Form of Work
Książki
(25)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(19)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(10)
Author
Bańka Augustyn (1950- )
(2)
Spytek-Bandurska Grażyna
(2)
Antosz Elżbieta
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Bednarczyk Łukasz
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Brandt Jürgen
(1)
Buggenhagen Pamela
(1)
Daniłowska Anna
(1)
Gontarczyk Jolanta
(1)
Guz Sabina
(1)
Hordyjewicz Teresa
(1)
Hrynkiewicz Józefina (1946- )
(1)
Iżycka Halina
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Kasicz-Stępień Gabriela
(1)
Kukla Daniel
(1)
Lelińska Krystyna
(1)
Lewandowski Roman (1953- )
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Oherow-Urbaniec Anna
(1)
Okun Arthur M
(1)
Pielecki Andrzej (1951-2020)
(1)
Ratajczak Zofia (1937- )
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Schenzle Simon
(1)
Schoengarth Simone
(1)
Schröder Friederike
(1)
Skrzypniak Ryszard
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Solak Adam (1962- )
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Szymczak Sławomir
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Woźniak Ireneusz
(1)
Żurakowski Filip
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(6)
Subject
Bezrobocie
(28)
Poradnictwo zawodowe
(11)
Pośrednictwo pracy
(5)
Szkolenie zawodowe
(5)
Zwalczanie
(5)
Aktywizacja zawodowa
(3)
Polityka społeczna
(3)
Rynek pracy
(3)
Zawód
(3)
Doradcy zawodowi
(2)
Kobieta
(2)
Opieka społeczna
(2)
Urzędy pracy
(2)
Zapobieganie
(2)
Inflacja
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Prakseologia
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Płaca
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolnictwo zaoczne
(1)
Telepraca
(1)
Ubóstwo
(1)
Wsie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1989-
(5)
Subject: place
Niemcy
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Łódź (woj.łódzkie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Podręcznik
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Psychologia
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Praca, kariera, pieniądze
(3)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Rozwój osobisty
(1)
28 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-85 285175 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 263330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Psychologia : badania i aplikacje ; t. 4)
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1921)
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Wśród artykułów zamieszczono opracowania dotyczące: problemu tożsamości u osób bezrobotnych, zagadnienia stresu bezrobocia u osób zatrudnionych i kwestii wsparcia społecznego bezrobotnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-g-273 285128 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 195-207.
Streszczenie: Przedstawiono: teorie poradnictwa zawodowego, przeglad badań nad funkcjonowaniem doradców zawodowych, sytuację osób bezrobotnych i korzystanie przez nich z usług doradcy, wyniki niektórych badań dot. osoby bezrobotnej jako podmiotu działań doradczych w strukturze urzędu pracy oraz wyniki badań własnych. Celem badań była próba oceny funkcjonowania doradców zawodowych w środowisku osób bezrobotnych oraz jego głównych uwarunkowań. Badania przeprowadzono wśród doradców zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy oraz w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubelskiego i małopolskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-110 292093 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290222 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311674, 311673 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli / Zdzisław Wołk. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. - 306 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 289-295.
Streszczenie: Książka adresowana do grona doradców zawodowych oraz do nauczycieli szkół wszystkich typów i szczebli, którzy pomagają uczniom w wyborze drogi zawodowej, a także do pracowników urzędów pracy, instytucji i organizacji wspierających ludzi w decyzjach związanych z pracą zawodową. Przedstawia trzy obszary tematyczne. W pierwszym ukazano prawidłowości rozwoju i ich uwarunkowania wobec aktywności prozawodowej młodzieży oraz warunki środowiskowe życia człowieka. W drugim omówiono pracę zawodową i jej udział w życiu człowieka. W ostatnim scharakteryzowano poradnictwo zawodowe (doradca w poradnictwie zawodowym, metody i techniki poradnicze). W aneksie zawarto przykłady CV, listu motywacyjnego, wzór kwestionariusza osobowego i umowy o pracę oraz spis zawodów i specjalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-122 297365 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka przydatna do tworzenia i ewaluacji projektów ukierunkowanych na zwalczanie bezrobocia. Prezentuje treści z zakresu szkoleń i doradztwa zawodowego, polityki społecznej w strategii rozwoju województwa (na przykładzie woj. mazowieckiego), międzynarodowych programów rozwoju przedsiębiorczości, kształcenia i aktywizacji zawodowej lokalnych społeczności (Program Socrates, SAPARD, Akcja Grundtvig i Minerwa). Omawia projektowanie programów kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniających wymagania rynku pracy oraz kryteria ich oceny. Prezentuje na przykładach i w teorii diagnozowanie potrzeb edukacyjnych (w tym metodę kanadyjską). Określa zakres badań i narzędzia diagnostyczne. Charakteryzuje moduły kształcenia i wprowadza zasady informatycznego wspomagania diagnozowania potrzeb edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286300 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 76.
Streszczenie: Edukacja niestacjonarna jest formą kształcenia na odległość, za pośrednictwem urządzeń technicznych (multimedialnych środków dydaktycznych). Ustalenia terminologiczne, ocena rozwoju edukacji niestacjonarnej w Polsce; charakterystyka bezrobocia w l. 1990-95, programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce; system szkolenia bezrobotnych w Polsce i wyniki działalności urzędów pracy w tym zakresie; wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w r. 1996 r. nt. potrzeb i możliwości Centrów Kształcenia Ustawicznego i Urzędów pracy w zakresie szkolenia bezrobotnych w systemie edukacji niestacjonarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277130 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 305-318.
Streszczenie: Kontynuacja pracy "Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej" (1992). Przedstawiono podstawowe wiadomości nt.: zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy; profesjonalną tożsamość doradcy zawodowego i pośrednika pracy, psychologa jako eksperta w dziedzinie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, psychologiczne podstawy doradztwa i pośrednictwa pracy; fazy i teorie rozwoju zawodowego, psychologiczne prawidłowości rozwoju i funkcjonowania zawodowego grup klientów (młodzieży, dorosłych, osób specjalnej troski) korzystających z doradztwa zawodowego w systemie pośrednictwa pracy; zawodoznawstwo jako narzędzie optymalizacji doradztwa i pośrednictwa pracy (równoważenie lokalnych rynków pracy, klasyfikacje zawodów); modele doradztwa. Poprzednio książka ukazała się w 1995 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292597, 292596, 289846, 289845 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-77 292598 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 283-294.
Streszczenie: Całościowo omówino teoretyczne i praktyczne problemy profesjonalnej pomocy w sprawach zawodowych i zatrudnienia. Główny nacisk położono na psychologiczne zagadnienia zawodoznawstwa i doradztwa zawodowego, widziane z perspektywy pośrednictwa pracy i w kontekście zjawiska bezrobocia. Opracowanie składa się z pięciu części. Cz. II poświęcona jest psychologicznym problemom profesjonalnej tożsamości i zawodowego funkcjonowania doradcy oraz pośrednika pracy. W cz. III omówiono psychologiczne problemy rozwoju i funkcjonowania zawodowego trzech grup (młodzież - najobszerniej, dorośli, niepełnosprawni) uwzględniając ich specyfikę w doradztwie i pośrednictwie pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277782, 269933 (2 egz.)
Book
In basket
Na okł. błędny ISBN.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór tekstów na temat różnych aspektów ludzkiej aktywności i jej uwarunkowań, w których autorzy ukazują istotę aktywności, jej źródła, zasadnicze cechy, formy i rodzaje, wskazują na czynniki wyzwalające lub hamujące aktywność oraz przedstawiają główne typy aktywności dzieci, młodzieży, dorosłych (aktywność edukacyjną, zawodową, społeczną, kulturalną, umysłową, fizyczną i ruchową). Piszą o sposobach ich rozbudzania, wyzwalania, podtrzymywania i rozwijania. Artykuły pogrupowano wg tematów: uwarunkowania, obszary i formy aktywności i aktywizacji oraz aktywność i aktywizacja w resocjalizacji i rehabilitacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310385, 295037 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej ; nr 165)
Bibliogr. s. [99]-106.
Streszczenie: Rozważania terminologiczne z zakresu zawodoznawstwa, pracy i zawodu rozpoczynają powyższą publikację. Wśród omówionych w książce zagadnień znajdują się: wychowanie przedzawodowe (wychowanie "przez" i "do" pracy w rodzinie, przygotowanie do wyboru zawodu), bezrobocie i jego psychospołeczne skutki, wybrane zagadnienia z obszaru aktywizacji zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296746 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311835 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 313198 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311689, 311688, 311687 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 160-164.
Streszczenie: W publikacji omówiono podstawy teoretyczne profesjonalnego doradztwa zawodowego oraz bezrobocia jako kluczowego problemu społecznego i makroekonomicznego w Polsce. Przybliżono problematykę doradztwa zawodowego i edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zawarto niektóre koncepcje wyjaśniające aktywność edukacyjną dorosłych. Zaprezentowano przebieg i wyniki badań na temat wpływu instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na aktywność edukacyjną bezrobotnych. Dokonano przeglądu funkcjonowania instytucji realizujących zadania w zakresie doradztwa zawodowego na terenie regionu poznańskiego i wrocławskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-104 289752 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303015 (1 egz.)
Book
In basket
Nota o aut. [317]-318.
Bibliogr. s. 306-316 i przy pracach.
Streszczenie: Praca z zakresu poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością: aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych, codzienność niepełnosprawnych, poradnictwo zawodowe dla niepełnosprawnych, e-learning jako droga do wzrostu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością, poradnictwo zawodowe głuchych, wykluczenie finansowe niepełnosprawnych w Polsce. Problematyka pracy i poradnictwa dla osób z grup szczególnego ryzyka: bezrobotni (także bezdomni), kobiety, byli skazani, odchodzący z rolnictwa, młodzież sprawiająca problemy wychowawcze, młodzież przestępcza, osoby korzystające z systemu pomocy społecznej. Omówiono też: rolę poradnictwa zawodowego dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, hipoterapię jako formę wsparcia osób niepełnosprawnych, sytuację osób po zabiegach kardiochirurgicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301368, 301367, 298123 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-123 298124 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Utrata pracy szansą na nowe życie / Filip Żurakowski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002. - 101, [10] stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN: 83-7255-975-9
Na okładce podtytuł: to, czy utratę pracy potraktujesz jako nieszczęście, czy jako szansę - zależy od Ciebie.
Bibliografia na stronie 107.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 324372 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again