Form of Work
Książki
(42)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(33)
only on-site
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(21)
Author
Gnitecki Janusz (1945-2008)
(28)
Dykcik Władysław (1942-2013)
(4)
Pasterniak Wojciech (1935-2018)
(3)
Twardowski Andrzej (1956- )
(3)
Frąckowiak Tadeusz (1946-2011)
(2)
Gnitecka Anna
(1)
Gnitecki Janusz (1945-2008). Od geometrii Euklidesa do geometrii Wszechświata
(1)
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta (1940- )
(1)
Gąsior Edward (1942- )
(1)
Konior Adam (1955- )
(1)
Kosakowski Czesław (1940- )
(1)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (1952-2022)
(1)
Palka Stanisław (1941- )
(1)
Pasterniak Wojciech (1935- ). Od małego "ja" do świadomości jedynej
(1)
Szyszko-Bohusz Andrzej (1934- ). Pedagogika holistyczna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1989-2000
(3)
1901-2000
(2)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(11)
Subject
Pedagogika
(23)
Dziecko z niepełnosprawnością
(4)
Kształcenie
(4)
Metodologia
(3)
Wychowanie
(3)
Globalistyka
(2)
Kosmologia
(2)
Metody nauczania
(2)
Nauki przyrodnicze
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Wychowanie religijne
(2)
Abstrakcjonizm
(1)
Badania ilościowe
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania porównawcze
(1)
Choroby genetyczne
(1)
Decyzje
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Edukacja interaktywna
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Fizyka
(1)
Geometria
(1)
Globalizacja
(1)
Informatyka
(1)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Metafizyka
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauka
(1)
Pasterniak, Wojciech
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Praca socjalna
(1)
Program interaktywny
(1)
Program nauczania
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Religia
(1)
Samorealizacja
(1)
Samowychowanie
(1)
Sens życia
(1)
Socjalizacja
(1)
Sztuka
(1)
Teoria poznania
(1)
Teoria sztuki
(1)
Teoria względności
(1)
Uczenie się
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Świadomość
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(11)
Materiały konferencyjne
(6)
Praca zbiorowa
(6)
Opracowanie
(5)
Księga pamiątkowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Filozofia i etyka
(2)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
42 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-86273-55-0 ; 978-83-86273-55-3
Bibliogr. s. 211-213.
Streszczenie: Omówiono: pedagogikę jako naukę (eksplikacja pojęcia, stuktura pedagogiki jako nauki, miejsce w systemie nauk, pedagogika ogólna jako metateoria i teoria krytyczna), przedmiot badań pedagogicznych (eksplikacja pojęcia; ujęcia przedmiotu badań pedagogicznych; pojęcia przedmiotu badań, pola badawczego i kategorii badawczej; modele poznawania zjawisk edukacyjnych; sposoby ujmowania przedmiotu badań pedagogicznych), zagadnienia metodologiczne pedagogiki (eksplikacja pojęcia, źródła przemian metodologii badań, konsekwencje dla tworzenia teorii pedagogicznej wynikające z przemian współczesnej metodologii badań pedagogicznych), język pedagogiki (pojęcie i typologia języka pedagogiki, poszczególne typy obrazowania językowego), zagadnienia teorii pedagogicznej (eksplikacja pojęcia, ujęcia teorii pedagogicznej, przykłady tworzenia teorii pedagogicznej przykłady weryfikacji twierdzeń teorii pedagogicznej w polu badawczym pedagogiki).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303276, 290957, 290956, 290955, 290954 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-290 290958 PNS (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86273-04-6
Bibliografia na stronach 253-256.
Streszczenie angielskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 319130, 280138 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 253-256.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Założenia przedstawionej tu koncepcji koncentrują się wokół rozwoju umysłowego powyżej górnych możliwości ucznia. Realizacja ich wiąże się z opracowaniem programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój wzwyż. Przedstawione tu supernauczanie, to nauczanie oparte na zintegrowanych zadaniach szkolnych realizowanych w warunkach synchronizacji funkcji fal mózgowych, relaksacji, wizualizacji, afirmacji oraz tworzenia skorelowanych struktur poznawczych. W pracy ukazano model edukacyjny uwzględniający wymienione czynniki procesu dydaktycznego, sposób projektowania dla niego programów nauczania oraz wyniki badań własnych, analizujące możliwości odejścia od nauczania tradycyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279456 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-b-173 PNS 274918 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86273-74-7
Nazwa aut. wstępu pod tekstem. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Pokłosie sekcji I, obradującej w ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie. Prezentowene referaty pogrupowano wg zagadnień: pedagogika otwarta na nowe dyskursy humanistyczne, epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki oraz pedagogika wobec ambiwalencji. Próba odpowiedzi na pytania kierowane pod adresem teorii pedagogicznej w obliczu zmian w humanistyce i otaczającym świecie: jakie przemiany zachodzą we współczesnej humanistyce? Jakie wynikają z nich konsekwencje dla teorii pedagogicznej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287236 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274602 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86273-59-3 ; 978-83-86273-59-1
Bibliogr. s. 292-298.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Obecne wydanie pracy poszerzone o omówienie kontrowersji występujących w polityce oświatowej w krajach o autorytarnej i demokratycznej władzy państwowej oraz powiązań między modelami poznawczymi (obiektywistyczny, konstruktywistyczny, neoobiektywistyczny) a wizją społeczeństwa i szkoły.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303274, 292595, 292594, 292028, 292027, 292005, 292004 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-284 PNS 292006 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86273-59-3 ; 978-83-86273-59-1
Bibliogr. s. 292-299.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298865 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86273-59-3
Bibliogr. s. 319-327.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W opracowaniu autor przedstawił: przedmiot i zadania pedagogiki ogólnej, tradycje jej rozwoju w kulturze europejskiej, podstawy filozoficzne i naukowe, wpływ na nią innych dziedzin nauki, pojęcie paidei, strukturę pedagogiki w Polsce i na świecie (USA, Niemcy, Francja, Włochy), strukturę procesu badawczego i pojęć pedagogicznych, przemiany metodologii i teorii pedagogicznej, wartości i cele edukacji oraz edukację w perspektywie horyzontalnej i wertykalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290539, 290522, 290521 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86273-40-2
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Przegląd metod wg: istoty, sensu i znaczenia zjawisk pedagogicznych, funkcji badań pedagogicznych, źródła informacji, metod opartych na pomiarze pedagogicznym, sposóbu usytuowania i analizowania zjawisk w przestrzeni edukacyjnej, celu badań w pedagogice empirycznej. Opisane metody: indukcji, dedukcji, idealizacji, intuicji, dialektyki, fenomenologiczna, hermeneutyczna, dialogu, konstruktywna, oscylacji ambiwalencji, eksplikacji, typologiczna, indwidulanych przypadków, monografia pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, sondaż diagnostyczny, obserwacja, rozmowa, wywiad i ankieta, biograficzna, introspekcji, metody socjometryczne; analizy dokumentów, sugestopedii, hipnopedii, public relations, projekcyjna, skali ocen; panelu, historyczna, ekologiczna, statystyczna, krytycznej refleksji, badań w działaniu. Procedury konwencjonalnego przetwarzania wyników badań oraz przetwarzania z zastosowaniem programów komputerowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-261 288747 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty / Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego "Problemy Rozwoju Edukacji" ; nr 6)
Bibliogr. s. 305-314.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-127 263081 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 134-135.
Streszczenie: Pojęcie decyzji i sytuacji decyzyjnej. Problematyka metodologii: decyzji, decyzji menedżerskich w oświacie i w kierowaniu zmianą edukacyjną w szkole w okresie transformacji ustrojowej (oraz ich klasyfikacje). Analiza pojęcia zmiany edukacyjnej w szkole, strategie kierowania zmianą edukacyjną, czynniki warunkujące skuteczność wprowadzania zmian edukacyjnych oraz procedury podejmowania decyzji menedżerskich w kierowaniu zmianą edukacyjną. Interpretacja zmiany edukacyjnej w okresie reform oświatowych i czynniki warunkujące podejmowanie decyzji menedżerskich w tym czasie. Omówienie procesów organizacji pracy pedagogicznej w szkole i jej ewaluacji oraz menedżerskich decyzji ewaluacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-144 280139 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86273-05-4
Bibliogr. s. 372-[376].
Streszczenie: Geneza i przedmiot pedagogiki oraz jej miejsce w systemie współczesnych nauk; struktura pedagogiki w Polsce i na świecie; antynomie, kontrasty i dwuznaczności współczesnej pedagogiki; struktura pojęć pedagogicznych; związek wychowania z celami i wartościami; projektowanie celów kształcenia; edukacja w perspektywie wertykalnej i horyzontalnej. Podstawą oprac. były wykłady prowadzone przez aut. w Instytucie Pedagogiki UAM, a następnie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu w l. 1986-1993 dla studentów I roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274926, 271412 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-86273-71-3
Bibliogr. s. 172-173.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Treść pracy jest powiązana z programem przedmiotu statystyki realizowanym na różnych kierunkach studiów pedagogicznych. Książka zawiera omówienie podstawowych pojęć statystycznych, metod badań, wskaźników opisu statystycznego i wnioskowania, procentu wariacji wyjaśnionej, przetwarzania wyników badań w poszczególnych typach skal pomiarowych. Publikacja przedstawia wykorzystanie programów komputerowych do przetwarzania wyników badań. Na zakończenie każdego rozdziału autor podaje zestaw pytań i poleceń do danego zagadnienia. W celu sprawdzenia opanowania materiału na końcu pracy znajdują się odpowiedzi na zadane pytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292026, 292025, 292024, 292023, 292011, 292010 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-298 292012 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 31-32, 131-132.
Streszczenie: Na tom składają się 3 prace: A. Szyszko-Bohusza "Pedagogika holistyczna" (w której autor omawia założenia tej pedag.), J. Gniteckiego "Od geometrii Euklidesa do geometrii Wszechświata" i W. Pasterniaka "Od małego ,,ja'' do świadomości jedynej". Autorzy dwóch ostatnich art. wychodzą z założenia, że bez Boga nie ma poznania. Gnitecki analizuje aksjomaty geometrii Euklidesa, przechodzi do geometrii nieeuklidesowych, ukazuje degradację świadomości geometrycznej, a następnie przedstawia aksjomaty geometrii Wszechświata wynikające z Uniwersalnych Praw Kosmosu. Pasterniak ukazuje inspirowany poglądami Kena Wilbera sposób dojścia do Uniwersalnego Stanu Świadomości i jego konsekwencje dla edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297933, 274604 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Autor w swoich rozważaniach odwołuje się do założeń i zasad ludzkiej egzystencji A. Einsteina. Omawia zasady i funkcje samopoznania, samozrozumienia i ładu w edukacji uniwersyteckiej i świadomości młodzieży. Wyjaśnia założenia "metateoretyczne" pedagogiki teonomicznej i teonomicznej dydaktyki literatury. Opisuje zagadnienie uwalniania się od "ja" i "moje" w kontekście poznawania siebie i edukacji przez zrozumienie. Charakteryzuje pojęcia przymusu i wolności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295645, 286494 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 77-84.
Streszczenie: Rozważania dotyczące współczesnej edukacji w kontekście harmonii rozwoju fizycznego, psychicznego oraz duchowego człowieka. Autor wskazuje na potrzebę opierania współczesnych teorii edukacyjnych na przeszłości i kulturze pozaeuropejskiej. Omawia przestrzenie edukacyjne, opisuje kompetencje i antykompetencje edukacyjne nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286485, 286484 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Nota o aut. s. 265-266.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W publikacji scharakteryzowano rzadkie choroby genetyczne (zespół Tourette'a, zespół Landau-Kleffnera, zespół Turnera, zespół Marshalla, MECP2 duplication syndrome). Autorzy przedstawiają zagadnienia dotyczące m.in. wiedzy nauczycieli na temat rzadkich chorób genetycznych, metody nauki matematyki (dodawanie, odejmowanie), rozwoju Ja u dzieci niepełnosprawnych, roli Warsztatów Terapii Zajęciowej, logorytmiki w terapii dziecka z wadą słuchu, roli zajęć muzycznych we wspomaganiu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim, godności osoby niepełnosprawnej we wspólnotach L'Arche oraz wspólnotach różnych wyznań. Książka zawiera praktyczne rady dla rodziców dziecka niepełnosprawnego dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315762 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-190 296537 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono różne formy wspierania rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ukazano rolę psychoterapii we wspomaganiu dzieci z dysfunkcjami. W kolejnych artykułach omówiono metody pracy z dziećmi: metodę Weroniki Sherborne, metodę stymulacji sensomotorycznej, system kształcenia i terapii "Edukacja poprzez ruch", metody kształcące sprawność manualną oraz metodę "plany aktywności dla dziecka". E. Gruszczyk-Kolczyńska zaprezentowała autorski program wspomagania dzieci w rozwijaniu zdolności do świadomego zapamiętywania i odtwarzania informacji. Poruszono problem edukacji dzieci niepełnosprawnych, jej prawnych i edukacyjnych uwarunkowań oraz ukazano znaczenie wczesnej diagnozy zaburzeń rozwoju dziecka dla wyboru właściwej terapii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-255 306805 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prezentowane referaty (z konferencji naukowych zorganizowanych w Wągrowcu w latach 2003-2004 przez Wydział Studiów Edukacyjnych i Uniwersytet w Lüneburgu) podzielono wg tematów: społeczne i kulturowe konteksty dzieciństwa i socjalizacji (dziecko w rodzinie, ojcostwo, babcia i dziadek w życiu dziecka, pedagogika radości życia); środowisko życia dziecka w aspekcie globalizacji i lokalności, oferty edukacyjne, opieka w wychowaniu (europejski ideał wychowania, szkoła katolicka, szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka, pedagogika Montessori, dziecko niepełnosprawne); resocjalizacja i społeczna inicjatywa jako tworzenie korekty osobowości społecznej (obraz młodzieży, pracownik socjalny, zjawiska patologiczne); humanitaryzm i praca socjalna (rodziny ryzyka, problemy młodzieży, kobiety pozbawione wolności).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316603, 290001, 289858 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311559 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again