Form of Work
Książki
(17)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(13)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(5)
Author
Lepa Adam (1939-2022)
(3)
Izdebska Jadwiga
(2)
Bochniarz Agnieszka
(1)
Guz Sabina
(1)
Huk Tomasz (1978- )
(1)
Jegier Aneta
(1)
Koblewska Janina (1918-1997)
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Porcher Louis (1940- )
(1)
Rella Angelo
(1)
Rittelmeyer Christian (1940- )
(1)
Szulc Zygmunt (1925-2002)
(1)
Tisseron Serge (1948- )
(1)
Wolańska Teresa (1927-2000)
(1)
Zieliński Janusz (1968- )
(1)
Ławrowska Romualda
(1)
Łuszczek Krzysztof (1971- )
(1)
Świrko-Pilipczuk Janina
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(2)
Subject
Środki masowego przekazu
(16)
Wychowanie
(6)
Kościół katolicki
(3)
Dziecko
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Etyka zawodowa
(1)
Globalizacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Nauczyciele
(1)
Odpoczynek
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Socjalizacja
(1)
Spostrzeganie
(1)
Subkultura
(1)
Sztuka
(1)
Turystyka
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie katolickie
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Poradnik
(1)
Domain
Religia i duchowość
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Psychologia
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis ; 231)
Bibliogr. s. 347-363.
Streszcz. łac.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 198614 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 261-272.
Streszczenie: Przedstawiono: media elektroniczne jako dominujące ogniwo środowiska życia dziecka (przede wszystkim polskiego), metodologiczne podstawy badań nad mediami, obraz dziecka w wybranych programach telewizyjnych, media elektroniczne we wspomaganiu rozwoju dziecka, ujemny wpływ mediów elektronicznych na dziecko, obraz świata współczesnego i przyszłego budowany przez dzieci dzięki przekazom medialnym, zadania rodzinnej edukacji medialnej dziecka. Praca oparta na analizie badań teoretycznych i empirycznych autorów polskich i zagranicznych oraz badaniach własnych prowadzonych wśród dzieci w wieku 9-12 lat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-e-211 293061 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 162678, 162677, 162676, 161544 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 109910 (1 egz.)
Book
In basket
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. - Wyd. 3 uzup. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2003. - 256 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 232-247. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-191 291833 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 225-239. Indeks.
Streszczenie: Próba całościowego odniesienia pedagogiki do mediów - stale oddziałujących na psychikę człowieka. Autor podejmuje badania nad pedagogicznym aspektem mediów w tym celu, aby pedagogika stała się podstawą w przygotowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do odbioru mediów i twórczego udziału w kulturze masowej. Omawia: przedmiot i zadania pedagogiki mass mediów oraz charakterystykę środków masowego komunikowania; pedagogiczny wymiar mass mediów i podstawy wychowania do nich, a także ich wpływ na osobowość; najważniejsze zagrożenia dla wychowania ze strony mediów jak również środki zaradcze; możliwości pedagogiki mass mediów w badaniach nad mediami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277912, 277911 (2 egz.)
Book
In basket
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. - 255 s. ; 24 cm.
Indeks.
Streszczenie: W porównaniu z pierwszym wydaniem tekst publikacji poszerzono o paragraf: "Mass media i postawy pozytywne" z rozdziału: "Funkcja postaw w wychowaniu do mass mediów".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311289, 280653 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Pedagogika Waldorfska)
ISBN: 978-83-7308-786-6 ; 978-83-7587-078-7
Streszczenie: Książka porusza różne aspekty wpływu przemysłu kulturowego oraz kultury mediów (telewizja, gry komputerowe, media elektroniczne, stres, pośpiech, przemoc) na rozwój duchowy, społeczny i cielesny dziecka. Prezentuje wypieranie celów edukacji humanistycznej przez technokratyczno-ekonomiczne plany oświatowe. Ukazuje konkurencyjność mediów posługujących się ekranem wobec zabawy oraz cielesne skutki kultury stresu. Przedstawia dane z badań neurofizjologicznych nad budową mózgu poddawanego bodźcom "kultury szybkostrzelnej".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297812 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-366 297315 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komunikowanie masowe w wychowaniu / pod red. Zygmunta Szulca. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 91, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; 44)
Numeracja ser. gł. no 680.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 218763, 218762 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Na tle wyzwań współczesności ukazano podstawowe wartości kontaktowania się człowieka ze sztuką i jej funkcje kulturotwórcze, edukacyjne, terapeutyczne. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z praktyką edukacji muzycznej dzieci w szkole i w przedszkolu oraz z zastosowaniem mediów. Omówiono nowe formy aktywności plastycznej i literackiej uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298110, 298094 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zamieszczono artykuły obrazujące: źródła i rodzaje zagrożeń, wpływ rodziny na rozwój i bezpieczeństwo dziecka, oddziaływania mediów na dziecko. Poruszono m.in. problematykę: praw dziecka i bezradności nauczycieli wobec agresji uczniów, lęku szkolnego uczniów kończących I etap edukacji, znaczenia relacji rówieśniczych, prostytucji nieletnich, dzieciństwa w rodzinie migracyjnej, szkolnej prodiagnozy krzywdzenia dziecka w rodzinie i wiedzy wychowawców o tym problemie, edukacji medialnej w kontekście zagrożeń płynących z mediów, wartości wybranych czasopism dla dzieci, otyłości dzieci jako skutku promocji wadliwych zachowań żywieniowych w reklamie telewizyjnej. Stanowi całość z książką "Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300184, 296694, 295834 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-e-243 303226 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie bez Porażek)
Streszczenie: W pracy autor wyjaśnia mechanizm odbioru obrazu przez dzieci. Omawia reakcję dziecka na sceny przemocy w telewizji, kinie, grach komputerowych i internecie. Zwraca uwagę na rolę rodziców w kształtowaniu u dzieci postawy krytycznej wobec przekazów obrazowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292345, 292344 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313223 (1 egz.)
Book
In basket
Pryzmaty współczesnego wychowania / Janusz Zieliński. - Warszawa : Sowa - Druk na Życzenie, 2014. - 180 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 170-178, netogr. s. 178-179.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 312417 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 228206, 228205 (2 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Dla osób zajmujących się wychowaniem i kształceniem małego dziecka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305668 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again