Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(8)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(2)
Author
Bryl Stanisław Roman (1941- )
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Drozdowski Rafał (1961- )
(1)
Gindrich Piotr (1968- )
(1)
Kaczan Radosław
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Krajewski Marek (1969- )
(1)
Sijko Kamil
(1)
Weissbrot-Koziarska Anna
(1)
Ziemilski Andrzej (1923-2003)
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(9)
Subject
Adaptacja społeczna
(9)
Nauczyciele
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Postawy
(1)
Samopoznanie
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (Kielce)
(1)
Więźniowie
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(5)
1989-2000
(5)
1989-
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304951 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
1 art. w jęz. czeskim.
Streszczenie: Artykuły z zakresu: uwarunkowań prawnych, osobowościowych i socjokulturowych profilaktyki i resocjalizacji nieletnich; teoretycznych i aksjologicznych wymiarów resocjalizacji penitencjarnej; determinant readaptacji społecznej skazanych. Omówienia dot. np.: skuteczności środków wychowawczo-poprawczych, subkultur młodzieżowych na pograniczu polsko-czeskim, sekt, czynników osobowościowych i i instytucjonalnych oraz ich wpływu na postawy nieletnich wobec oddziaływań resocjalizacyjnych, zastosowania metody Tomatisa w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, prostytucji nieletnich, doskonalenia kompetencji zawodowych skazanych dla perspektywy zatrudnienia ich na rynku pracy, zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa skazanych jako istotnego warunku skuteczności resocjalizacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-481 296519 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272284, 272283 (2 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; nr 336)
ISBN: 83-7395-046-X
Bibliogr. s. 163-169.
Streszczenie: Określenie poziomu społecznego przystosowania dzieci w młodszym wieku szkolnym, pochodzących z rodzin wiejskich, wpływu niektórych czynników rodzinnych na rozwój tego poziomu oraz zmian, jakie dokonują się w polskich rodzinach u progu XXI wieku pod wpływem społeczno-politycznej sytuacji w naszym kraju. Przedstawienie dotychczasowych wyników badań nad opisywanym poziomem. Analiza materiału badawczego oraz wyciągnięte na jej podstawie wnioski mogą być przydatne dla osób zaangażowanych w proces wychowania dziecka i jego prawidłową adaptację do środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288637, 288481 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 82-[83].
Streszczenie: Autor przedstawia wycinek badań przeprowadzonych wśród absolwentów kieleckiej WSP na temat ich adaptacji zawodowej, rozłożonych na lata 1992-1997. Wyniki ich pierwszego etapu (z lat 1992-1993) opublikowane zostały w książce pt. "Adaptacja społeczno-zawodowa początkującego nauczyciela w środowisku szkolnym". W niniejszym opracowaniu przedstawiono w ocenie byłych studentów m.in.: środowisko szkoły, własne wiadomości i umiejętności dydak.-wych., przydatność wiedzy wyniesionej ze studiów, zachowania wobec uczniów z obniżoną sprawnością umysłową, niepowodzenia oraz osiągnięcia pedagogiczne, adaptację zawodową i społeczną, pomoc instytucji do tego celu powołanych oraz czynniki obniżające efektywność nauczania i wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253750 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 109-[113].
Streszczenie: Rozdz. 1., stanowiący teoretyczną podstawę badań, zawiera przegląd ważniejszych badań nad nauczycielami w Polsce, w tym nad nauczycielami początkującymi. Pozostałe rozdz. zawierają relację z badań przeprowadzonych w maju 1993 r. wśród wybranych absolwentów WSP, którzy rozpoczęli pracę w szkole podst. Badania dot. opinii badanych o szkole, wiedzy zdobytej na studiach, własnych niepowodzeniach i osiągnięciach, ich kontaktach z gronem pedagogicznym, czynnikach obniżających efektywność dydaktyczną i wychowczą, osobach i instytucjach udzielających pomocy. Jest to sprawozdanie z pierwszego etapu badań zaplanowanych na pięć lat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253749 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 218-[228].
Streszczenie: W książce scharakteryzowano proces adaptacji zawodowej nauczycieli nauczania początkowego i jego uwarunkowania. Wyjaśniono pojęcie "adaptacja" oraz przedstawiono stan badań w zakresie adaptacji jednostek i zbiorowości do nowych warunków życia. Omówiono dydaktyczno-wychowawcze problemy pracy z dziećmi odchylonymi od normy w edukacji wczesnoszkolnej ze wskazaniem na konieczność integracji tych dzieci oraz ich rewalidację poprzez włączanie do klas w szkołach masowych i do zespołów korekcyjno-wyrównawczych. Zaprezentowano wyniki badań własnych nad: indywidualizacją pracy nauczyciela, jego oceną, stymulowaniem rozwoju uczniów oraz wytwarzaniem właściwej atmosfery w klasie. Określono zależność między stylem pracy nauczyciela a poziomem niepokoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277663, 277662 (2 egz.)
Book
In basket
(Osoby z Ograniczeniem Sprawności na Rynku Pracy ; t. 4)
Bibliogr. s. 67.
Streszczenie: Przedstawiono wpływ zmiany systemowej na losy osób niepełnosprawnych ukazując sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce przed i po roku 1989. Zaprezentowano wyniki analiz, które pokazują, jak moment stania się osobą z niepełnosprawnością różnicuje populację osób niepełnosprawnych pod względem cech socjodemograficznych, aktywności zawodowej, kapitału społecznego i jakości życia. Publikacja powstała w ramach projektu EFS i WSzPS z lat 2005-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297969 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-186.
Streszczenie: W części teoretycznej omówiono: pojęcie dysleksji i innych zaburzeń z nim związanych (w tym np. ADHD, dyskalkulia), teorie z zakresu etiologii dysleksji, klasyfikacje zaburzeń dyslektycznych, osobowościowe i społeczne konsekwencje dysleksji wg różych badań. Przedstawiono założenia i wyniki badań własnych przeprowadzonych w Lublinie w 1998 r., które dot. samooceny, pozycji społ. (statusu) w klasie, zachowania uczniów dyslektycznych kończących kl. VII szk. podstawowej w porównaniu z uczniami z trudnościami w uczeniu się bez dysleksji i uczniami niewykazującymi trudności w uczeniu się.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 285728 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-b-122 PNS 285258 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again