Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(2)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(2)
Autor
Bauman Zygmunt (1925-2017)
(1)
Jastrząb-Mrozicka Mirosława (1934- )
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa (1946- )
(1)
Kurcz Ida (1930- )
(1)
Kurczewska Joanna
(1)
Lisiecki Stanisław (1914- )
(1)
Mucha Janusz (1949- )
(1)
Olszewski Wiesław (1956-2015)
(1)
Parfieniuk Irena
(1)
Popow Monika (1982- )
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szwed Robert
(1)
Urlińska Maria Marta (1955- )
(1)
Wojakowski Dariusz (1970- )
(1)
Zagała Zbigniew
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(1)
Temat
Świadomość narodowa
(8)
Mniejszości narodowe
(5)
Świadomość społeczna
(5)
Białorusini za granicą
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Bauman, Zygmunt
(1)
Etnopsychologia
(1)
Granice
(1)
Integracja europejska
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Litwini za granicą
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Niemcy za granicą
(1)
Odmnienność kulturowa
(1)
Partie polityczne
(1)
Patriotyzm
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Politycy
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stereotyp narodowy
(1)
Struktura społeczna
(1)
Tolerancja
(1)
Uprzedzenia
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Temat: czas
1901-2000
(5)
1989-
(5)
1989-2000
(5)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Europa
(4)
Euroregion Bug
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Publicystyka angielska
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(6)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia Kulturowe i Edukacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Bibliogr. s. 48-49, 85.
Streszczenie: Publikacja, stanowiąca pokłosie interdyscyplinarnej konferencji naukowej, prezentuje teoretyczną refleksję nad problematyką nabywania i rozwoju tożsamości pogranicza (Polacy żyjący w mniejszościach i diasporach na wschód i na południe od naszych granic), jak i empiryczną ilustrację relacji Polaków wobec innych nacji będących mniejszością w naszym kraju. Fragment końcowy jest zwiastunem badań prowadzonych w ramach polsko-łotewskiego eksperymentu edukacyjnego. M.in.: B. Weigl - Dwa programy modyfikacji stereotypów i uprzedzeń etnicznych u dzieci; Cz. Łapicz - Edukacyjne problemy dwu- i wielojęzyczności (na przykładzie diaspory polskiej na Łotwie); L. Witkowski - Ambiwalencje tożsamości z pogranicza kulturowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 273179 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283864 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 189-200.
Streszczenie: Studium na temat tożsamości społecznej nauczycieli północno-wschodniej Polski i związku określonego typu tożsamości narodowej z ich kompetencjami do realizacji działań z zakresu komunikacji międzykulturowej. Badania przeprowadzono w szkołach etnicznych północno-wschodniej Polski (narodowość białoruska i litewska). Autorka scharakteryzowała ucznia jako uczestnika socjalizacji, wychowania i nauczania. Zwróciła uwagę na wiedzę nauczyciela, która może kształtować postawę otwartości wobec innych i sprzyjać tożsamości narodowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291577, 291576 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304591 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-166 265610 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293567 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang., pol. Tekst częśc. ang., fr.
Streszczenie: Tu m.in. Katarzyna Szymańska "Cudzoziemcy w Polsce. Zarys problematyki", Theodosis Nicolaidis "A la recherche de l'Europe: une enqu~1ete sur les manuels scolaires Fran~9cais" ("W poszukiwaniu Europy. Analiza francuskich podręczników szkolnych" artykuł w jęz. francuskim ze streszczeniem w jęz. polskim).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277170 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 197-208.
Streszczenie: Celem studium było poza przedstawieniem wyników badań nad stereotypami etnicznymi w Polsce (badania w ramach seminarium magisterskiego kierowanego przez autorkę, które przeprowadzono latem 1992 r.nad auto- i heterostereotypami Polaków i Niemców zamieszkałych na Opolszczyźnie oraz Polaków i Białorusinów zamieszkałych na Białostocczyźnie) przedstawienie różnych podejść teoretycznych do zjawisk stereotypów i uprzedzeń (przegląd teorii i metodologii badań) oraz przedstawienie na gruncie psychologii poznawczej koncepcji stereotypów jako reprezentacji świata społecznego w umyśle ludzkim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269406, 269405 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 228)
Bibliogr. s. 413-428.
Streszcz. ang.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314703 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozsz. wersja ref. konferencji, 2005 r.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. słowac. Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: M.in.: Marek S. Szczepański, Grzegorz Maciejewski, Grzegorz Gawron "Społeczne koszty polskiej transformacji. Wykluczenie społeczne, czyli lądowanie na marginesach?"; Jan Burzyński "Młodzież akademicka Podbeskidzia wobec nowoczesności"; Katarzyna Piątek "Transformacja ustrojowa a postawy młodzieży akademickiej wobec małżeństwa i rodziny. Prezentacja wyników badań"; Jerzy Dudała "Z młodzieżą trzeba rozmawiać"; Witold Adamczyk "Dysonans wychowawczy, doświadczany przez polską młodzież, przyczyną wolnego tempa procesów integracyjnych ze środowiskami Unii Europejskiej"; Ewa Leśniak-Berek "Struktura, jakość i rola wykształcenia kobiet w województwie śląskim"; Daniela Dzienniak-Paulina, Jolanta Klimczak-Ziółek "Kobiety w świecie polskich mediów. Społeczne funkcje mass mediów"; Lucjan Kocik "Kryzys mężczyzny w ponowoczesnym świecie"; Dorota Żuchowska-Skiba "Internet i nowe technologie komunikowania. Ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni"; Tatiana Majcherkiewicz, Maria Stojkow "E-student, czyli formy wykorzystania internetu przez studentów krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej"; Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska ">>Włączeni i wykluczeni<< - użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim", Janusz Goćkowski, Anna Woźniak "Patologiczne struktury społeczne w procesach transformacji ustrojowej".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292557 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 298439 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.6 SZW (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Jednostka, Kultura, Społeczeństwo)
Wybrane publikacje Z. Baumana. s. [93]-96.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 292672 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej