Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(5)
only on-site
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(3)
Author
Hoffmann Julia
(3)
Michalak Renata
(3)
Burchardt Lubomira (1944- )
(1)
Hinc Sławomir
(1)
Talarczyk-Gubała Monika (1976- )
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(8)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(1)
Subject
Wykluczenie społeczne
(3)
Adaptacja społeczna
(1)
E-learning
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wyuczona bezradność
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(7)
Materiały konferencyjne
(5)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2010
ISBN: 978-83-60844-09-0
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Poglądy przybliżające temat adaptacji człowieka w trakcie życia. Poglądy wynikają z indywidualnych zainteresowań autorów poszczególnych artykułów. Omówiono m. in. kwestię mechanizmów adaptacyjnych w rodzinie alkoholowej, zastosowanie teorii wielorakiej inteligencji H. Gardnera w edukacji dwujęzycznej, dziecko w roli ucznia, adaptację a proces konfliktowy dzieci, problemy adaptacyjne studentów, mechanizmy adaptacyjne człowieka w świetle współczesnej koncepcji zdrowia, kształcenie przez Internet, adaptację do starości w epoce promującej młodość. Całość publikacji oparto na koncepcji psychospołecznego rozwoju jednostki E. Eriksona.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303979, 298683, 298682 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2010
ISBN: 978-83-60844-12-0
Na s. tyt. :"Człowiek - najlepsza inwestycja". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prezentacja różnorodnej problematyki składającej się na proces edukacji całożyciowej. Poruszono zagadnienia m. in.: kształcenia ustawicznego jako wyzwania dla człowieka dorosłego, kształcenia ustawicznego w kontekstach rynku pracy i prawa człowieka do rozwoju własnej osobowości oraz kulturowego podłoża idei kształcenia przez całe życie, roli kształcenia ustawicznego w społeczeństwie wiedzy, nowoczesnych metody rozwoju zawodowego pracowników (e-learning, mentoring, coaching), sukcesu ucznia jako miernika sukcesu zawodowego nauczyciela, konieczności przygotowania uczniów klas I-III do edukacji całożyciowej i sposobów osiągania tego przez nauczyciela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 299618 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-69 299617 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2010
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Książka zawiera dwa zbiory artykułów z konferencji "Edukacja regionalna jako efekt świadomości ekologicznej" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zawodową "Kadry dla Europy", adresowanej do nauczycieli przyrody i biologii, a także edukacji zintegrowanej. Jej celem była prezentacja zagrożeń przyrodniczych Wielkopolski na tle ich uwarunkowań geograficznych i klimatycznych, jak również strategii przekazywania tej wiedzy uczniom o różnej wrażliwości oraz kształtowania ich umiejętności i gotowości do działania. W pierwszej części poznajemy aktualny stan środowiska naturalnego Wielkopolski, autorzy ukazują niekorzystne zmiany środowiska przyrodniczego Wielkopolski na tle zmian społeczno-ekonomicznych naszego regionu. Druga część stanowi wybór 11 scenariuszy zajęć dla dzieci realizowanych metodą storyline. Przykłady zajęć zostały opracowane przez studentów pedagogiki w ramach przedmiotu: kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych dzieci. Mają charakter propozycji do wykorzystania w pracy z najmłodszymi uczniami i przyczyniają się do osiągania celów z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299171, 299170 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-c-459 299172 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
ISBN: 978-83-60844-10-6
Temat: Kształcenie
Bibliogr. s. 33, 295-304.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Społeczne funkcje edukacji, ich wpływ na rozwój cywilizacji. Funkcjonalizm strukturalny jako podstawa do kształtowania społecznych funkcji edukacji. Edukacja w ujęciu Talcotta Parsonsa, jako czynnik kształtujący nowoczesne społeczeństwo, analiza procesu socjalizacji i stratyfikacji, typologia systemów edukacyjnych. Społeczne funkcje edukacji w perspektywie teorii konfliktu (teoria R. Dahrendorfa, L. Cosera, teoria Marksa, P. Bourdieu i jego poglądy, socjolingwistyczna koncepcja B. Bernsteina). Społeczne funkcje edukacji w praktyce w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Finlandii, na Ukrainie, w Izraelu, RPA, Japonii, Malezji. Ideologia edukacyjna i społeczeństwo wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 298684 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór tekstów przedstawia zagadnienia dotyczące potrzeby tworzenia sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami (organizacje pozarządowe, władze miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Autorzy zwracają uwagę na grupy psychomanipulacyjne (sekty), marginalizację społeczną osób niepełnosprawnych, brak pedagogów specjalnych w systemie oświaty, wykluczenie osób uzależnionych od alkoholu, wykluczenie związane z transformacją ustrojową (środowiska popegeerowskie) oraz znaczenie programów edukacyjnych jako narzędzia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 298694 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prezentacja doświadczeń, opinii i wniosków dot. edukacji "nowej jakości" jako metody kluczowej dla procesu readaptacji. Przedstawienie założeń, które stanowiły postawy przygotowania i realizacji programów edukacyjnych (m.in. konstruktywizm) oraz trudności, przed jakimi stanęli ich twórcy; innowacyjna edukacja jako sposób na powrót do społeczeństwa, znaczenie edukacji w tworzeniu gotowości do zmiany będącej podstawą readaptacji. Omówienie wymagań, jakie zostały postawione programom tworzonym w postaci e-learningowej, a także wpływu edukacji językowej na osoby wykluczone. Ukazanie priorytetów strategicznych i programów realizowanych przez Urząd Miasta Poznania. Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, jakim poddano realizacje programów edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295988, 295987, 295986 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2007
Bibliogr. przy niektórych ref.
Streszczenie: Oto niektóre z tematów wystąpień i prelekcji uczestników konferencji "Kadry dla Europy": bieda jest zawsze zła, cele edukacji w procesie nabywania kompetencji życiowych przez osoby wykluczone społecznie, programy edukacyjne projektu w świetle badań ewaluacyjnych, efektywność realizacji programu " Zaradność informatyczna", partnerstwo lokalne w rozwiązywaniu problemów społecznych, koncepcja Seligmana czyli wykluczenie społeczne a wyuczona bezradność, chcę wyjechać do Anglii, przyczyny współczesnego wykluczenia społecznego na podstawie doświadczeń Punktu konsultacyjnego Caritas w Poznaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295984, 295983, 295982 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again