Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(5)
tylko na miejscu
(3)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(3)
Autor
Hoffmann Julia
(3)
Michalak Renata
(3)
Burchardt Lubomira (1944- )
(1)
Hinc Sławomir
(1)
Talarczyk-Gubała Monika (1976- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(8)
Odbiorca
Nauczanie początkowe
(1)
Temat
Wykluczenie społeczne
(3)
Adaptacja społeczna
(1)
E-learning
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wyuczona bezradność
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(7)
Materiały konferencyjne
(5)
Scenariusz zajęć
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
8 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-60844-09-0
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Poglądy przybliżające temat adaptacji człowieka w trakcie życia. Poglądy wynikają z indywidualnych zainteresowań autorów poszczególnych artykułów. Omówiono m. in. kwestię mechanizmów adaptacyjnych w rodzinie alkoholowej, zastosowanie teorii wielorakiej inteligencji H. Gardnera w edukacji dwujęzycznej, dziecko w roli ucznia, adaptację a proces konfliktowy dzieci, problemy adaptacyjne studentów, mechanizmy adaptacyjne człowieka w świetle współczesnej koncepcji zdrowia, kształcenie przez Internet, adaptację do starości w epoce promującej młodość. Całość publikacji oparto na koncepcji psychospołecznego rozwoju jednostki E. Eriksona.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303979, 298683, 298682 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-60844-12-0
Na s. tyt. :"Człowiek - najlepsza inwestycja". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prezentacja różnorodnej problematyki składającej się na proces edukacji całożyciowej. Poruszono zagadnienia m. in.: kształcenia ustawicznego jako wyzwania dla człowieka dorosłego, kształcenia ustawicznego w kontekstach rynku pracy i prawa człowieka do rozwoju własnej osobowości oraz kulturowego podłoża idei kształcenia przez całe życie, roli kształcenia ustawicznego w społeczeństwie wiedzy, nowoczesnych metody rozwoju zawodowego pracowników (e-learning, mentoring, coaching), sukcesu ucznia jako miernika sukcesu zawodowego nauczyciela, konieczności przygotowania uczniów klas I-III do edukacji całożyciowej i sposobów osiągania tego przez nauczyciela.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 299618 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-b-69 299617 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Książka zawiera dwa zbiory artykułów z konferencji "Edukacja regionalna jako efekt świadomości ekologicznej" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zawodową "Kadry dla Europy", adresowanej do nauczycieli przyrody i biologii, a także edukacji zintegrowanej. Jej celem była prezentacja zagrożeń przyrodniczych Wielkopolski na tle ich uwarunkowań geograficznych i klimatycznych, jak również strategii przekazywania tej wiedzy uczniom o różnej wrażliwości oraz kształtowania ich umiejętności i gotowości do działania. W pierwszej części poznajemy aktualny stan środowiska naturalnego Wielkopolski, autorzy ukazują niekorzystne zmiany środowiska przyrodniczego Wielkopolski na tle zmian społeczno-ekonomicznych naszego regionu. Druga część stanowi wybór 11 scenariuszy zajęć dla dzieci realizowanych metodą storyline. Przykłady zajęć zostały opracowane przez studentów pedagogiki w ramach przedmiotu: kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych dzieci. Mają charakter propozycji do wykorzystania w pracy z najmłodszymi uczniami i przyczyniają się do osiągania celów z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299171, 299170 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-c-459 299172 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-60844-10-6
Temat: Kształcenie
Bibliogr. s. 33, 295-304.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Społeczne funkcje edukacji, ich wpływ na rozwój cywilizacji. Funkcjonalizm strukturalny jako podstawa do kształtowania społecznych funkcji edukacji. Edukacja w ujęciu Talcotta Parsonsa, jako czynnik kształtujący nowoczesne społeczeństwo, analiza procesu socjalizacji i stratyfikacji, typologia systemów edukacyjnych. Społeczne funkcje edukacji w perspektywie teorii konfliktu (teoria R. Dahrendorfa, L. Cosera, teoria Marksa, P. Bourdieu i jego poglądy, socjolingwistyczna koncepcja B. Bernsteina). Społeczne funkcje edukacji w praktyce w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Finlandii, na Ukrainie, w Izraelu, RPA, Japonii, Malezji. Ideologia edukacyjna i społeczeństwo wiedzy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 298684 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór tekstów przedstawia zagadnienia dotyczące potrzeby tworzenia sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami (organizacje pozarządowe, władze miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Autorzy zwracają uwagę na grupy psychomanipulacyjne (sekty), marginalizację społeczną osób niepełnosprawnych, brak pedagogów specjalnych w systemie oświaty, wykluczenie osób uzależnionych od alkoholu, wykluczenie związane z transformacją ustrojową (środowiska popegeerowskie) oraz znaczenie programów edukacyjnych jako narzędzia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 298694 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Prezentacja doświadczeń, opinii i wniosków dot. edukacji "nowej jakości" jako metody kluczowej dla procesu readaptacji. Przedstawienie założeń, które stanowiły postawy przygotowania i realizacji programów edukacyjnych (m.in. konstruktywizm) oraz trudności, przed jakimi stanęli ich twórcy; innowacyjna edukacja jako sposób na powrót do społeczeństwa, znaczenie edukacji w tworzeniu gotowości do zmiany będącej podstawą readaptacji. Omówienie wymagań, jakie zostały postawione programom tworzonym w postaci e-learningowej, a także wpływu edukacji językowej na osoby wykluczone. Ukazanie priorytetów strategicznych i programów realizowanych przez Urząd Miasta Poznania. Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, jakim poddano realizacje programów edukacyjnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295988, 295987, 295986 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
Bibliogr. przy niektórych ref.
Streszczenie: Oto niektóre z tematów wystąpień i prelekcji uczestników konferencji "Kadry dla Europy": bieda jest zawsze zła, cele edukacji w procesie nabywania kompetencji życiowych przez osoby wykluczone społecznie, programy edukacyjne projektu w świetle badań ewaluacyjnych, efektywność realizacji programu " Zaradność informatyczna", partnerstwo lokalne w rozwiązywaniu problemów społecznych, koncepcja Seligmana czyli wykluczenie społeczne a wyuczona bezradność, chcę wyjechać do Anglii, przyczyny współczesnego wykluczenia społecznego na podstawie doświadczeń Punktu konsultacyjnego Caritas w Poznaniu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295984, 295983, 295982 (3 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej