieku 6-9 lat wykorzystując również informacje o ich sytuacji rodzinnej, zachowaniu w szkole i grupie rówieśniczej. Zamieściła je w książce opisując ich poszczególne elementy, relacje pomiędzy nimi i podając ich interpretacje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.92 GAZ (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 83-87666-85-8
Na okł. : ...dla zreformowanych szkół.
Źródła informacji europejskiej w internecie s. 227-[228].
Podręcznik edukacji europejskiej dla uczniów, studentów, nauczycieli, przedstawicieli samorządów terytorialnych zainteresowanych problematyką europejską.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 012602 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego.)
ISBN: 83-89654-13-X
Na okł. podtyt.: podręcznik dla liceów profilowanych.
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Bibliogr. s. 327-[328], wykaz aktów prawnych s. 322-326.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300078 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 83-89654-03-2
Bibliogr. s. 179-180.
Streszczenie: Poradnik zawiera pełną dokumentację podstawowych aktów prawnych i dokumentów niezbędnych dyrektorowi oraz organom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe. Szczegółowo opisuje system nadzoru: państwa nad przestrzeganiem prawa i standardów jakości w polskiej edukacji, system nadzoru kuratora oświaty oraz samorządowych organów prowadzących. Omawia współdziałanie organów państwa i samorządu terytorialnego w nadzorowaniu oświaty, a także organizację i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 288973 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37.09 PIE (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302616 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 83-89654-46-6
Bibliogr. s. 175-176.
Streszczenie: W publikacji zaproponowano w ujęciu praktycznym funkcjonowanie jakościowego nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej. Zawarto opracowania dyrektorów i nauczycieli, które są dostosowane do konkretnych standardów oceny jakości pracy szkoły, autorskie narzędzia pomiaru i ewaluacji oraz raporty z wewnętrznego pomiaru jakości. Merytoryczny układ zamieszczonych w zbiorze tekstów został oparty z jednej strony na kolejności działów i obszarów standardów w rozporządzeniu ministra, z drugiej zaś, w ramach zakreślonych danym standardem, na kolejności zajmowanej przez opisywane szkoły i placówki w strukturze systemu szkolnego, czyli od przedszkola wzwyż.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291131, 289827, 289826 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61249-27-6 (cz. 1) ; 978-83-61249-28-3 (całość)
U góry okł. nadtyt.: praca zbiorowa. Na s. 4 okł. błędnie przypisany ISBN.
Do nauczania zawodu Technik ekonomista na poziomie technikum i szkoły policealnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 013714 Pd (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 83-89654-18-0 (całość) ; 83-89654-36-9 (cz. 2)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 013718 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Marketing : podręcznik dla techników / Marian Pietraszewski. - Wyd. 2. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi², 2006. - 190, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 978-83-89654-64-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 012320 Pd (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Bibliogr. s. 239.
Do nauczania przysposobienia obronnego na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 012599 Pd (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89654-63-6 ; 978-83-89654-63-2
Bibliogr. s. 147-151.
Streszczenie: Omówiono: rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym (charakterystyka dziecka, rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny), oddziaływanie radia, telewizji, reklam medialnych, gier komputerowych na psychikę dziecięcych odbiorców, wyniki badań percepcji reklam telewizyjnych przez dzieci 6-letnie, związków ADHD z oglądaniem telewizji, interakcji dziecko - media (głównie telewizja). Podano: założenia programu profilaktycznego dla dzieci przygotowującego je do odbioru programów telewizyjnych, propozycje celów i przebiegów 13 zajęć dla dzieci (z pomocniczymi materiałami dydaktycznymi), założenia programu dla rodziców i scenariusze (z materiałami pomocniczymi) spotkań z rodzicami, prelekcji, omówienie innych form oddziaływania na rodziców.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291122 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Znowelizowana ustawa o systemie oświaty : po zmianach z 25 lipca 2008 r. - Stan prawny na dzień 15 sierpnia 2008 r. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi², 2008. - 91, [1] s. ; 21 cm.
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
ISBN: 978-83-61249-05-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 294754 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej