Forma i typ
Książki
(15)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Autor
Brodacka-Adamowicz Ewa
(3)
Jarmoch Edward (1953- )
(2)
Kowalski Ryszard (biolog)
(2)
Trzpil Izabela Aldona
(2)
Świderski Andrzej W
(2)
Antas-Jaszczuk Alicja
(1)
Boczukowa Beata
(1)
Cieślarczyk Marian
(1)
Dobrowolska Barbara (1964- )
(1)
Kmieć Krzysztof (1950-2011)
(1)
Kruszko Krzysztof
(1)
Machnicka Violetta
(1)
Pawilonis Andrzej
(1)
Petrulyte Ala
(1)
Sitarska Barbara (1949- )
(1)
Sobiecki Janusz (1948- )
(1)
Wojtczuk Krystyna
(1)
Zacharuk Tamara
(1)
Żabka Marek (1955- )
(1)
Żegnałek Kazimierz (1943- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
Kraj wydania
Polska
(15)
Temat
Pedagodzy
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Nauczyciele
(2)
Poczucie bezpieczeństwa
(2)
Wartość
(2)
Biologia
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekoturystyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Język polski
(1)
Kmieć, Krzysztof
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Przyroda
(1)
Semantyka lingwistyczna
(1)
Uczucia
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: czas
1989-
(1)
Temat: miejsce
Województwo podlaskie (1999- )
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(8)
Materiały konferencyjne
(6)
Słownik biograficzny
(2)
Biografia
(1)
Ekslibrisy polskie
(1)
Katalog wystawy
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(2)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7051-523-2
Temat: Wychowanie
Bibliogr. s. [136]-144. Indeks.
Streszczenie: Omówiono wychowanie: estetyczne, fizyczne, integracyjne, laickie, moralne, narodowe, patriotyczne, państwowe, religijne, seksualne. Przedstawiono rozwój każdej dziedziny wychowania, w części wyodrębniono także cele. Sformułowano też pytania dot. każdej dziedziny wychowania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-359 296958 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7051-550-8
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Opracowanie zawiera sylwetki pedagogów i działaczy oświatowych z okresu po 1918 roku (F.W.Znaniecki, S.Hessen, S.Sempołowska, M.I.Falski, Z.Mysłakowski, J.Korczak, K.Sośnicki, H.Radlińska, B.Suchodolski, L.Zarzecki, M.Porwit, A.B.Dobrowolski, H.Rowid, W.Spasowski).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-f-217 298568 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7051-561-4
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Książka omawia sylwetki i dorobek przedstawicieli XX wiecznej myśli pedagogicznej (A.Adler, E.Clapar'ede, P.de Coubertin, O.J.Decroly, J.Dewey, W.Dilthey, E.Durkheim, C.Freinet, M.K.Gandhi, I.Illich, G.Kerschensteiner, E.Key, L.Baden-Powell, M.Montessori, A.S.Neill, P.Petersen, H.Read, R.Steiner).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-C-a-87 298576 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Autorzy wskazują jak przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego działania i współdziałania w środowisku naturalnym, do wyzwań, szans i zagrożeń pierwszej połowy XXI wieku (np. pierwsza pomoc jako element ścieżki edukacyjnej "edukacja obronna", przygotowanie dzieci i młodzieży do działania i współdziałania w sytuacjach kryzysowych, młodzież w pożarach i wypadkach drogowych, wpływ organizacji pozarządowych na kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej - badania poborowych w Dęblinie). Omawiają bezpieczeństwo prawne dziecka w szkole, młodzież studencką wobec sytuacji kryzysowych w kontekście kultury bezpieczeństwa, oblicza autorytetu. Przedstawiają refleksje o potrzebie diagnozowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297534 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Tekst częśc. ros. Streszcz. ang. przy pracach. Wstęp, spis treści także ang.
Streszczenie: Opracowania dotyczą edukacji międzykulturowej, wielokulturowości, europejskich standardów edukacji, tożsamości i aspiracji człowieka w świetle współczesnej kultury i edukacji (kryzys tożsamości, sylwetka pedagoga specjalnego, kompetentny nauczyciel), systemu wartości (humanizm, nauczanie Jana Pawła II, współczesny wychowawca, koncepcja S,Hessena, nihilizm), globalizacji i edukacji (euroregiony, media lokalne), wpływu wychowania na rozwój społeczny oraz problemów ekologii (GMO, edukacja ekologiczna).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298563 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie / Akademia Podlaska ; nr 120)
Materiały z międzynarodowej konf. nauk., 7-9 września 2009 r., Drohiczyn.
Bibliogr. przy niektórych ref.
Tekst częśc. ros.
Streszczenie: Wśród aspektów edukacyjnych przedstawiono: wartości i antywartości w mediach, styl życia, założenia edukacji w zakresie praw człowieka i demokracji, znaczenie wartości w rozwoju osobowym i w społecznym funkcjonowaniu człowieka oraz kształcenie aksjologiczne, edukację w perspektywie pedagogiki humanistycznej i wychowanie jako budowanie więzi, podmiotowość ucznia, założenia przedmiotu nauczania "edukacja dla bezpieczeństwa", programy edukacyjne związane z wielokulturowością w Europie i w Polsce, rozwój nauki jako wyzwanie dla współczesnego człowieka i dla wychowania, autorytet nauczyciela, cele edukacji środowiskowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299661 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie / Akademia Podlaska ; nr 121)
Materiały z międzynarodowej konf. nauk., 7-9 września 2009 r., Drohiczyn.
Bibliogr. przy niektórych ref.
Streszcz. ang. przy jednym z ref.
Streszczenie: Wśród relacji bezpieczeństwa z wartościami omówiono m.in.: związek między poczuciem bezpieczeństwa i życiem zgodnym z akceptowanymi wartościami wg studentów (badania w 2004 r.), wychowanie religijne w rodzinie, wpływ stereotypów na kształtowanie się ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, wartości w opinii polskiej młodzieży, zrównoważony rozwój i edukację ekologiczną.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299660 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ekslibrys przyrodniczy / Krzysztof Kmieć. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. - [8] s., [6] s., [18] s. tabl. : ilustracje ; 23 x 23 cm.
Książka związana z X Festiwalem Nauki i Sztuki w Siedlcach, wydana w roku jubileuszu 40 lecia Akademii Podlaskiej. Zadrukowana 3 i 4 s. okł.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P- elslibris 295070 P (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Streszczenie: Zbiór artykułów powstałych na bazie referatów z XIII Konferencji Dydaktyków Biologii (wrzesień 2003 r.). Dot. one edukacji wczesnoszkolnej, starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Są to rozważania teoretyczne i analizy wyników badań. Omawiano czynniki wpływające na osiągnięcia uczniów, wiedzę uczniów, metody nauczania, podręczniki i programy. Np.: D. Cichy "Edukacja środowiskowa dla wspólnej Europy", E. Gajuś-Lankamer "Metoda projektów w edukacji biologicznej i środowiskowej w zreformowanej szkole", , L. Nowak "Niektóre aspekty programów nauczania w polskiej szkole na tle programów w Unii Europejskiej", I. Żeber-Dzikowska "Nowe możliwości, potrzeby i zastosowania nauczania na odległość - przez Internet".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293344, 293343 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. VII-B-61 288421 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7051-411-2
Bibliogr. s. 150-158.
Streszczenie: W książce przedstawiono naukę domową w aspekcie historycznym oraz w świetle współczesnych badań, które dotyczyły organizacji nauki domowej uczniów klas początkowych oraz poziomu ich obciążeń nauką domową. Przeprowadzone były wśród 781 uczniów z klas I-III oraz ich rodziców i nauczycieli. Posłużono się kwestonariuszem ankiety skierowanej do nauczycieli, uczniów i rodziców oraz analizą dokumentacji szkolnej. Scharakteryzowano: funkcje, rodzaje i formy prac domowych, techniki nauki własnej, budżet czasu ucznia, czynniki warunkujące efektywność nauki domowej, sposoby organizacji zajęć, higienę i czynniki indywidualne i dydaktyczne warunkujące uczenie się.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-c-390 292469 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7051-546-1
Bibliogr. s. 148-152.
Streszczenie: Wyjaśniono zagadnienia pojawiające się w planowaniu badań od formułowania problemów badawczych do sporządzenia koncepcji badań ilościowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-387 298570 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Mater. z ogólnopol. konf. nauk.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. ros.
Streszczenie: W publikacji m.in. prace: B.Burska-Ratajczyk "Emocjonalizmy frazeologiczne dotyczące sfery intelektu w języku młodzieży studenckiej"; K.Fastyn "Emocjonalizmy w tekstach hip-hopowych"; M.Karwatowska "Jak młodzież mówi o cierpieniu? (analiza wypowiedzi licealistów)" ; A. Maciejewska "Emocje w autoportrecie"; M. Święcicka "Potoczny obraz zazdrości"; K. Wojtczuk "Bamber, cienias, łysol - ekspresywne i metaforczne określenia charakteryzujące człowieka ze względu na jego cechy fizyczne w socjokolekcie młodzieżowym.".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 297536 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang. przy rozdz.
Streszczenie: Omówienie zagadnień dotyczących innowacji w procesie kształcenia osób dorosłych: edukacji permanentnej dorosłych w czasach globalizacji, edukacji ustawicznej jako przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-kulturowemu seniorów, edukacji osób niesłyszących. Analiza systemu edukacji ustawicznej nauczycieli.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-a-86 298561 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce / red. nauk. Marek Żabka, Ryszard Kowalski. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - 438 s. : ilustracje (w tym kolor.) ; 25 cm + Konferencja naukowa :"Przyroda i turystyka we wschodniej Polsce" : abstrakty : 61 s.; 24 cm.
ISBN: 978-83-7051-456-3 ; 978-83-7051-439-6 zał
Bibliogr. s. rozdz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293572 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-b-210 284533 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej