Form of Work
Książki
(18)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(17)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(3)
Author
Trochimiak Maria
(3)
Dawidowicz Dorota
(2)
Bartnicka Maria
(1)
Bielawiec Halina
(1)
Böhner Thorsten
(1)
Ciesielska Joanna
(1)
Czerklańska Teresa
(1)
Długosz Jadwiga
(1)
Jawdosiuk Tamara
(1)
Kołpak Wanda
(1)
Masłowski Ireneusz
(1)
Radwanowicz Janina
(1)
Stepaniuk Mikołaj
(1)
Wiechetek Barbara
(1)
Year
1990 - 1999
(19)
Country
Poland
(19)
Audience Group
Szkoły podstawowe
(2)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele chemii
(1)
Nauczyciele fizyki
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Administracja
(3)
Szkolnictwo
(3)
Wychowanie fizyczne
(2)
Aparatura naukowo-badawcza
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Chemia
(1)
Chemia analityczna
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Fizyka
(1)
Freinet, Celestyn
(1)
Geometria analityczna
(1)
Gimnastyka artystyczna
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Język niemiecki
(1)
Język polski
(1)
Konkursy matematyczne
(1)
Konkursy szkolne
(1)
Laboratoria
(1)
Literatura polska
(1)
Matematyka
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Mechanika
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Oceny szkolne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Technika (przedmiot szkolny)
(1)
Techniki Freineta
(1)
Twórczość
(1)
Wektory
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
1989-2000
(3)
Genre/Form
Poradnik
(3)
Sprawdziany i testy
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz imprezy szkolnej
(1)
Utwory sceniczne dla dzieci
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Językoznawstwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Matematyka
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Bibliogr. s. [31].
Streszczenie: Autorka rozumie inscenizację jako grę dydaktyczną. Podała teksty trzech inscenizacji: "Kreska czy przecinek" (inscenizacje na utrwalenie algorytmów czterech działań na ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych), "Ważne figury" - kl. IV, "Ważne figury" - kl. V (obie na utrwalenie wiadomości o figurach płaskich) oraz propozycje (dla kl. IV i V) modyfikacji pierwszej inscenizacji poprzez wykorzystanie jej fragmentów i wskazała walory kszałcące incenizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253789 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Bibliogr. s. [15].
Streszczenie: Zawartość: propozycja regulaminu pracowni chemicznej, przepisy bezpiecznej pracy, zasady przechowywania odczynników chemicznych, wykaz środków neutralizujących i rozcieńczających, zasady pierwszej pomocy przy zatruciach i oparzeniach, bhp niektórych doświadczeń chemicznych, wykaz przepisów normujących gospodarkę truciznami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253790 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253788 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Zeszyty Metodyczne)
Bibliogr. s. 20, 24.
Streszczenie: Cykl zeszytów metodycznych dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli sprawujących funkcje kierownicze i doradcze. Ukazują one praktyczną realizację tychże funkcji przez dyrektorów szkół i pracowników nadzoru pedagogicznego środowiska białostockiego. Zeszyt I dotyczy: współpracy kuratoriów oświaty z wójtami i burmistrzami, roli dyrektora szkoły w stymulowaniu rozwoju zawodowego nauczycieli oraz pracy z uczniem zdolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273322 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Zeszyty Metodyczne)
Bibliogr. s. 20, 28.
Streszczenie: Sprawozdanie z konkursów na najlepszego ucznia w zawodzie: kucharz, kelner, ciastkarz w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Doświadczenia z hospitacji dyrektora szkoły. Rola warsztatów szkolnych w kształceniu zawodowym młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273323 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Zeszyty Metodyczne)
Streszczenie: W zeszycie omówiono: funkcje kierownicze dyrektora szkoły, funkcje założone i rzeczywistość wychowawców klasy, Rada Szkoły jako element decentralizacji zarządzania szkołą. Ponadto dołączono regulamin Rady Szkoły jednej ze szkół w Białymstoku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273324 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
Streszczenie: Wiadomości o równoległości i prostopadłości wektorów oraz 4 zadania, polegające na udowodnieniu podanych twierdzeń, z rozwiązaniami metodą wektorową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273329 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
Opis wg okł.
Streszczenie: W formie tabeli zestawiono wiadomości i umiejętności uczniów jako cele operacyjne mierzone testem i skalę ocen, zaproponowano test dla dwóch grup wraz z odpowiedziami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 273330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
(Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego ; z. 2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269734 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
(Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego ; z. 1)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269735 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Opis wg okł.
Streszczenie: Opracowanie przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych o zainteresowaniach matematycznych i dla nauczycieli przygotowujących ich do konkursu matematycznego. Zadania ułożono według kolejnych lat konkursów a w ich ramach według poszczególnych etapów (zawody szkolne, rejonowe i wojewódzkie).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270420 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Streszczenie: W opracowaniu m.in. obszerne sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego, omówienie problemów ochrony środowiska w programie nauczania chemii, przykładowe scenariusze lekcji chemii w kl. VII, oraz przykłady zastosowań różnych środków dydaktycznych na wybranych lekcjach chemii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271856 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Opis wg okł.
Streszczenie: Wybór materiałów z kursu zorganizowanego dla nauczycieli geografii, chemii, fizyki i biologii. Wyboru dokonano pod kątem różnorodności zastosowań metod pracy. Znalazły się tu scenariusze lekcji geografii dla kl. IV i VIII, propozycje psychozabawy oraz uwagi na temat lekcji terenowych z poszczególnych przedmiotów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VIII-B-7 270423 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Streszczenie: Rozkład zawiera tematy lekcji sformułowane tak, aby struktura gramatyczna i leksykalna w nim zawarta utrwaliła się w pamięci ucznia, a także cele lekcji wraz z komunikacyjnymi, wzory zdaniowe wybrane przykładowo oraz materiał gramatyczny. Do rozkładu dołączono zbiór 6 testów, zamykających semestr i będących informacją dla nauczyciela, w jakim stopniu uczeń opanował materiał. Do każdego testu załączono wykaz treści i proponowaną skalę ocen.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IV-D-b-23 269404 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Przykłady sprawdzianów wiadomości i umiejętności w kl. 4, 5, 6, 7, 8. Punktacja i ocena sprawdzianów w kl. 4-8.
Bibliogr. s. 41.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271855 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Bibliogr. s. 11-12.
Streszczenie: Wśród materiałów znalazły się konspekty zajęć z różnorodnych form twórczej ekspresji dziecka: plastycznej, literackiej, muzycznej i rytmicznej (lekcji i imprez).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 270424 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269362/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 269365 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
Bibliogr. s. 35.
Tekst częśc. ang., niem.
Streszczenie: M.in. Aktualne problemy nauczania języków obcych w świetle potrzeb XXI w. Test z języka niemieckiego na egzaminie wstępnym na studia medyczne. Podręczniki do języka niemieckiego dla szkół średnich. Wykorzystanie komputera w nauczaniu języków obcych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271853, 271852 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269366 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again