Form of Work
Publikacje naukowe
(26)
Książki
(21)
Artykuły
(19)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(15)
only on-site
(4)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(4)
Author
Cybal-Michalska Agnieszka (1973- )
(3)
Wolska-Długosz Małgorzata
(3)
Kanclerz Bożena
(2)
Myszka-Strychalska Lucyna
(2)
Nawój-Połoczańska Joanna
(2)
Łączek Tomasz
(2)
Antosik Stanisław
(1)
Bednarczyk-Jama Natalia
(1)
Brojek Anna
(1)
Brojek Marta
(1)
Christoph Monika
(1)
Cudowska Agata
(1)
Czech Piotr (pedagog)
(1)
Frączek Bożena
(1)
Gagat-Matuła Anna
(1)
Kos Ewa
(1)
Kowal Renata
(1)
Maciołek Dominika (1984- )
(1)
Marmola Małgorzata
(1)
Minta Joanna
(1)
Nosek Katarzyna
(1)
Ożegalska Paulina
(1)
Parzęcki Ryszard (1935- )
(1)
Peret-Drążewska Paulina
(1)
Potaczała-Perz Katarzyna
(1)
Przewoźnik Iwona
(1)
Rożnowski Bohdan (1961- )
(1)
Salata-Zasacka Lidia
(1)
Sarzyńska-Mazurek Ewa
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Struck-Peregończyk Monika
(1)
Suchorab Anna
(1)
Sychowicz Krzysztof (1969- )
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szacfajer Zdzisława
(1)
Szłapińska Joanna
(1)
Wańczyk-Welc Anna
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Wróblewska Monika
(1)
Zajdel Krzysztof (1962- )
(1)
Łączyk Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(28)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(29)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(3)
Pedagodzy szkolni
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Aspiracje zawodowe
(37)
Aspiracje edukacyjne
(18)
Młodzież
(9)
Sukces
(9)
Kariera
(7)
Wybór zawodu
(6)
Uczniowie
(5)
Kształcenie ustawiczne
(4)
Praca
(4)
Rodzina
(4)
Rynek pracy
(4)
Studenci
(4)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(4)
Aspiracje
(3)
Dorosłość
(3)
Jakość życia
(3)
Poradnictwo zawodowe
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Szkoły ponadgimnazjalne
(3)
Wybór kierunku kształcenia
(3)
Absolwenci szkół wyższych
(2)
Bezrobocie
(2)
Dorośli
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Młodzi dorośli
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Pokolenie Y
(2)
Postawy
(2)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(2)
Rozwój zawodowy
(2)
Trudne sytuacje życiowe
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Biografistyka
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Globalizacja
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie
(1)
Migracje
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież trudna
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczyciele
(1)
Osobowość
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości (Łomża)
(1)
Pedagogika spoeczna
(1)
Pokolenie X
(1)
Pokolenie Z
(1)
Postmodernizm
(1)
Praca zespołowa
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Proaktywne radzenie sobie
(1)
Problemy społeczne
(1)
Psychologia biegu życia
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Samodzielność
(1)
Samorealizacja
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Schütze, Fritz
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo globalne
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Stereotyp
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Tranzycja szkoła-praca
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
(1)
Urzędnicy
(1)
Wieś
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wykształcenie
(1)
Wywiad socjologiczny
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-
(31)
1901-2000
(4)
1989-2000
(2)
1918-
(1)
Subject: place
Polska
(12)
Pomorze Zachodnie
(2)
Świętokrzyskie, województwo
(2)
Hiszpania
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Województwo podlaskie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Łomża (woj. podlaskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(14)
Artykuł z pracy zbiorowej
(14)
Raport z badań
(6)
Opracowanie
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały pomocnicze
(2)
Monografia
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(35)
Edukacja i pedagogika
(17)
Psychologia
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
40 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 185-197.
Streszcz. i spis treści ang.
Streszczenie: Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w l. 2004-2007 wśród uczniów III klas szkół ponadgimnazjalnych, a także ich nauczycieli (wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, dyrektorzy). Problem badań dot. związku między aspiracjami edukacyjno-zawodowymi uczniów a typem szkoły, do której uczęszczają (szkoła zasadnicza, technikum, liceum ogólnokształcące) oraz uwarunkowaniami środowiskowymi (rodzina, środowisko zamieszkania, rynek pracy). W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia: pedagogiki wobec idei uczącego się społeczeństwa, ewolucji systemu edukacji, orientacji i doradztwa zawodowego w szkole, problematykę rynku pracy i miejsca na nim absolwentów, aspiracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-276 295882 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 170114, 170112, 170111 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305310 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 251)
Bibliografia na stronach 339-358.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318809, 317832 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 236790, 236789 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-65 243495 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 273)
Artykuły tej książki katalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Część prac w języku angielskim.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 319454 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306518, 305311 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 769)
Bibliogr. s. 132-134.
Streszcz. ros., ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 226430, 226428 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 243-254.
Streszczenie: W kontekście zmian i sytuacji społecznej na wsi autor ukazał miejsce i rolę edukacji w procesie przekształceń społecznych (reforma edukacyjna na wsi). Badania własne na temat wpływu społecznych kontekstów wyborów edukacyjnych gimnazjalistów przeprowadzone zostały w powiecie wrocławskim i objęto nimi 19 szkół gimnazjalnych. Dokonano analizy następujących czynników wyznaczania aspiracji edukacyjnych: oceny szkolnej, stereotypów w postrzeganiu ucznia przez innych, testów wewnętrznych i zewnętrznych, środowiska rodzinnego i szkolnego, zajęć pozalekcyjnych i kompensacyjnych, konkursów, grup rówieśniczych oraz doradztwa zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 297648 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 195-206.
Dla nauczycieli i wychowawców szkół ponadgimnazjalnych, rodziców i studentów pedagogiki, psychologii i socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318864 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 195-206.
Dla nauczycieli/wychowawców zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych, rodziców oraz studentów pedagogiki, psychologii i socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-298 309166 (1 egz.)
Book
In basket
Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. - Warszawa : Difin, 2018. - 302 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 320263 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 255-281.
Streszczenie: Przedstawiono: przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy z punktu widzenia różnych nauk, głównie psychologii (tu sytuacja życiowa młodzieży dokonującej tranzycji z systemu edukacji do świata pracy, system poznawczy tej młodzieży, reprezentacja rynku pracy w systemie wiedzy młodzieży), wyniki badań własnych nad strukturą poznawczą pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży (badano w r. 2005 i 2006 zawsze w marcu i w maju uczniów szkół ponadginazjalnych i studentów w województwie lubelskim, grupą odniesienia były osoby pracujące), propozycje wsparcia przejścia młodzieży na rynek pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 297642 (1 egz.)
Book
In basket
(Dissertationes Paedagogicae ; 05)
Bibliografia na stronach 259-275.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317313 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2598)
Bibliogr. s. 131-138. Indeks.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na wpływ procesu kształtowania osobowości na preferencje zawodowe młodzieży. Autorka w części teoretycznej omawia zagadnienia temperamentu, samooceny, umiejscowienia poczucia kontroli oraz postawy twórczej. W części badawczej prezentuje i analizuje wyniki badań dotyczące zmiennej osobowościowej młodzieży i ich preferencji zawodowych. Publikacja omawia Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT), Inwentarz Samowiedzy M.Tukałło i R.Wiechnik, Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK), Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH) oraz Inwentarz Preferencji Zawodowych (VPI).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301380 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-275 295369 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again