Forma i typ
Książki
(25)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Dostępność
dostępne
(16)
tylko na miejscu
(11)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(11)
Autor
Bańka Augustyn (1950- )
(2)
Spytek-Bandurska Grażyna
(2)
Antosz Elżbieta
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Bednarczyk Łukasz
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Brandt Jürgen
(1)
Buggenhagen Pamela
(1)
Daniłowska Anna
(1)
Gontarczyk Jolanta
(1)
Guz Sabina
(1)
Hordyjewicz Teresa
(1)
Hrynkiewicz Józefina (1946- )
(1)
Iżycka Halina
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Kasicz-Stępień Gabriela
(1)
Kukla Daniel
(1)
Lelińska Krystyna
(1)
Lewandowski Roman (1953- )
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Oherow-Urbaniec Anna
(1)
Okun Arthur M
(1)
Pielecki Andrzej (1951-2020)
(1)
Ratajczak Zofia (1937- )
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Schenzle Simon
(1)
Schoengarth Simone
(1)
Schröder Friederike
(1)
Skrzypniak Ryszard
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Solak Adam (1962- )
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Szymczak Sławomir
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Woźniak Ireneusz
(1)
Żurakowski Filip
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(28)
Język
polski
(6)
Temat
Bezrobocie
(28)
Poradnictwo zawodowe
(11)
Pośrednictwo pracy
(5)
Szkolenie zawodowe
(5)
Zwalczanie
(4)
Aktywizacja zawodowa
(3)
Polityka społeczna
(3)
Rynek pracy
(3)
Zawód
(3)
Doradcy zawodowi
(2)
Kobieta
(2)
Opieka społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Urzędy pracy
(2)
Inflacja
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Młodzież
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Prakseologia
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolnictwo zaoczne
(1)
Telepraca
(1)
Ubóstwo
(1)
Wsie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Temat: czas
2001-
(7)
1989-2000
(3)
1989-
(2)
Temat: miejsce
Niemcy
(2)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Łódź (woj.łódzkie ; okręg)
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Podręcznik
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Praca, kariera, pieniądze
(2)
Rozwój osobisty
(1)
30 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Bezrobocie - zwalczanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Flexicurity (hasło przedmiotowe) ; Fundusze wspierania przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Kluby pracy (hasło przedmiotowe) ; Model Partnerstwa Lokalnego (hasło przedmiotowe) ; Ośrodki wspierania przedsiębiorczości (hasło przedmiotowe) ; Outplacement (hasło przedmiotowe) ; Staż dla bezrobotnych (hasło przedmiotowe) ; Trenerzy pracy (hasło przedmiotowe) ; Zasiłki przedemerytalne (hasło przedmiotowe)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-85 285175 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 263330 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Psychologia : badania i aplikacje ; t. 4)
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1921)
Bibliogr. przy art.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Wśród artykułów zamieszczono opracowania dotyczące: problemu tożsamości u osób bezrobotnych, zagadnienia stresu bezrobocia u osób zatrudnionych i kwestii wsparcia społecznego bezrobotnym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-g-273 285128 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 195-207.
Streszczenie: Przedstawiono: teorie poradnictwa zawodowego, przeglad badań nad funkcjonowaniem doradców zawodowych, sytuację osób bezrobotnych i korzystanie przez nich z usług doradcy, wyniki niektórych badań dot. osoby bezrobotnej jako podmiotu działań doradczych w strukturze urzędu pracy oraz wyniki badań własnych. Celem badań była próba oceny funkcjonowania doradców zawodowych w środowisku osób bezrobotnych oraz jego głównych uwarunkowań. Badania przeprowadzono wśród doradców zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy oraz w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubelskiego i małopolskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-110 292093 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Na okł. odmienna nazwa aut.: Adam Solak.
Bibliogr. s. 95-98.
Streszczenie: Rodzina w literaturze, funkcje rodziny, dezorganizacja życia rodziny, pojęcie rodziny "patologicznej-dysfunkcjonalnej".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302759, 298710 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 290222 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311674, 311673 (2 egz.)
Rekord wzorcowy
Bezrobocie - zwalczanie - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli / Zdzisław Wołk. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. - 306 s. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 289-295.
Streszczenie: Książka adresowana do grona doradców zawodowych oraz do nauczycieli szkół wszystkich typów i szczebli, którzy pomagają uczniom w wyborze drogi zawodowej, a także do pracowników urzędów pracy, instytucji i organizacji wspierających ludzi w decyzjach związanych z pracą zawodową. Przedstawia trzy obszary tematyczne. W pierwszym ukazano prawidłowości rozwoju i ich uwarunkowania wobec aktywności prozawodowej młodzieży oraz warunki środowiskowe życia człowieka. W drugim omówiono pracę zawodową i jej udział w życiu człowieka. W ostatnim scharakteryzowano poradnictwo zawodowe (doradca w poradnictwie zawodowym, metody i techniki poradnicze). W aneksie zawarto przykłady CV, listu motywacyjnego, wzór kwestionariusza osobowego i umowy o pracę oraz spis zawodów i specjalności.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-122 297365 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka przydatna do tworzenia i ewaluacji projektów ukierunkowanych na zwalczanie bezrobocia. Prezentuje treści z zakresu szkoleń i doradztwa zawodowego, polityki społecznej w strategii rozwoju województwa (na przykładzie woj. mazowieckiego), międzynarodowych programów rozwoju przedsiębiorczości, kształcenia i aktywizacji zawodowej lokalnych społeczności (Program Socrates, SAPARD, Akcja Grundtvig i Minerwa). Omawia projektowanie programów kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniających wymagania rynku pracy oraz kryteria ich oceny. Prezentuje na przykładach i w teorii diagnozowanie potrzeb edukacyjnych (w tym metodę kanadyjską). Określa zakres badań i narzędzia diagnostyczne. Charakteryzuje moduły kształcenia i wprowadza zasady informatycznego wspomagania diagnozowania potrzeb edukacyjnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-a-299 286300 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 76.
Streszczenie: Edukacja niestacjonarna jest formą kształcenia na odległość, za pośrednictwem urządzeń technicznych (multimedialnych środków dydaktycznych). Ustalenia terminologiczne, ocena rozwoju edukacji niestacjonarnej w Polsce; charakterystyka bezrobocia w l. 1990-95, programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce; system szkolenia bezrobotnych w Polsce i wyniki działalności urzędów pracy w tym zakresie; wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w r. 1996 r. nt. potrzeb i możliwości Centrów Kształcenia Ustawicznego i Urzędów pracy w zakresie szkolenia bezrobotnych w systemie edukacji niestacjonarnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277130 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 305-318.
Streszczenie: Kontynuacja pracy "Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej" (1992). Przedstawiono podstawowe wiadomości nt.: zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy; profesjonalną tożsamość doradcy zawodowego i pośrednika pracy, psychologa jako eksperta w dziedzinie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, psychologiczne podstawy doradztwa i pośrednictwa pracy; fazy i teorie rozwoju zawodowego, psychologiczne prawidłowości rozwoju i funkcjonowania zawodowego grup klientów (młodzieży, dorosłych, osób specjalnej troski) korzystających z doradztwa zawodowego w systemie pośrednictwa pracy; zawodoznawstwo jako narzędzie optymalizacji doradztwa i pośrednictwa pracy (równoważenie lokalnych rynków pracy, klasyfikacje zawodów); modele doradztwa. Poprzednio książka ukazała się w 1995 r.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292597, 292596, 289846, 289845 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-77 292598 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 283-294.
Streszczenie: Całościowo omówino teoretyczne i praktyczne problemy profesjonalnej pomocy w sprawach zawodowych i zatrudnienia. Główny nacisk położono na psychologiczne zagadnienia zawodoznawstwa i doradztwa zawodowego, widziane z perspektywy pośrednictwa pracy i w kontekście zjawiska bezrobocia. Opracowanie składa się z pięciu części. Cz. II poświęcona jest psychologicznym problemom profesjonalnej tożsamości i zawodowego funkcjonowania doradcy oraz pośrednika pracy. W cz. III omówiono psychologiczne problemy rozwoju i funkcjonowania zawodowego trzech grup (młodzież - najobszerniej, dorośli, niepełnosprawni) uwzględniając ich specyfikę w doradztwie i pośrednictwie pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277782, 269933 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Na okł. błędny ISBN.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbiór tekstów na temat różnych aspektów ludzkiej aktywności i jej uwarunkowań, w których autorzy ukazują istotę aktywności, jej źródła, zasadnicze cechy, formy i rodzaje, wskazują na czynniki wyzwalające lub hamujące aktywność oraz przedstawiają główne typy aktywności dzieci, młodzieży, dorosłych (aktywność edukacyjną, zawodową, społeczną, kulturalną, umysłową, fizyczną i ruchową). Piszą o sposobach ich rozbudzania, wyzwalania, podtrzymywania i rozwijania. Artykuły pogrupowano wg tematów: uwarunkowania, obszary i formy aktywności i aktywizacji oraz aktywność i aktywizacja w resocjalizacji i rehabilitacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 310385 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311835 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografia / Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej ; nr 165)
Bibliogr. s. [99]-106.
Streszczenie: Rozważania terminologiczne z zakresu zawodoznawstwa, pracy i zawodu rozpoczynają powyższą publikację. Wśród omówionych w książce zagadnień znajdują się: wychowanie przedzawodowe (wychowanie "przez" i "do" pracy w rodzinie, przygotowanie do wyboru zawodu), bezrobocie i jego psychospołeczne skutki, wybrane zagadnienia z obszaru aktywizacji zawodowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296746 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311689, 311688, 311687 (3 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 313198 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 160-164.
Streszczenie: W publikacji omówiono podstawy teoretyczne profesjonalnego doradztwa zawodowego oraz bezrobocia jako kluczowego problemu społecznego i makroekonomicznego w Polsce. Przybliżono problematykę doradztwa zawodowego i edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zawarto niektóre koncepcje wyjaśniające aktywność edukacyjną dorosłych. Zaprezentowano przebieg i wyniki badań na temat wpływu instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na aktywność edukacyjną bezrobotnych. Dokonano przeglądu funkcjonowania instytucji realizujących zadania w zakresie doradztwa zawodowego na terenie regionu poznańskiego i wrocławskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-K-b-104 289752 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej