Form of Work
Książki
(10)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Domeradzka-Kowalkowska Joanna
(1)
Eckert Urszula (1928-2019)
(1)
Grabias Stanisław (1942- )
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Kulczycka Ewa
(1)
Löwe Armin (1922-2001)
(1)
Młynarska Małgorzata
(1)
Ossowski Roman (1942- )
(1)
Podgórska-Jachnik Dorota
(1)
Smereka Tomasz
(1)
Sosnowska-Wieczorek Iwona
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(10)
Subject
Dziecko głuche
(10)
Mowa
(6)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Język polski
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Audiometria
(1)
Czytanie z ruchu warg
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Głuchota
(1)
Metody nauczania
(1)
Myślenie
(1)
Nauczanie
(1)
Pantomima
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Surdopedagogika
(1)
Słuch
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Genre/Form
Poradnik
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Domain
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 148-155.
Dla surdopedagogów, nauczycieli szkół integracyjnych, surdologopedów, studentów pedagogiki, rodziców dzieci niesłyszących.
Streszczenie: W pracy opisano oddziaływania stymulujące rozwijanie werbalnych zachowań komunikacyjnych poprzez usprawnianie wrażliwości słuchowej dzieci oraz modelowanie postaw rodzicielskich. Ukazano istotę i warunki stosowania metody audytywno-werbalnej w rewalidacji dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym, której celem jest pomaganie dzieciom z uszkodzonym słuchem w nauce słyszenia i mówienia, jak również dzieciom z resztkami słuchu oraz dzieciom niesłyszącym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291232 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-234 PNS 291233 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [53]-54.
Streszczenie: Publikacja omawia rolę środowiska rodzinnego w kształtowaniu języka dzieci z uszkodzonym słuchem (postawy rodzicielskie, środowisko domowe), zwraca uwagę na rolę surdologopedów w nauczaniu języka (wygląd zewnętrzny, cechy osobowości, wykształcenie, kwalifikacje) oraz przedstawia metody prowadzenia zajęć w wychowaniu słuchowym dziecka głuchego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295103, 294824 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Lodziensis)
Bibliogr. s. 219-228.
Streszczenie: Autorka w swojej pracy przedstawiła badania i wyniki zastosowania pantomimy jako środka przekazu niewerbalnego w surdopedagogice. Omówiła zagadnienia odbioru i rozumienia przekazu podczas komunikowania się w warunkach optymalnych i w warunkach podmiotowego deficytu w zakresie percepcji słuchowej. Przedstawiła konsekwencje rozwojowe głuchoty, problem osiągnięć i ograniczeń językowych oraz trudności uczniów głuchych w czytaniu. Pracę kończy analiza wyników, ukazujących role kontekstu obrazowego, w formie uzupełniającej scenki pantomimicznej w odbiorze przekazu zawartego w czytanym tekście.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287397 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-198 PNS 287398 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 180-[191].
Streszczenie: Praca przeznaczona jest dla rodziców, wychowawców i terapeutów zajmujących się niemowlętami i małymi dziećmi z wadą słuchu. Autor omawia: metody wczesnego wykrywania wad słuchu, teoretyczne i praktyczne zasady terapii, rehabilitację słuchowo-językową i sposoby postępowania rodziców z dziećmi niesłyszącymi. Książka informuje, dlaczego wczesne rozpoznanie wady słuchu u niemowląt ma tak ogromne znaczenie dla intelektualnego i społecznego rozwoju dziecka oraz jakimi sposobami można tę wadę rozpoznać. Publikacja zawiera wykaz polskich: poradni i punktów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadą słuchu; placówek kształcenia dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-170 278267 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 213-226.
Streszczenie: Próba usytuowania surdologopedii w systemie interdyscyplinarnych założeń logopedii. Usystematyzowanie terminów, które funkcjonują w teorii i praktyce surdologopedii. Ukazanie celów i zadań surdologopedii. Prezentacja rysu historycznego, sylwetek pionierów surdologopedii w Polsce (J.Siestrzyński, T.Benni, I.Styczek, M.Góral, L.Kaczmarek) oraz współczesnego modelu organizacji opieki nad dziećmi niesłyszącymi. Przedstawienie zagadnień dot. budowy i funkcjonowania narządu słuchu, jak i wiadomości z zakresu przyczyn, rodzajów wad słuchu oraz sposobów ich badania. Omówienie zagadnień porozumiewania się osób, u których mowa nie kształtuje się w sposób naturalny. Zamieszczenie praktycznych wskazówek dot. metodyki pracy logopedycznej z dziećmi z zaburzeniami słuchu i mowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290891, 290890 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-207 290816 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawiono w ogólnym zarysie metodę "pełnego angażowania ciała i umysłu" dot. kształtowania rozwoju mowy i myślenia niesłyszących, zainicjowaną przez zespół zawodowy logopeda-psycholog. Podano ćwiczenia oddechowo-głosowe, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rytmogesty (płynne ruchy towarzyszące mowie) oraz zabawy słowno-ruchowe. Załączono także scenariusze zajęć grupowych realizowanych tą metodą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-154 275454 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Referaty podzielono na pięć części: Historia działalności rehabilitacyjnej osób z uszkodzonym słuchem, Teoretyczne podstawy zaburzeń i rozwoju komunikacji, Osiągnięcia diagnozy i rehabilitacji medycznej, Metodyka diagnozy i rehabilitacji, Doniesienia z badań i opis doświadczeń. M.in.: T. Szefler "Metody nauczania i wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem - rys historyczny i współczesność", M. Zieliński "X lecie oddziału dla dzieci głuchoniewidomych w Bydgoszczy", B. Szczepankowski "Znaczenie języka migowego w rozwoju niesłyszącego dziecka", A. Sienkiewicz "Szanse rehabilitacji osób po przebytej laryngektomii", K. Krakowiak "Fonogesty jako metoda wychowania werbalnego", K. Soszyńska "Jacy jesteśmy? Pacjenci Warszawskiej Poradni o sobie", M. Klaczak "Rola rodziców dzieci z wada słuchu w ich wczesnej rehabilitacji", B. Wicka "Praca nad rozwojem mowy dzieci z uszkodzonym słuchem w klasie integracyjnej".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 253840 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-148 253841 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 52-54.
Streszczenie: Poradnik dla rodziców, opiekunów i terapeutów pracujących z małymi dziećmi z wadą słuchu. Autorka podzieliła etapy rozwoju mowy oraz wczesnej rehabilitacji na dwa poziomy. Wśród nich znalazły się pozawerbalne sposoby komunikowania się, stymulacja słuchu dziecka, usprawianie narządów artykulacji, znaczenia zmysłów w procesie usprawniania na wyższym etapie zabawy terapeutyczne m.in. wspomagające zasób słownictwa, zabawy usprawniające wrażliwość słuchową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296631 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komunikacja Językowa i jej Zaburzenia ; 7)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Prace tu zebrane sygnalizują niespójność, która występuje między osiągnięciami lingwistyki a metodyką nauczania języka niesłyszących. Zawarto w nich opinie, poglądy, a także propozycje usprawniania językowego osób z zaburzonym słuchem. Przedstawiają one m.in.: stosunek społeczeństwa do niesłyszących, postępy nauk medycznych w przywracaniu zdolności słyszenia, znaczenie języka w procesie rozwoju głuchych i metody kształcenia językowego oraz związane z ich realizacją bariery.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272242, 272241 (2 egz.)
Book
In basket
Publikacja obejmuje zmienione i uzupełnione teksty wydane pod tym samym tytułem w latach: t. I - 1978, t. II - 1980, t. III - 1982.
Bibliografia przy artykułach.
Książka zawiera materiały z audiologii, okulistyki, metodyki i historii kształcenia osób z wadą słuchu. Praca przedstawia: stosowanie jednego z ważnych kanałów kompensacyjnych w percepcji mowy ustnej, jakim jest wzrok i odczytywanie mowy z ust; problemy związane z nauką mowy; proces nabywania mowy dziecka niesłyszącego; tematykę kształcenia werbalnego dzieci z wadą słuchu; materiały związane z historią i współczesnością surdopedagogiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-168 278056 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again