Forma i typ
Publikacje fachowe
(11)
Publikacje dydaktyczne
(10)
Książki
(6)
Artykuły
(5)
Druki ulotne
(5)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Dostępność
dostępne
(10)
tylko na miejscu
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(5)
Autor
Janiszewska Bożena
(2)
Rokicińska Iwona
(2)
Bełczewska Olga Katarzyna
(1)
Billewicz Grażyna
(1)
Czech Kamil
(1)
Czub-Czech Agnieszka
(1)
Dziejowska Joanna
(1)
Golimowska Katarzyna
(1)
Kałużny Anna
(1)
Klimkowska Lucyna
(1)
Kołodziejska Dorota
(1)
Krysiak Beata
(1)
Kręcisz Danuta
(1)
Marek Elżbieta
(1)
Nadrowska Katarzyna
(1)
Naprawa Renata
(1)
Nowak Beata (logopeda)
(1)
Polaszczyk Robert
(1)
Tanajewska Alicja
(1)
Tryzno Ewa
(1)
Walczak-Sarao' Małgorzata
(1)
Wąsik Iwona
(1)
Ziajka Wojciech
(1)
Zielińska Krystyna
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(15)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(6)
Odbiorca
Przedszkola
(7)
Nauczyciele przedszkoli
(6)
Nauczyciele
(5)
Pedagodzy
(3)
Dyrektorzy
(1)
Nauczyciele chemii
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Psycholodzy
(1)
Temat
Dojrzałość szkolna
(11)
Diagnoza pedagogiczna
(10)
Obserwacja pedagogiczna
(10)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(10)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(9)
Wychowanie przedszkolne
(6)
Nadzór pedagogiczny
(2)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(2)
Chemia (przedmiot szkolny)
(1)
Dyrektorzy przedszkoli
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Hospitacja zajęć
(1)
Język dziecka
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Mowa
(1)
Nauczyciele
(1)
Ocena pracowników
(1)
Odroczenie obowiązku szkolnego
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
Gatunek
Arkusz obserwacji
(17)
Poradnik
(10)
Karty pracy ucznia
(8)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Instrukcja
(3)
Artykuł z czasopisma chemicznego
(1)
Dokumenty dźwiękowe
(1)
Pieśń i piosenka
(1)
Program nauczania
(1)
Rozkład materiału
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(16)
Psychologia
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Chemia
(1)
Językoznawstwo
(1)
17 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B 12 309450 (1 egz.)
Druk ulotny
W koszyku
Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - Teka (Broszura 28 stron, 31 kart tablic luzem) : ilustracje ; 30 cm.
W nadtytule: Kwestionariusz zgodny z nową podstawą programową.
Streszczenie: Kwestionariusz zawiera: wskazówki do pracy, badanie indywidualne, pomoce potrzebne do przeprowadzenia badania, sposób przeprowadzenia badania, badanie grupowe, ocena przygotowania dziecka - przykładowe oceny oraz arkusz diagnozy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-c-448 298939 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Druk ulotny
W koszyku
Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - Teka (Broszura 23 strony, [28] kart tablice luzem) : ilustracje kolorowe ; 32 cm + [5] Arkusz diagnozy : 15 s.
Bibliografia na stronie 23.
Zawiera: W tece: Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 ; Załącznik Nr 1-18 [karty pracy dziecka] ; Arkusz diagnozy.
Streszczenie: Adresowany do nauczycieli, którzy mają określić poziom przygotowania dziecka 6-, 7-letniego do nauki w kl. I (może być wykorzystywany także po okresie elementarzowym lub po roku nauki w celu oceny zmian w rozwoju dziecka). Kwestionariusz umożliwia zdiagnozowanie dziecka w wybranych obszarach funkcjonowania. Pierwsza część kwestionariusza jest przeznaczona do badania indywidualnego, druga - do badania grupowego. Zamieszczono: instrukcję dla badającego, kryteria oceny wykonania zadania, 4 przykładowe oceny dzieci, uzyskane w wyniku badania dzieci w 2005 r. W skład kompletu wchodzi także 5 egz. arkuszy diagnozy i załączniki graficzne służące do wykonywania ćwiczeń przez dziecko. W trakcie diagnozy potrzebne są także inne wskazane środki i materiały dydaktyczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295914 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Omówiono problem dojrzałości szkolnej pokazując sylwetkę dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w szkole i zmiany rozwojowe zachodzące ok. 6 roku życia dziecka, podano metody oceny dojrzałości szkolnej (rózne sfery rozwoju dziecka) wraz z normami rozwojowymi, arkusz oceny dojrzałości szkolnej z instrukcją przeprowadzenia badania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296010 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303774 (1 egz.)
Brak okładki
Druk ulotny
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300682, 300681 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-I-a-97 300680 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Arkusz kontrolny dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom. W: Monitor Dyrektora Przedszkola. T. 117, styczeń (2021), s. 25-26. - 2021.
(Narzędziownia)
Artykuł z czasopisma "Monitor Dyrektora Przedszkola".
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 309116 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 309115 (1 egz.)
Brak okładki
Druk ulotny
W koszyku
Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę / Ewa Tryzno. - Wydanie 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. - Teka (14, [1] strona, [10] kart tablic luzem) : ilustracje kolorowe ; 31 cm + [6] Arkusz badania : 11 s.
W tece: Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) ; Karta pracy dziecka ; Arkusz badania.
Streszczenie: Materiały do wykorzystania w ramach postępowania diagnostycznego w poradni, którego celem jest określenie gotowości dziecka do nauki szkolnej - propozycje ćwiczeń dot. tych wiadomości i umiejętności, które są wskaźnikiem możliwości podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Krótko scharakteryzowano proponowane narzędzie diagnostyczne. Ukazano analizę wyników badań pilotażowych przeprowadzonych wśród 100 dzieci 6-, 7-letnich w Tczewie i w Gdańsku. Przedstawiono badany zakres wiadomości i umiejętności dziecka 6-, 7-letniego (opracowany na podstawie programu wychowania przedszkolnego "Moje przedszkole" Cz. Cyrańskiego i M. Kwaśniewskiej z 2001 r. DKW-4013-3/01) i instrukcję dla badającego. W skład zestawu wchodzi także 6 egz. arkuszy badań, karty pracy dla dziecka i tablice obrazkowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295885 (1 egz.)
Brak okładki
E-book
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 24 E (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Bibliografia na stronach 71-[80].
Streszczenie: Autorki definiują pojęcie gotowości edukacyjnej. Opisują najważniejsze obszary rozwoju dziecka: dojrzałość fizyczną i motoryczną, dojrzałość umysłową (poznawczą), emocjonalną i społeczną. Publikacja zawiera arkusz niezbędny do diagnozy gotowości edukacyjnej dziecka. Powstał on na podstawie koncepcji badań dojrzałości szkolnej Aliny Szemińskiej (opublikowany 40 lat temu w pracy "Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej"). Autorki zaproponowały również ciekawe scenariusze zajęć, wskazówki dotyczące sposobu obserwacji pedagogicznej dzieci podczas ich diagnozowania oraz zasady informowania rodziców o poziomie gotowości szkolnej dziecka. Uzupełnieniem przewodnika są karty pracy używane podczas diagnozowania dziecka
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 301885, 299268 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-c-447 298941 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Karta Oceny pracy nauczyciela. W: Monitor Dyrektora Przedszkola. T. 120, kwiecień (2021), s. 31. - 2021.
(Narzędziownia)
Artykuł z czasopisma "Monitor Dyrektora Przedszkola".
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przykład testu dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole. W: Monitor Dyrektora Przedszkola. T. 120, kwiecień (2021), s. 39-42. - 2021.
(Narzędziownia)
Artykuł z czasopisma "Monitor Dyrektora Przedszkola".
Brak okładki
Druk ulotny
W koszyku
Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna : kwestionariusz diagnostyczny / Grażyna Billewicz, Beata Nowak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. - 52 strony ; 24 cm. + Materiały diagnostyczne : teka (31 kart : ilustracje) ; 22 cm.
W załączniku teka : Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna : materiały diagnostyczne / Grażyna Billewicz, Beata Nowak, Wojciech Ziajka.
Tekst równoległy w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 312010 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B 12 313197 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Obserwacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach kontroli dyrektora / Małgorzata Łoskot. W: Monitor Dyrektora Przedszkola T. 129-130, 2022, nr 5 (maj-czerwiec), s. 35-41. - 2022.
(Pedagogiczny Niezbędnik Dyrektora)
Artykuł z czasopisma "Monitor Dyrektora Przedszkola".
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej