Form of Work
Artykuły
(67)
Publikacje fachowe
(65)
Książki
(21)
Poradniki i przewodniki
(11)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(13)
Author
Majchrzak Marcin (prawo)
(17)
Łyszczarz Michał
(10)
Lewandowski Jan (pedagog)
(6)
Lesińska Joanna
(5)
Skrzyński Dariusz
(4)
Brzozowski Janusz
(3)
Jeżowski Antoni (1950- )
(3)
Komorowski Tadeusz (1937-2020)
(3)
Marciniak Lidia
(3)
Niedzielska Karolina
(3)
Pielachowski Józef (1940- )
(3)
Piotrowska-Albin Elżbieta
(3)
Chrabąszcz Marta
(2)
Kosiarz Agnieszka
(2)
Kowalski Michał (1973- )
(2)
Tomaszewska Barbara
(2)
Świder Justyna
(2)
Chański Ryszard
(1)
Dwojewski Dariusz
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Fronckiewicz Bożena
(1)
Gawroński Krzysztof
(1)
Gąsiorek Piotr
(1)
Halska Ewa
(1)
Jadach Katarzyna
(1)
Janiak Joanna
(1)
Jarosińska Małgorzata
(1)
Jas Małgorzata
(1)
Kopeć Mirosław
(1)
Kordziński Jarosław
(1)
Kotowska Maria
(1)
Kowalski Michał (radca prawny)
(1)
Kuczma Paweł
(1)
Lorens Roman
(1)
Lukasek Aleksandra Kinga
(1)
Michalak Dorota
(1)
Mikoś-Korzeń Magdalena
(1)
Napora Dariusz
(1)
Norkowska Ewa
(1)
Sewastianowicz Monika
(1)
Stachańczyk Henryka
(1)
Stefaniak Anna
(1)
Wojdyła Emilia
(1)
Woźniak Marlena
(1)
Wrona Joanna
(1)
Zaleśny Leszek
(1)
Łoskot Małgorzata
(1)
Żyła Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(30)
2010 - 2019
(47)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(74)
Country
Poland
(89)
Language
Polish
(74)
Audience Group
Dyrektorzy szkół
(6)
Dyrektorzy przedszkoli
(3)
Nauczyciele
(3)
Subject
Dyrektorzy szkół
(87)
Szkolnictwo
(38)
Prawo oświatowe
(36)
Nauczyciele
(27)
Prawo pracy
(14)
Nadzór pedagogiczny
(13)
Zarządzanie
(12)
Ocena pracowników
(10)
Szkoły
(7)
Awans zawodowy
(5)
Karta Nauczyciela
(5)
Konkursy na stanowiska kierownicze
(4)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(4)
BHP
(3)
Dyrektorzy przedszkoli
(3)
Finanse
(3)
Informacja publiczna
(3)
Kontrola
(3)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(3)
Pracodawcy
(3)
Prawa i obowiązki nauczycieli
(3)
Prawo do informacji publicznej
(3)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(3)
Urlop wypoczynkowy
(3)
Decyzje administracyjne
(2)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(2)
Nauczanie indywidualne
(2)
Organizacja pracy
(2)
Polska
(2)
Reforma oświaty w Polsce (2017)
(2)
Rejestr publiczny
(2)
Uczniowie
(2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
(2)
Zarządzanie oświatą
(2)
Asertywność
(1)
Bezpieczeństwo zdrowotne
(1)
Budżet
(1)
COVID-19
(1)
Czas pracy
(1)
Dokumentacja pracownicza
(1)
Dyrektorzy
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Hospitacja zajęć
(1)
Kara (prawo)
(1)
Komunikacja elektroniczna
(1)
Kuratorzy oświaty
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Naruszenie integralności cudzej rzeczy
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciel kontraktowy
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Niezawiadomienie o przestępstwie
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Oceny szkolne
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odmowa dostępu do informacji publicznej
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odwołanie ze stanowiska
(1)
Orzecznictwo
(1)
Oświata
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Plan finasowy
(1)
Poczta elektroniczna
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Praca w godzinach nadliczbowych
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo karne
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępcy seksualni
(1)
Płaca
(1)
Rekrutacja do szkół
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Split payment
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa o pracę
(1)
Wolność słowa
(1)
Wycieczka szkolna
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawiadomienie o przestępstwie
(1)
Związki zawodowe
(1)
Zwolnienia od pracy
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Subject: time
2001-
(38)
Subject: place
Polska
(36)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(65)
Artykuł z czasopisma fachowego
(45)
Poradnik
(14)
Artykuł problemowy
(9)
Komentarz
(3)
Tablice i wzory
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Podręcznik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(74)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(59)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
89 results Filter
No cover
Book
In basket
Dyrektor szkoły / red. Krzysztof Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. - 381 s. ; 21 cm.
(Prawo Oświatowe)
ISBN: 978-83-7601-219-3
Na grzb. podtyt.: pytania i odpowiedzi. Na s. tyt. i okł. także odmienny tyt. serii Prawo Oświatowe w Pytaniach i Odpowiedziach.
Indeks.
Streszczenie: Książka zawiera komentarze, wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych oraz pytania i odpowiedzi na temat: powierzania i odwoływania ze stanowiska dyrektora szkoły, zadań dyrektora szkoły (m.in. związanych z procesem awansu zawodowego nauczycieli i dyrektora, ocena pracy, czas pracy, organizacja zajęć, wynagrodzenia i dodatki, urlopy wypoczynkowe, prowadzenie działalności gospodarczej). Najnowszy akt prawny pochodzi z 2008 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-340 295378 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wspinaczka po stopniach awansu ; 5)
ISBN: 83-88839-10-1
Bibliogr. s. 31-36.
Streszczenie: Poradnik dla dyrektorów szkół zawierający konkretne wskazówki, jak stworzyć dobrą atmosferę awansującym nauczycielom i wykorzystać ją do rozwoju szkoły. W pracy przedstawiono: jak opracować plan rozwoju szkoły, scenariusz szkolenia rady pedagogicznej, jak sobie radzić z awansem kilku nauczycieli w szkole, jak sporządzić sprawozdanie z działalności dyrektora szkoły.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282230 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-115/5 PNS 282231 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Prawna Nauczyciela i Pracownika Oświaty)
ISBN: 978-83-7173-307-9 (WP ZNP)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311545 (1 egz.)
Book
In basket
Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej / Leszek Zaleśny. - Stan prawny na dzień 25 sierpnia 2006 r. - Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2006. - 111 s. ; 24 cm.
(Prawo w Szkole)
Bibliogr. s. 102-105.
Streszczenie: Praca omawia decyzje dyrektora wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, innych ustaw. Przedstawia wzory decyzji administracyjnych i kierowniczych. Zawiera wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-242 292779 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Bibliogr. s. 210.
Streszczenie: W pracy dokonano analizy podstaw prawnych regulujących działalność dyrektora szkoły jako pracodawcy i ukazano jego funkcje w zakresie: nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy, przestrzegania uprawnień pracowniczych, prowadzenia dokumentacji. Przedstawiono szczegółowy rejestr obowiązków i zadań oraz kompetencji i odpowiedzialności pracodawcy. Omówiono m.in.: organizację pracy, wynagrodzenia, dysponowanie funduszem socjalnym, przepisy bhp itp. Opisano gospodarowanie mieniem, utrzymanie warunków materialno-technicznych. Zaprezentowano regulacje wewnętrzne w szkole, wzory regulaminów, współdziałanie dyrektora ze związkami zawodowymi i pracownikami. Określono czynności nadzorcze organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279587, 278023 (2 egz.)
Book
In basket
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Bibliogr., wykaz aktów prawnych.
Streszczenie: W porównaniu z wydaniem pierwszym tekst publikacji poszerzono o rozdział dotyczący zadań i kompetencji dyrektora szkoły jako organizatora procedury awansu zawodowego nauczycieli. Zaktualizowano też informacje w rozdziałach o rozwiązaniu stosunku pracy i w nowelizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-133 283960 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85910-12-3
Streszczenie: Omówienie na podst. aktów prawnych dot. oświaty w Polsce: celów oświaty; zadań szkoły; wymaganych kwalifikacji, trybu powoływania, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły; ośrodków wpływających na szkoły (organ prowadzący, MEN, organ nadzoru pedagogicznego, rada pedagogiczna, rada szkoły, związki zawodowe, samorząd uczniowski, Kościoły) i doskonalących (CODN, WOM-y).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 269633 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-111 PNS 269634 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-c-83 299518 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Bibliogr. s. 327-[328], wykaz aktów prawnych s. 322-326.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-263 300078 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Delegowanie uprawnień / Ewa Halska. - Stan prawny na dzień 1 września 2007 r. - Wrocław ; Sopot : Instytut Badań w Oświacie, 2007. - 72 s. ; 24 cm.
(Prawo w Szkole)
Na okł. podtyt.: poradnik dyrektora szkoły i placówki oświatowej.
Bibliogr. s. 37.
Streszczenie: Publikacja omawia aspekt psychologiczny delegowania uprawnień, uwarunkowania prawne i praktykę przekazywania ich przez dyrektora innym pracownikom. Załączniki zawierają wzory pism.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-241 292780 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka OUPiS ZNP ; 9)
Streszczenie: Poradnik omawia: rolę dyrektora w procedurze awansu zawodowego wobec nauczycieli odbywających staż jak i wobec ich opiekunów; ocenę dorobku zawodowego za okres stażu; problem - dyrektor wobec dokumentacji nauczyciela. Publikacja kierowana przede wszystkim do dyrektorów, polecana także nauczycielom - opiekunom stażu jak i odbywającym staż.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-162 283582 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Finanse w oświacie : podręcznik dyrektora szkoły / Antoni Jeżowski. - Wyd. 2 zaktual., popr. i uzup. - Bolków : "Avis", 1999. - 303 s. ; 21 cm.
Streszczenie: Podręcznik mimo, że adresowany do dyrektorów szkół, może służyć pomocą dyrektorowi każdej placówki oświatowej. Napisany językiem przystępnym i zrozumiałym przekazuje propedeutyczną wiedzę z zakresu ekonomii, przydatną na tym stanowisku. Omawia polski system budżetowy, zasady i sposoby finansowania placówek oświatowych, planowanie budżetu w szkole, wykonanie budżetu oraz działalność służb finansowych w placówce oświatowej. Zawarte w książce wyjaśnienia, przykłady, a nawet anegdoty umożliwią dyrektorowi swobodne poruszanie się po przepisach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-f-18 278580 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse oświaty samorządowej / Antoni Jeżowski. - Warszawa : "Municipium", 1997. - 127, [4] s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 122-[128].
Streszczenie: Praca omawia: sposoby i warunki finansowania zadań oświatowych na poziomie gmin, zakres samodzielności dyrektorów szkół w sprawach finansowych, wydatki oświatowe i elementy kosztowe zrelacjonowane na podstawie badań, mechanizmy zmian dokonywanych w gminach w zakresie racjonalizacji kosztów szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego w świetle ustawy o wielkich miastach. Przedstawiono propozycje zmian docelowch w systemie finansowania zadań oświatowych oraz postulaty z konkretnymi propozycjami nowelizacji sprawozdawczości budżetowej. Publikacja zawiera obszerną bibliografię najnowszych opracowań z zakresu prawa budżetowego, finansowego i finansowania zadań oświatowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-f-22 276652 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-172.
Streszczenie: Czwarty tom z serii przeznaczonej dla dyrektorów szkół zaznajamia z zawiłościami prawa materialnego w zakresie: przygotowania szkolnego planu finansowego, jego wykonania, organizacji służb finansowych, wykorzystania środków pozabudżetowych, zakupów, remontów oraz inwentaryzacji majątku szkolnego. Obok części informacyjnej liczne ćwiczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276007 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-b-110/4 253424 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317919 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)
Opis według okładki.
Na płycie CD: Wzory dokumentów.
Wykaz dokumentów na stronach 53-169, podstawa prawna i orzecznictwo na stronie [171].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 319377 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych)
Na okładce: Omówienie zmian, harmonogram oceny pracy, niezbędne dokumenty.
Wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronie 119.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 319774 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zmiany w oświacie w 2018 roku : obowiązki dyrektorów / Marcin Majchrzak. W: Szkoła : miesięcznik dyrektora. 2018, nr 1, s. 39-43. - 2018.
Artykuł z czasopisma "Szkoła : miesięcznik dyrektora".
Wykaz aktów prawnych na stronie 43.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Ze szkoły na wokandę : przegląd spraw sądowych. Cz. 23 / Marcin Majchrzak. W: Szkoła : miesięcznik dyrektora. 2019, nr 9, s. 20-22. - 2019.
Artykuł z czasopisma "Szkoła : miesięcznik dyrektora".
Wykaz aktów prawnych na stronie 22.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again