Form of Work
Ksi膮偶ki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypo偶yczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Czarnecka Stanis艂awa
(1)
Karwowska Ma艂gorzata
(1)
Kustra Czes艂aw (1958- )
(1)
Matyjas Bo偶ena
(1)
Rac艂aw-Markowska Mariola
(1)
Stojecka-Zuber Renata
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
W臋gierski Zbigniew (1931- )
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
呕ytko Ma艂gorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Subject
Dziecko
(5)
Rodzina
(3)
Dziecko z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
(2)
Pedagogika opieku艅cza
(2)
Bronis艂aw Markiewicz
(1)
Michalici
(1)
M艂odzie偶 z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
(1)
Oratoria (plac贸wki opieku艅cze)
(1)
Sieroctwo spo艂eczne
(1)
Spo艂eczno艣ci lokalne
(1)
Stowarzyszenie Opieki nad Dzie膰mi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. Ks. Bronis艂awa Markiewicza (Toru艅)
(1)
Wsparcie spo艂eczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okr臋g)
(1)
Rzesz贸w (woj. podkarpackie ; okr臋g)
(1)
Toru艅 (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Warmi艅sko-mazurskie, wojew贸dztwo
(1)
Genre/Form
Materia艂y konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Socjologia i spo艂ecze艅stwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 236-246.
Streszczenie: Publikacja zawiera referowane na seminariach ekspertyzy na temat szans i zagro偶e艅 dla rodzinnej opieki zast臋pczej, roli s臋dzi贸w rodzinnych w zreformowanym systemie opieki nad dzie膰mi oraz roli i zada艅 s艂u偶b spo艂ecznych do spraw pomocy dziecku i rodzinie (opieka spo艂eczna w Polsce i Unii Europejskiej). W drugiej cz臋艣ci opublikowano komentarze i dyskusj臋 na temat przedstawionych ekspertyz. W aneksie znajduje si臋: Kodeks Etyczny Rodzin Zast臋pczych, Karta Podstawowych Praw Rodzic贸w Zast臋pczych, Karta Praw Dzieci z Rodzin Zast臋pczych i komentarz do niej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-409 289574 PNS (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 91-94.
Streszczenie: Praca badawcza ukazuj膮ca przemiany w rozmiarach i rodzajach spo艂ecznego wsparcia udzielonego w l. 1994-2001 rodzinom dzieci niepe艂nosprawnych umys艂owo ucz臋szczaj膮cych do wybranych szk贸艂 specjalnych w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono w r. 1994 i w 2001 r. - grupy rodzin by艂y r贸偶ne. Przedstawiono te偶 stowarzyszenia udzielaj膮ce pomocy rodzinom z dzieckiem niepe艂nosprawnym w Bydgoszczy. W cz臋艣ci teoretycznej rozwa偶ania dot. wsparcia spo艂. i rodziny dziecka niepe艂nosprawnego jako biorcy i dawcy wsparcia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286194 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-143 PNS 286195 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 223-243.
Streszcz. ang.
Streszczenie: W ksi膮偶ce zaprezentowano definicje, kryteria i klasyfikacje niepe艂nosprawno艣ci intelektualnej. Poddano analizie przyczyny i symptomy niepe艂nosprawno艣ci intelektualnej. Ukazano rys historyczny kszta艂towania si臋 opieki nad dzie膰mi i m艂odzie偶膮 niepe艂nosprawnymi intelektualnie do 1989 r. Om贸wiono skal臋 zjawiska niepe艂nosprawno艣ci intelektualnej dzieci i m艂odzie偶y w wojew贸dztwie podkarpackim. Podano wybrane standardy prawa mi臋dzynarodowego dotycz膮ce niepe艂nosprawno艣ci. Przedstawiono uregulowania polskie, normuj膮ce zw艂aszcza kszta艂cenie oraz wybrane uregulowania dotycz膮ce udzia艂u os贸b niepe艂nosprawnych w 偶yciu spo艂ecznym. Zaprezentowano programy pomocy organ贸w administracji rz膮dowej i samorz膮dowej na rzecz dzieci w woj. podkarpackim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291212 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-177 PNS 291213 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Autorzy omawiaj膮 rodzin臋 wielodzietn膮, wp艂yw bezrobocia na funkcjonowanie rodziny, rol臋 rodziny w procesie wychowania do czasu wolnego i rodzin臋 zast臋pcz膮. Prace dotycz膮ce wychowania w szkole przedstawiaj膮: funkcj臋 opieku艅czo-wychowawcz膮 szko艂y, 艣wietlicy szkolnej, formy pomocy dzieciom, rol臋 szko艂y w procesie wychowania do czasu wolnego. Ostatnia cz臋艣膰 to teksty zwi膮zane z: dzia艂aniami ognisk wychowawczych, 艣wietlic terapeutycznych, 艣wietlic wspieraj膮co-integracyjnych "Plus", Rodzinnych O艣rodk贸w Diagnostyczno-Konsultacyjnych i zak艂ad贸w leczniczych. Praca podaje zagro偶enia wynikaj膮ce z ogl膮dania program贸w telewizyjnych oraz korzystania z Internetu. W aneksie znajduje si臋 Rozporz膮dzenie Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 292864 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-132 292865 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Zbi贸r artyku艂贸w obrazuj膮cych r贸偶ne aspekty opieki nad dzieckiem - cz臋艣膰 w uj臋ciu historycznym, wi臋kszo艣膰 dot. wsp贸艂czesno艣ci. Wi臋kszo艣膰 zagadnie艅 om贸wiona jest na przyk艂adzie Cz臋stochowy, np.: pomoc uczniom z biednych rodzin w szko艂ach na terenie Cz臋stochowy, dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Cz臋stochowskiej w zakresie opieki nad dzieckiem terminalnie chorym, dzia艂alno艣膰 艣wietlic w powiecie cz臋stochowskim, zast臋pcza opieka rodzinna. Inne prace dot. m.in.: rodzin niepe艂nych w mie艣cie Myszk贸w (woj. 艣l膮skie), przest臋pczo艣ci m艂odzie偶y w Ole艣nie 艢l膮skim, wsparcia pracownika socjalnego dla rodzin z dzieckiem niepe艂nosprawnym, europejskich tendencji w opiece nad dzieckiem, izraelskiego systemu opieki kompensacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-111 285921 PNS (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Bada艅 / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Kr贸tki przegl膮d stanu wiedzy na temat sytuacji i potrzeb ma艂ych dzieci (na przyk艂adzie woj. warmi艅sko-mazurskiego). Interpretacja przepis贸w prawnych dot. wspierania rozwoju ma艂ego dziecka i jego rodziny. Om贸wienie r贸偶nych mo偶liwo艣ci wykorzystania przedszkoli w 艣rodowisku lokalnym w celu wspierania rozwoju dzieci, a tak偶e okre艣lenie kierunk贸w zmian w zakresie dzia艂a艅 edukacyjnych i opieku艅czych wspieraj膮cych rozw贸j dzieci. Przedstawienie systemu wczesnej edukacji funkcjonuj膮cy w Portugalii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289029 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-b-68 287599 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 171-186, wykaz akt贸w prawnych s. 185-186.
Streszczenie: Przedstawiono: rys historyczny opieki nad dzieckiem, problemy wsp贸艂czesnej rodziny, sieroctwo spo艂eczne i jego skutki, potrzeby psychiczne sierot spo艂ecznych i mo偶liwo艣ci ich zaspokajania, rodzinne (adopcja, rodzina zast臋pcza, rodzinny dom dziecka, wioska dzieci臋ca) i instytucjonalne formy kompensacji sieroctwa (policyjna izba dziecka, pogotowie opieku艅cze, o艣rodek adopcyjno-opieku艅czy, dom dziecka, o艣rodek szkolno-wychowawczy, ognisko wychowawcze), cechy potrzebne do sprawowania funkcji wychowawcy-opiekuna, syntetyczne wyniki bada艅 w艂asnych (z l. 2004-2005 w wojew. kujawsko-pomorskim), kt贸re dot.: przyczyn i rozmiar贸w sieroctwa spo艂ecznego, os贸b sprawuj膮cych opiek臋, stopnia zaspokojenia potrzeb dzieci osieroconych, uwarunkowa艅 oddzia艂ywania opieku艅czo-wychowawczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypo偶yczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316597, 303818, 297763, 290314 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-124 290315 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Z Zagadnie艅 Pedagogiki Chrze艣cija艅skiej)
Streszczenie: Om贸wiono: dzia艂alno艣膰 ks. Castellino de Castello, 艣w. Filipa Neri, 艣w. Jana Bosko, ks. Bronis艂awa Markiewicza jako historyczne 藕r贸d艂a pedagogicznej dzia艂alno艣ci oratorium, dzia艂alno艣膰 Oratorium im. S艂ugi Bo偶ego Ks. Bronis艂awa Markiewicza w Toruniu przy parafii ksi臋偶y Michalit贸w, koncepcj臋 pedagogiczn膮 (system prewencyjny) ks. Markiewicza realizowan膮 w Oratorium: zasady wychowania, cechy osobowe wychowawc贸w, metody wychowania. Zamieszczono 2 statuty Oratorium im. Ks. Bronis艂awa Markiewicza - jako ogniska wychowawczego i jako stowarzyszenia opieki nad dzie膰mi opuszczonymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-d-193 276793 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again