Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(8)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(10)
Author
Czerwińska Kornelia
(2)
Jakubowski Stanisław
(2)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (1951-2022)
(2)
Al-Khamisy Danuta
(1)
Czajkowski Tadeusz (fotograf)
(1)
Dziubińska Ryszarda
(1)
Dłuska Joanna
(1)
Fojkis Aldona
(1)
Gasik Justyna
(1)
Gatlik Magdalena
(1)
Giłka Katarzyna
(1)
Gosk Urszula
(1)
Gąstoł Agnieszka
(1)
Jabłonowska Małgorzata
(1)
Jedynak Małgorzata
(1)
Jurkiewicz Patrycja
(1)
Lemańska Agnieszka
(1)
Majewski Tadeusz (1931-2018)
(1)
Marchwicka Maria
(1)
Marcinkiewicz Natalia
(1)
Marcinkowska Barbara
(1)
Marzec Agata
(1)
Mirosław-Nawrocka Katarzyna
(1)
Moleda Joanna
(1)
Paplińska Małgorzata
(1)
Pasteczka Magdalena
(1)
Rola Beata
(1)
Sokołowska-Kasperiuk Agnieszka
(1)
Stawowy-Wojnarowska Irena (1926-1993)
(1)
Sękowska Zofia (1924-1997)
(1)
Trochimiak Barbara
(1)
Widz-Malkowska Anna
(1)
Wrześniewska-Pietrzak Marta
(1)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(1)
Żabińska Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(10)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Subject
Dziecko niedowidzące
(20)
Dziecko niewidome
(16)
Nauczanie
(7)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(6)
Kształcenie integracyjne
(4)
Nauczanie języków obcych
(3)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Efektywność nauczania
(2)
Metody nauczania
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Tyflopedagogika
(2)
Zastosowania komputerów w edukacji
(2)
Audiodeskrypcja
(1)
Barwy
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z afazją
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością fizyczną
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Gry i zabawy umysłowe
(1)
Język polski
(1)
Metoda projektów
(1)
Młodzież niedowidząca
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Nauczanie indywidualne
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niedowidzenie
(1)
Niedowidzący
(1)
Niepełnosprawności sprzężone
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Niewidomi
(1)
Orientacja przestrzenna
(1)
Pismo dla niewidomych
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Program nauczania
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo podstawowe specjalne
(1)
Sztuka
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie szkół specjalnych
(1)
Uczucia
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Zdolności językowe
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł problemowy
(8)
Poradnik
(5)
Praca zbiorowa
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(14)
Psychologia
(3)
Medycyna i zdrowie
(2)
Językoznawstwo
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-178.
Streszczenie: Praca przedstawia problemy związane z funkcjonowaniem osób niedowidzących. Książka omawia: podstawowe wiadomości o anatomii i fizjologii oka i podstawowe wady i schorzenia oczu (przyczyny powstawania niedowidzenia) oraz porady praktyczne (ćwiczenia usprawniające widzenie, techniki czytania niedowidzących), które mogą być przydatne w codziennej pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279315 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-173 279316 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 012774 Pd (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zagadnienia ogólne: wzrok i jego uszkodzenia, funkcjonowanie dzieci z uszkodzonym wzrokiem, pomoce ułatwiające widzenie, wykorzystanie rysunku wypukłego i pisma brajla w nauczaniu dziecka niewidomego, środki techniczne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Zagadnienia szczegółowe: wskazówki dla nauczycieli uczących dzieci z dysfunkcją wzroku na etapie początkowym, wskazówki dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów. W dodatkach informacje praktyczne, m.in. przydatne adresy, także internetowe i tablice zawierające polski i obcojęzyczne alfabety brajlowskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-167 283023 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 216-220.
Streszczenie: Autorka zaprezentowała założenia psychologii społecznej wobec ucznia niewidomego oraz krótki rys historyczny szkolnictwa specjalnego dla dzieci niewidomych na świecie i w Polsce. Przedstawiła percepcję świata przez ludzi niewidomych i słabo widzących oraz wyobrażenia surogatowe i ich znaczenie w kształtowaniu wyobrażeń świata. Wyjaśniła zjawisko kompensacji. W części metodycznej zawarła przykłady lekcji języka polskiego uwzględniające zjawisko kompensacji w klasie 5 szkoły podstawowej oraz w klasie 1 i 2 liceum ogólnokształcącego. Omówiła widzenie skórne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-225 297905 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302032 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-234 299873 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. [21-22].
Streszczenie: Omówiono zagadnienia: kształcenia integracyjnego, sytuacji ucznia z uszkodzonym wzrokiem w szkole masowej, roli klasy, rodziny i nauczyciela, pracy zawodowej. Przedstawiono organizacje wspomagające osoby niepełnosprawne. Opisano urządzenia elektroniczne i narzędzia informatyczne przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, ukazano też możliwości wykorzystania internetu przez te osoby (np. teleedukacja). Oprócz specjalistów i nauczycieli praktyków poszczególne prace napisali też uczniowie, studenci i rodzice. Poradnik ten stanowi kontynuację i uzupełnienie "Poradnika dydaktycznego przeznaczonego dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi" z 2001 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289086 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-215 289087 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(One Są Wśród Nas)
Bibliogr. s. [15].
Streszczenie: Praca ma pomóc nauczycielom, rodzicom i uczniom zrozumieć specyficzne problemy funkcjonowania dzieci z wadą wzroku. Pierwsza część książki napisana została przez autorkę w formie listu uczennicy V klasy poświęconego zagadnieniom występującym w życiu dzieci niewidomych (np. zainteresowania, sposób czytania i pisania). Następnie autorka krótko przedstawiła ograniczenia i możliwości dzieci niewidomych i słabowidzących, specyficzne problemy czytania i pisania uzupełnione podstawowymi radami dot. sposobu postępowania nauczyciela, jeśli w klasie są uczniowie z problemami wzrokowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275151 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-151 275152 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Mater. z konferencji, 8-9 października 1999 r.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Pokłosie konferencji na temat określony tytułem publikacji i nawiązującej do realizowanego od 1979 roku programu orientacji przestrzennej dla nauczycieli niewidomych dzieci w Laskach k. Warszawy. Prezentowane artykuły dotyczą różnych aspektów orientacji przestrzennej i zagadnień kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach oraz kształcenia integracyjnego. Poruszają też problemy organizacji placówek szkolnych i wychowawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286736 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-195 286737 PNS (1 egz.)
Article
In basket
Język drogą do świata kolorów i emocji / Marta Wrześniewska-Pietrzak. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2020/2021, nr 2, s. 39-54. - 2020.
Artykuł z czasopisma "Edukacja Wczesnoszkolna".
Bibliografia na stronie 52-54.
No cover
Book
In basket
Poradnik opracowany i wydany na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.
Bibliografia na stronach 140-141, 143-145.
Przeznaczony dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym.
Przedstawione w poradniku informacje mają rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy nauczycieli przed kształceniem integracyjnym tej grupy dzieci, ale z zachowaniem pewnych warunków. Zawiera on: podstawowe wiadomości o dzieciach z uszkodzonym wzrokiem oraz ich trudnościach i ograniczeniach, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, warunkach ich zaspokojenia w ramach szkoły ogólnodostępnej, a także informacje gdzie nauczyciele mogą szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów nauczania tych dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-129 275283 PNS (1 egz.)
No cover
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again