Form of Work
Ksi膮偶ki
(11)
Status
available
(7)
only on-site
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypo偶yczalnia
(8)
Czytelnia
(5)
Author
Bryl Stanis艂aw Roman (1941- )
(2)
Bar艂贸g Krystyna
(1)
Drozdowski Rafa艂 (1961- )
(1)
Gindrich Piotr (1968- )
(1)
Jakubowska-Baranek Justyna
(1)
Kaczan Rados艂aw
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Krajewski Marek (1969- )
(1)
Sijko Kamil
(1)
Weissbrot-Koziarska Anna
(1)
Weso艂owska El偶bieta (1970- )
(1)
Ziemilski Andrzej (1923-2003)
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(11)
Subject
Adaptacja spo艂eczna
(11)
Nauczyciele
(2)
Transformacja systemu spo艂eczno-gospodarczego
(2)
Zmiana spo艂eczna
(2)
Absolwenci szk贸艂 wy偶szych
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepe艂nosprawno艣ci膮
(1)
Kapita艂 spo艂eczny
(1)
Motywacja uczenia si臋
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie pocz膮tkowe
(1)
Nauczyciele nauczania pocz膮tkowego
(1)
Nieletni przest臋pcy
(1)
Osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Postawy
(1)
Samopoznanie
(1)
Struktura spo艂eczna
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (Kielce)
(1)
Wi臋藕niowie
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
艢wiadomo艣膰 spo艂eczna
(1)
Subject: time
1989-2000
(6)
1901-2000
(5)
1989-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Kielce (woj. 艣wi臋tokrzyskie ; okr臋g)
(1)
Kielce (woj. 艣wi臋tokrzyskie)
(1)
Piotrk贸w Trybunalski (woj. 艂贸dzkie ; okr臋g)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i spo艂ecze艅stwo
(6)
13 results Filter
Authority data
Adaptacja spo艂eczna - od 1989 r (has艂o przedmiotowe)
Authority data
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304951 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
1 art. w j臋z. czeskim.
Streszczenie: Artyku艂y z zakresu: uwarunkowa艅 prawnych, osobowo艣ciowych i socjokulturowych profilaktyki i resocjalizacji nieletnich; teoretycznych i aksjologicznych wymiar贸w resocjalizacji penitencjarnej; determinant readaptacji spo艂ecznej skazanych. Om贸wienia dot. np.: skuteczno艣ci 艣rodk贸w wychowawczo-poprawczych, subkultur m艂odzie偶owych na pograniczu polsko-czeskim, sekt, czynnik贸w osobowo艣ciowych i i instytucjonalnych oraz ich wp艂ywu na postawy nieletnich wobec oddzia艂ywa艅 resocjalizacyjnych, zastosowania metody Tomatisa w m艂odzie偶owym o艣rodku socjoterapii, prostytucji nieletnich, doskonalenia kompetencji zawodowych skazanych dla perspektywy zatrudnienia ich na rynku pracy, zaspokajania potrzeby bezpiecze艅stwa skazanych jako istotnego warunku skuteczno艣ci resocjalizacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-481 296519 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 148-154.
Streszczenie: Wskazanie czynnik贸w, kt贸re warunkuj膮 przystosowywanie si臋 m艂odzie偶y rozpoczynaj膮cej studia uniwersyteckie do 艣rodowiska akademickiego. Om贸wienie takich poj臋膰, jak: adaptacja, uniwersytet, m艂odzie偶 studencka, 艣rodowisko akademickie. Zaprezentowanie wynik贸w bada艅 w艂asnych student贸w pierwszego roku pi臋ciu wybranych kierunk贸w uniwersyteckich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-g-74 289155 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 115-122.
Streszczenie: Praca jest wynikiem przeprowadzonych przez autork臋 bada艅, kt贸rych celem by艂o uzyskanie odpowiedzi na pytanie - jakie czynniki sprzyjaj膮 adaptacji jednostek do radykalnych zmian w zak艂adzie pracy zwi膮zanych z ich prywatyzacj膮. Przez adaptacj臋 jednostki do zmian w przedsi臋biorstwie autor rozumie akceptacj臋 obecnej sytuacji w przedsi臋biorstwie i znalezienie aprobowanych przez pracodawc臋 sposob贸w zaspokajania swoich potrzeb w nowych warunkach. Badania zrealizowano w dw贸ch r贸偶nych przedsi臋biorstwach sprywatyzowanych z udzia艂em zagranicznego kapita艂u.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283192 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272284, 272283 (2 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 336)
Bibliogr. s. 163-169.
Streszczenie: Okre艣lenie poziomu spo艂ecznego przystosowania dzieci w m艂odszym wieku szkolnym, pochodz膮cych z rodzin wiejskich, wp艂ywu niekt贸rych czynnik贸w rodzinnych na rozw贸j tego poziomu oraz zmian, jakie dokonuj膮 si臋 w polskich rodzinach u progu XXI wieku pod wp艂ywem spo艂eczno-politycznej sytuacji w naszym kraju. Przedstawienie dotychczasowych wynik贸w bada艅 nad opisywanym poziomem. Analiza materia艂u badawczego oraz wyci膮gni臋te na jej podstawie wnioski mog膮 by膰 przydatne dla os贸b zaanga偶owanych w proces wychowania dziecka i jego prawid艂ow膮 adaptacj臋 do 艣rodowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288637, 288481 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 109-[113].
Streszczenie: Rozdz. 1., stanowi膮cy teoretyczn膮 podstaw臋 bada艅, zawiera przegl膮d wa偶niejszych bada艅 nad nauczycielami w Polsce, w tym nad nauczycielami pocz膮tkuj膮cymi. Pozosta艂e rozdz. zawieraj膮 relacj臋 z bada艅 przeprowadzonych w maju 1993 r. w艣r贸d wybranych absolwent贸w WSP, kt贸rzy rozpocz臋li prac臋 w szkole podst. Badania dot. opinii badanych o szkole, wiedzy zdobytej na studiach, w艂asnych niepowodzeniach i osi膮gni臋ciach, ich kontaktach z gronem pedagogicznym, czynnikach obni偶aj膮cych efektywno艣膰 dydaktyczn膮 i wychowcz膮, osobach i instytucjach udzielaj膮cych pomocy. Jest to sprawozdanie z pierwszego etapu bada艅 zaplanowanych na pi臋膰 lat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-92 253749 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 82-[83].
Streszczenie: Autor przedstawia wycinek bada艅 przeprowadzonych w艣r贸d absolwent贸w kieleckiej WSP na temat ich adaptacji zawodowej, roz艂o偶onych na lata 1992-1997. Wyniki ich pierwszego etapu (z lat 1992-1993) opublikowane zosta艂y w ksi膮偶ce pt. "Adaptacja spo艂eczno-zawodowa pocz膮tkuj膮cego nauczyciela w 艣rodowisku szkolnym". W niniejszym opracowaniu przedstawiono w ocenie by艂ych student贸w m.in.: 艣rodowisko szko艂y, w艂asne wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci dydak.-wych., przydatno艣膰 wiedzy wyniesionej ze studi贸w, zachowania wobec uczni贸w z obni偶on膮 sprawno艣ci膮 umys艂ow膮, niepowodzenia oraz osi膮gni臋cia pedagogiczne, adaptacj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮, pomoc instytucji do tego celu powo艂anych oraz czynniki obni偶aj膮ce efektywno艣膰 nauczania i wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253750 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 218-[228].
Streszczenie: W ksi膮偶ce scharakteryzowano proces adaptacji zawodowej nauczycieli nauczania pocz膮tkowego i jego uwarunkowania. Wyja艣niono poj臋cie "adaptacja" oraz przedstawiono stan bada艅 w zakresie adaptacji jednostek i zbiorowo艣ci do nowych warunk贸w 偶ycia. Om贸wiono dydaktyczno-wychowawcze problemy pracy z dzie膰mi odchylonymi od normy w edukacji wczesnoszkolnej ze wskazaniem na konieczno艣膰 integracji tych dzieci oraz ich rewalidacj臋 poprzez w艂膮czanie do klas w szko艂ach masowych i do zespo艂贸w korekcyjno-wyr贸wnawczych. Zaprezentowano wyniki bada艅 w艂asnych nad: indywidualizacj膮 pracy nauczyciela, jego ocen膮, stymulowaniem rozwoju uczni贸w oraz wytwarzaniem w艂a艣ciwej atmosfery w klasie. Okre艣lono zale偶no艣膰 mi臋dzy stylem pracy nauczyciela a poziomem niepokoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277662 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-99 277663 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Osoby z Ograniczeniem Sprawno艣ci na Rynku Pracy ; t. 4)
Bibliogr. s. 67.
Streszczenie: Przedstawiono wp艂yw zmiany systemowej na losy os贸b niepe艂nosprawnych ukazuj膮c sytuacj臋 os贸b niepe艂nosprawnych w Polsce przed i po roku 1989. Zaprezentowano wyniki analiz, kt贸re pokazuj膮, jak moment stania si臋 osob膮 z niepe艂nosprawno艣ci膮 r贸偶nicuje populacj臋 os贸b niepe艂nosprawnych pod wzgl臋dem cech socjodemograficznych, aktywno艣ci zawodowej, kapita艂u spo艂ecznego i jako艣ci 偶ycia. Publikacja powsta艂a w ramach projektu EFS i WSzPS z lat 2005-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297969 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-186.
Streszczenie: W cz臋艣ci teoretycznej om贸wiono: poj臋cie dysleksji i innych zaburze艅 z nim zwi膮zanych (w tym np. ADHD, dyskalkulia), teorie z zakresu etiologii dysleksji, klasyfikacje zaburze艅 dyslektycznych, osobowo艣ciowe i spo艂eczne konsekwencje dysleksji wg r贸偶ych bada艅. Przedstawiono za艂o偶enia i wyniki bada艅 w艂asnych przeprowadzonych w Lublinie w 1998 r., kt贸re dot. samooceny, pozycji spo艂. (statusu) w klasie, zachowania uczni贸w dyslektycznych ko艅cz膮cych kl. VII szk. podstawowej w por贸wnaniu z uczniami z trudno艣ciami w uczeniu si臋 bez dysleksji i uczniami niewykazuj膮cymi trudno艣ci w uczeniu si臋.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 285728 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-122 PNS 285258 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again