Pedagodzy szkolni
Form of Work
Książki
(44)
Publikacje fachowe
(40)
Publikacje dydaktyczne
(20)
Publikacje naukowe
(8)
Poradniki i przewodniki
(3)
Poezja
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(29)
only on-site
(19)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(19)
Author
Danielewicz Teresa (1927-1998)
(5)
Koźmińska Anna
(5)
Magnuska Janina
(5)
Deptuła Maria (pedagog)
(3)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(2)
Dąbrowska Małgorzata (1957- )
(2)
Hanter Ewa
(2)
Nawój-Połoczańska Joanna
(2)
Ordetx Kristina
(2)
Rozesłaniec Małgorzata
(2)
Baran-Furga Helena
(1)
Baranowska-Janusz Malina
(1)
Bałutowski Dawid
(1)
Bleja-Sosna Barbara
(1)
Bobik Bogumiła
(1)
Bobrowski Krzysztof
(1)
Bogucki Jacek
(1)
Borecka Irena (1948-2008)
(1)
Borucka Anna
(1)
Bołożuk Maja
(1)
Browne Deborah
(1)
Czabański Adam (1971- )
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Doliński Artur
(1)
Franaszczuk-Truszkowska Marta
(1)
Gajewska Grażyna (pedagog)
(1)
Godorowska Julia
(1)
Głowacki Andrzej (pedagog)
(1)
Hollin Clive R
(1)
Jundziłł Irena (1923- )
(1)
Jusewicz-Kalter Ewa
(1)
Jędryka Grażyna
(1)
Kałdon Barbara
(1)
Klimowicz Anna
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Komender Jadwiga
(1)
Kordziński Jarosław
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kozakiewicz Marta
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Lelińska Krystyna
(1)
Leszko Małgorzata
(1)
Mazur Agnieszka (psycholog)
(1)
Narel Beata
(1)
Nowicka Ewa (pedagog)
(1)
Okulicz-Pisarska Katarzyna
(1)
Ouerghi Tetyana
(1)
Palmer Emma J
(1)
Panasiuk Bernard
(1)
Reddy Linda A
(1)
Rewińska Elżbieta
(1)
Sikora Jagoda
(1)
Skwarek Janusz (1961- )
(1)
Szczurkowska Jolanta
(1)
Tomaszek Bożena
(1)
Wolańczyk Tomasz
(1)
Wolniewicz-Grzelak Barbara
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Zachara Barbara
(1)
Łaba-Hornecka Agnieszka
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(39)
1901-2000
(3)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Szkoły podstawowe
(5856)
Szkoły wyższe
(5344)
Nauczyciele
(4196)
Dzieci
(3832)
Szkoły średnie
(3691)
Pedagodzy szkolni
(44)
Młodzież
(2861)
6-8 lat
(2067)
Szkoły zawodowe
(2052)
Nauczyciele przedszkoli
(1881)
Gimnazja
(1819)
9-13 lat
(1565)
Rodzice
(1443)
Przedszkola
(1419)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1196)
0-5 lat
(1036)
Nauczanie początkowe
(900)
Klasa 1.
(876)
Klasa 2.
(689)
Nauczyciele bibliotekarze
(687)
Klasa 3.
(657)
Nauczyciele historii
(609)
Nauczyciele szkół podstawowych
(594)
Nauczyciele szkół średnich
(580)
Nauczyciele języka polskiego
(568)
14-17 lat
(560)
Nauczyciele fizyki
(547)
Nauczyciele geografii
(519)
Nauczyciele biologii
(506)
Nauczyciele nauczania początkowego
(468)
Nauczyciele matematyki
(450)
Nauczyciele gimnazjów
(447)
Pedagodzy
(438)
Licea
(436)
Klasa 6.
(431)
Nauczyciele chemii
(429)
Logopedzi
(396)
Klasa 4.
(368)
Klasa 5.
(366)
Psycholodzy
(360)
Klasa 8.
(329)
Klasa 7.
(322)
Technikum
(316)
Szkoły specjalne
(313)
Wychowawcy świetlic
(276)
Terapeuci
(266)
Psychoterapeuci
(252)
Terapeuci zajęciowi
(213)
Bibliotekarze
(208)
Studenci
(203)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(199)
Pedagodzy specjalni
(196)
Poziom podstawowy
(153)
Dyrektorzy szkół
(135)
Szkoły ponadpodstawowe
(134)
Nauczyciele języka niemieckiego
(128)
Wychowawcy klas
(120)
Nauczyciele plastyki
(107)
Poziom rozszerzony
(105)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(104)
Nauczyciele informatyki
(92)
Nauczyciele techniki
(90)
Pracownicy socjalni
(80)
Biblioterapeuci
(77)
Arteterapeuci
(74)
Lekarze
(74)
Nauczyciele muzyki
(65)
Cudzoziemcy
(63)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(62)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(61)
Muzykoterapeuci
(56)
Terapeuci pedagogiczni
(55)
Doradcy zawodowi
(47)
Psychiatrzy
(47)
Kobieta
(46)
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
(44)
Dyrektorzy przedszkoli
(43)
Katecheci
(43)
A1 (poziom biegłości językowej)
(40)
Nauczyciele akademiccy
(37)
Wychowawcy
(34)
Animatorzy kultury
(32)
Dorośli
(32)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(32)
Uczniowie
(29)
Dziecko głuche
(28)
Psycholodzy szkolni
(28)
Szkoły policealne
(28)
Opiekunki i opiekunowie dziecięcy
(27)
Wychowawcy małych dzieci
(25)
Fizjoterapeuci
(24)
Menedżerowie
(24)
Nauczyciele języków
(24)
Szkoły muzyczne I stopnia
(23)
A2 (poziom biegłości językowej)
(21)
Pediatrzy
(21)
Chorzy
(20)
B1 (poziom biegłości językowej)
(19)
Nauczyciele etyki
(19)
Nauczyciele szkół muzycznych
(19)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Profilaktyka szkolna
(11)
Uczniowie
(8)
Agresywność
(6)
Dzieci
(6)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(6)
Dziecko z ADHD
(5)
Młodzież
(5)
Pedagodzy szkolni
(5)
Terapia zajęciowa
(5)
Zapobieganie
(5)
Dziecko z dysleksją
(4)
Patologia społeczna
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Wychowanie
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Zwalczanie
(4)
Dziecko trudne
(3)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(3)
Kompetencje społeczne
(3)
Nauczanie
(3)
Pomoce dydaktyczne
(3)
Poradnictwo zawodowe
(3)
Program wychowawczo-profilaktyczny
(3)
Rodzina
(3)
Wychowawstwo
(3)
Zaburzenia zachowania
(3)
Aspiracje edukacyjne
(2)
Aspiracje zawodowe
(2)
Biblioterapia
(2)
Czytanie
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Doskonalenie zawodowe
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Godzina wychowawcza
(2)
Interakcja wychowawcza
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Metody badawcze
(2)
Metody nauczania
(2)
Nauczyciele
(2)
Pisanie
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Profilaktyka społeczna
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Psychoterapia
(2)
Radzenie sobie ze stresem
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Socjoterapia
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkoły ponadgimnazjalne
(2)
Teoria umysłu
(2)
Trudności wychowawcze
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Wybór kierunku kształcenia
(2)
Zastosowania multimediów w edukacji
(2)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bajkoterapia
(1)
Dobrostan psychiczny
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko ryzyka dysleksji
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z zaburzeniami nerwicowymi
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Etiologia (medycyna)
(1)
Figury geometryczne
(1)
Film
(1)
Filmoterapia
(1)
Kariera
(1)
Klimat szkoły
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Mentoring
(1)
Metodologia
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nastolatki
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Profilaktyka alkoholizmu
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psycholodzy szkolni
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Pomorze Zachodnie
(2)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Sandomierz (woj. świętokrzyskie)
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Poradnik
(20)
Scenariusz zajęć
(11)
Opracowanie
(6)
Praca zbiorowa
(4)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Materiały pomocnicze
(2)
Podręcznik
(2)
Raport z badań
(2)
Monografia
(1)
Program autorski (pedagogika)
(1)
Program wychowawczo-profilaktyczny
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Wiersze
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(39)
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Psychologia
(9)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
44 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 325565 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2021
Pedagog szkolny : "homo viator" w labiryncie życia szkolnego / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Wydanie II uzupełnione. - Kraków : Impuls, 2021. - 182, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 324486 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2020
([Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego] ; 3967)
W książce wyłącznie numer serii.
Bibliografa, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 217-231.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 323413 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 324466, 322871 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 324467 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2020
Pedagog szkolny : "homo viator" w labiryncie życia szkolnego / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2020. - 178, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 322623 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2018
Opis według teki. Na tece także nazwa projektu: "Rozmawiajmy o uchodźcach: moc kultur w szkole".
Bibliografia w broszurach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 320645 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2016
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 195-206.
Dla nauczycieli i wychowawców szkół ponadgimnazjalnych, rodziców i studentów pedagogiki, psychologii i socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318864 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2016
(Engram)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 270-280.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-169 314656 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Date of publication: 2016
(Nadzór)
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)
Płyta zawiera: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : narzędzia, wzory i procedury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315648 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2016
(Inspiracje Edukacyjne)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 281-282.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 315770 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Book
In basket
Date of publication: 2014
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 195-206.
Dla nauczycieli/wychowawców zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych, rodziców oraz studentów pedagogiki, psychologii i socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-298 309166 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2014
ISBN: 978-83-01-17958-8
Bibliografia na stronach 239-250. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 309476 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 309140 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308501, 305629 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2013
(Problemy Pracy Socjalnej)
Bibliografia na stronach 375-393.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305829 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-301 312332 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Streszczenie: Książka poświęcona wykorzystaniu filmu fabularnego w pracy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej. Ukazuje siłę i potencjał tkwiące w filmie. Omawia rolę filmu i kina we współczesnym świecie nastolatków. Zawiera rozważania nad negatywnym oddziaływaniem filmów na młodego widza, ale również przybliża ideę filmoterapii, opisując w jaki sposób filmy mogą oddziaływać leczniczo na widza na poziomie emocji, procesów poznawczych i zachowań. Poprzez odwołanie się do analizy transakcyjnej opisuje zagadnienie naszych preferencji filmowych. Przedstawia zastosowanie filmów w pracy z uczniem oraz formy pracy w ramach warsztatów filmowych. Prócz tego podaje wiadomości na temat zasad współpracy w grupie i dokonuje przeglądu najważniejszych umiejętności i kompetencji przydatnych dla moderatora warsztatów grupowych a także w komunikowaniu się z drugim człowiekiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-e-234 299371 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311459, 303896 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-218 299746 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Noty o autorach na stronach 273-275.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Scharakteryzowano różne sytuacje problemowe ze wskazaniem kierunków działań profilaktycznych i propozycjami programów profilaktycznych (programy autorskie lub adaptacje programów zagranicznych). Omówiono: "Program wzmacniania rodziny" adresowany do rodziców i dzieci w wieku 10-14 lat, program rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców z rodzin z problemem alkoholowym wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym, rolę rodziców w zapobieganiu nieśmiałości u dzieci, budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Zamieszczono program terapeutyczny dla dzieci od 6 do 17 roku życia z trudnościami w nauce. Zaproponowano metody pomagania: dzieciom odrzucanym z powodu zachowań antyspołecznych, dzieciom z ADHD, uczniom agresywnym. Przedstawiono zastosowanie metody projektu w profilaktyce. Ze wskazówkami do profilaktyki ukazano zagadnienie przemocy seksualnej wobec dziecka oraz problem krzywdzenia dzieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301908, 301907, 300147 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-391/2 299573 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310727 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IX-G-96 304867 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again