Form of Work
Książki
(25)
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(15)
Publikacje fachowe
(9)
Publikacje dydaktyczne
(7)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(15)
only on-site
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(13)
Author
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(5)
Eckert Urszula (1928-2019)
(4)
Podgórska-Jachnik Dorota
(3)
Domagała-Zyśk Ewa
(2)
Dryżałowska Grażyna
(2)
Jakoniuk-Diallo Anna
(2)
Sosnowska-Wieczorek Iwona
(2)
Bagan-Wajda Katarzyna
(1)
Bednarska Barbara
(1)
Borowicz Aleksandra
(1)
Cieszyńska-Rożek Jagoda (1955- )
(1)
Geppertowa Lidia
(1)
Geremek-Samsonowicz Anna
(1)
Gulip Małgorzata
(1)
Karpińska-Szaj Katarzyna (1964- )
(1)
Kisielewska-Meller Julia
(1)
Kobosko Joanna
(1)
Kotowicz Justyna
(1)
Krakowiak Kazimiera (1946- )
(1)
Liwo Helena
(1)
Lorenc Anita
(1)
Maszczak Tadeusz (1941- )
(1)
Michalczyk Anna
(1)
Olempska-Wysocka Magdalena
(1)
Puciato Alicja
(1)
Rajda Daria
(1)
Rożek Aleksandra
(1)
Sak Mariusz
(1)
Stachyra Józef (1939- )
(1)
Wasila Kinga
(1)
Wereszka Katarzyna
(1)
Zalewska Marina (1944- )
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(21)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Nauczyciele nauczania początkowego
(7)
Nauczyciele przedszkoli
(7)
Rodzice
(1)
Subject
Dziecko niesłyszące
(41)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(29)
Dziecko niedosłyszące
(20)
Dojrzałość szkolna
(10)
Mowa
(9)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(8)
Diagnoza pedagogiczna
(7)
Język dziecka
(5)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Nauczanie początkowe
(4)
Surdopedagogika
(4)
Wychowanie przedszkolne
(4)
Kształcenie integracyjne
(3)
Psycholingwistyka
(3)
Rodzice
(3)
Testy psychologiczne
(3)
Zaburzenia mowy
(3)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Komunikacja wspomagająca
(2)
Logopedia
(2)
Młodzież głucha
(2)
Słuch
(2)
Wady rozwojowe
(2)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czasownik
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Fonogesty
(1)
Funkcje poznawcze
(1)
Głusi
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Język migowy
(1)
Język polski
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Matematyka
(1)
Mowa niewyraźna
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Neurologopedia
(1)
Pantomima
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pisanie
(1)
Postawy
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Psychoterapia
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzina
(1)
Składnia
(1)
Słownictwo
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wychowanie
(1)
Wymowa
(1)
Subject: time
2001-
(15)
Subject: place
Polska
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Poradnik
(9)
Artykuł problemowy
(7)
Raport z badań
(3)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(21)
Psychologia
(13)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Medycyna i zdrowie
(4)
Językoznawstwo
(2)
42 results Filter
Authority data
No cover
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 292)
Bibliogr. s. 175-[182].
Streszczenie: W publikacji Autorka omawia wypracowaną przez siebie "alternatywną metodę kształcenia systemu językowego" opartą na wczesnej nauce czytania, stosowaną u dzieci z uszkodzeniem słuchu w celu ich skutecznego porozumiewania się językiem werbalnym. Zamieszczona w dalszej części analiza słownika dwojga dzieci (od rozpoczęcia terapii do wieku szkolnego) stanowi próbę przyjrzenia się, z perspektywy logopedycznej, zjawisku nabywania omawianego systemu przez dzieci niesłyszące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283283 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-181 PNS 283284 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66342, 66341 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301031 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-236 301030 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 165-178.
Streszczenie: Omówienie wyników badań przeprowadzonych w l. 1995-1998 wśród uczniów klas VII i VIII Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i uczniów szkół masowych w Lublinie. Zastosowane testy inteligencji (płynnej) mają charakter awerbalny (skala SON oraz Ravena, Catella i Lienarta). Część badawczą poprzedono podsumowaniem stanu wiedzy nt. wpływu głuchoty na procesy poznawcze i nt. inteligencji osób z uszkodzonym słuchem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283116 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-182 PNS 283133 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 197920 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 52-54.
Streszczenie: Poradnik dla rodziców, opiekunów i terapeutów pracujących z małymi dziećmi z wadą słuchu. Autorka podzieliła etapy rozwoju mowy oraz wczesnej rehabilitacji na dwa poziomy. Wśród nich znalazły się pozawerbalne sposoby komunikowania się, stymulacja słuchu dziecka, usprawianie narządów artykulacji, znaczenia zmysłów w procesie usprawniania na wyższym etapie zabawy terapeutyczne m.in. wspomagające zasób słownictwa, zabawy usprawniające wrażliwość słuchową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296631 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wada słuchu / Anna Jakoniuk-Diallo. W: O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?, s. 100-116. - 2010.
Bibliografia i netografia na stronach 115-116.
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Lodziensis)
Bibliogr. s. 219-228.
Streszczenie: Autorka w swojej pracy przedstawiła badania i wyniki zastosowania pantomimy jako środka przekazu niewerbalnego w surdopedagogice. Omówiła zagadnienia odbioru i rozumienia przekazu podczas komunikowania się w warunkach optymalnych i w warunkach podmiotowego deficytu w zakresie percepcji słuchowej. Przedstawiła konsekwencje rozwojowe głuchoty, problem osiągnięć i ograniczeń językowych oraz trudności uczniów głuchych w czytaniu. Pracę kończy analiza wyników, ukazujących role kontekstu obrazowego, w formie uzupełniającej scenki pantomimicznej w odbiorze przekazu zawartego w czytanym tekście.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287397 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-198 PNS 287398 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 178-[187].
Streszczenie: Rozróżniono definicyjne uszkodzenia słuchu (wg klasyfikacji: medycznej, audiometrycznej, pedagogicznej). W odniesieniu do upośledzeń zwrócono uwagę na rozwój języka i mowy. Scharakteryzowano rozwój języka (poznawczy, emocjonalny i społeczny) w kontekście rozwoju psychospołecznego dziecka niesłyszącego. Opisano rolę języka w edukacji (dojrzałość szkolna, umiejętność czytania i pisania, proces nauczania). Zaakcentowano rolę integracji w edukacji dzieci niepełnosprawnych (m.in. opieka i kształcenie dzieci niesłyszących w Polsce). Uwzględniono model integracyjnego systemu kształcenia dzieci niesłyszących. Poruszono zagadnienie wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzeniem słuchu w domu, przedszkolu i szkole (prawa dziecka niepełnosprawnego w systemie oświaty).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-152 291945 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 167-[175].
Streszczenie: Całość pracy tworzą trzy części. Cz. I to analiza skutków upośledzenia słuchu, ich wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, a także możliwości, ograniczenia i efekty kształcenia dzieci z tą niesprawnością. Cz. II poświęcona jest problemom integracji edukacyjnej dzieci niesłyszących. Przedstawiono tu ewolucję poglądów na szkolnictwo specjalne i integrację oraz koncepcje kształcenia integracyjnego w wybranych krajach i w Polsce. Cz. III jest prezentacją założeń własnej koncepcji modelu systemowego kształcenia integracyjnego oraz jego eksperymentalnej realizacji. Przedstawione tu badania są próbą weryfikacji i oceny przyjętych założeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274577 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 313-316.
Tekst częśc. tł. z ang.
Streszczenie: Książka służy popularyzacji metody fonogestów. Wyjaśnia, czym jest uszkodzenie słuchu i co to są fonogesty. Opisuje system Polskiej Metody Fonogestów oraz stowarzyszenia i organizacje promujące fonogesty w Stanach Zjednoczonych i Europie. Przedstawia materiały obrazujące doświadczenia amerykańskie i polskie na temat wykorzystania tej metody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-D-a-207 297260 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 229-234.
Streszczenie: Praca napisana z pozycji psychologa praktyka, stykającego się z problemami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Autorka przyjmuje perspektywę fenomenologiczną, tzn. doświadczającego siebie dziecka i doświadczającego siebie jego rodzica w kontakcie interpersonalnym. Przedstawia mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości u dzieci głuchych, a w zaburzeniach tych dopatruje się przyyczyn w trudności rozwoju emocjonalno-społecznym. Podobnie omawia związek między zaburzeniami rozwoju tożsamości dzieci z opóźnionym rozwojem mowy a patologią rozwoju mowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-164 276626 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 843)
ISSN 0239-6025 odnosi się do pierwotnego tytułu serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Bibliografia, netografia na stronach 136-159.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 321241 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again