Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(10)
Artykuły
(9)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(4)
Author
Konarska Joanna
(3)
Dycht Marzena (1976- )
(2)
Gładyszewska-Cylulko Joanna
(2)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (1951-2022)
(2)
Bendych Ewa
(1)
Buczyńska-Nazderko Joanna (1972- )
(1)
Cylulko Paweł (1963- )
(1)
Jakubowski Stanisław
(1)
Kozłowska Celina
(1)
Kucharczyk Izabella
(1)
Lisowska Anna
(1)
Majewski Tadeusz (1931-2018)
(1)
Maszczak Tadeusz (1941- )
(1)
Nowak Jadwiga Ewa (1941-1990)
(1)
Orkan-Łęcka Monika
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Paplińska Małgorzata
(1)
Rudomska Hanna
(1)
Siemieniecki Bronisław (1950- )
(1)
Sękowska Ewa
(1)
Sękowska Zofia (1924-1997)
(1)
Utnik Władysława
(1)
Walczak Grażyna (pedagogika)
(1)
Wilczyńska Halina
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(4)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Pedagodzy specjalni
(3)
Szkoły wyższe
(2)
Lekarze
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Psycholodzy
(1)
Rodzice
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Dziecko niewidome
(20)
Rehabilitacja medyczna
(11)
Dziecko niedowidzące
(9)
Niewidomi
(6)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Niedowidzenie
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zastosowania komputerów w edukacji
(2)
Arteterapia
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko głuchoniewidome
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Metody nauczania
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież niewidoma
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedowidzący
(1)
Oddział dla Dzieci i młodzieży Głuchoniewidomej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a ; Bydgoszcz)
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pismo dla niewidomych
(1)
Pomoce techniczne dla niepełnosprawnych
(1)
Rehabilitacja przedsionkowa
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój fizyczny dziecka
(1)
Ruszczyc, Henryk (1901-1973)
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Sękowska, Zofia (1924-1997)
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Tyflopedagogika
(1)
Tyflopsychologia
(1)
Uczenie się
(1)
Wolontariat
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zmysł równowagi
(1)
Ślepota
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Artykuł problemowy
(4)
Poradnik
(3)
Artykuł przeglądowy
(2)
Podręcznik
(2)
Raport z badań
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(10)
Medycyna i zdrowie
(5)
Psychologia
(4)
Historia
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Zbiór mater. wykorzystanych na szkoleniach i konferencjach zorg. przez CMPP-P w l. 1994-1995.
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów o tematyce tyflologicznej, opartych na naukowych badaniach empirycznych i teoretycznych oraz na doświadczeniach z praktyki rewalidacyjnej. Zebrane materiały dotyczą nauczania szeroko rozumianej orientacji przestrzennej osób niewidomych i głuchoniewidomych; nawiązywania kontaktu z głuchoniewidomym niemowlęciem; pisma dotykowego; funkcjonowania dzieci niedowidzących w podstawowych szkołach masowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274061 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306303 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 552)
Bibliogr. s. 250-[267].
Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie rozwoju dziecka niewidomego w okresie dzieciństwa. Autorka omawia znaczenie wzroku w psychomotorycznym rozwoju dziecka, diagnozę pedagogiczno-psychologiczną, ograniczenia w realizacji potrzeb dziecka niewidzącego, rozwój emocjonalno-uczuciowy i społeczny dziecka, kompetencje społeczne i interpersonalne, kompensację zmysłu wzroku, rozwój intelektualny i rozwój mowy, wczesną interwencję interdyscyplinarną oraz rehabilitację przez wychowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299574, 298572 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-901598-9-9
Bibliogr. s. 221-229.
Streszczenie: Przedstawiono najczęściej występujące schorzenia i uszkodzenia powodujące słabowzroczność i ich następstwa funkcjonalne. Omówiono wczesną interwencję pedagogiczną w rewalidacji dzieci słabowidzących. Zaprezentowano system pisma punktowego L. Braille'a, zajęcia logopedyczne, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, orientację przestrzenną. Scharakteryzowano sytuację ucznia słabowidzącego w szkole masowej i w szkole specjalnej oraz usprawnianie i rehabilitację widzenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274562, 274561 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268819 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 219744 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Zagadnienia ogólne: wzrok i jego uszkodzenia, funkcjonowanie dzieci z uszkodzonym wzrokiem, pomoce ułatwiające widzenie, wykorzystanie rysunku wypukłego i pisma brajla w nauczaniu dziecka niewidomego, środki techniczne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Zagadnienia szczegółowe: wskazówki dla nauczycieli uczących dzieci z dysfunkcją wzroku na etapie początkowym, wskazówki dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów. W dodatkach informacje praktyczne, m.in. przydatne adresy, także internetowe i tablice zawierające polski i obcojęzyczne alfabety brajlowskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 376 POR (CZYTELNIA) (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: model wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem, specyfikę pracy i zadania nauczyciela domowego, propozycje ćwiczeń rozwijających zmysł dotyku oraz inne umiejętności małego niewidomego dziecka (do pracy z dzieckiem w domu i w przedszkolu integracyjnym), zagadnienie zabawy i zabawki w rozwoju małych dzieci z uszkodzonym wzrokiem, współpracę terapeuty z rodzicami, wybrane programy będące podstawą do formułowania indywidualnych programów dla danego dziecka. Poszczególne artykuły powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenia własne autorek. Praca dot. dzieci w wieku 0-6 lat. Jej uzupełnieniem jest opracowanie "Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami" z 2005 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289103, 289102 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(One Są Wśród Nas)
Bibliogr. s. [15].
Streszczenie: Praca ma pomóc nauczycielom, rodzicom i uczniom zrozumieć specyficzne problemy funkcjonowania dzieci z wadą wzroku. Pierwsza część książki napisana została przez autorkę w formie listu uczennicy V klasy poświęconego zagadnieniom występującym w życiu dzieci niewidomych (np. zainteresowania, sposób czytania i pisania). Następnie autorka krótko przedstawiła ograniczenia i możliwości dzieci niewidomych i słabowidzących, specyficzne problemy czytania i pisania uzupełnione podstawowymi radami dot. sposobu postępowania nauczyciela, jeśli w klasie są uczniowie z problemami wzrokowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275152, 275151 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 226000, 225999, 225998 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 239879 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 615-654. Indeks.
Spis treści także ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 305814 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia niewidomych i niedowidzących / Tadeusz Majewski. - Wydanie I. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 323, [1] strona ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 318-[324].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 196527, 196526, 196524, 196523 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
(Educatio)
ISBN: 83-7201-240-7 (Wydaw. Salezjańskie) ; 83-7072-357-8 (Wydaw. UKSW)
Bibliografia na stronach 289-297, bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Z. Sękowskiej na stronach 279-289.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303106 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór 7 prac ukazujących: możliwości wykorzystania technologii komputerowej w rewalidacji (terapii pedagogicznej) ogólnie i przykładowe programy i serwisy internetowe, możliwości i ograniczenia systemów eksperckich w edukacji i dwa przykładowe systemy ekspertowe - do diagnozowania trudności w nauce czytania i pisania oraz do oceniania zaburzeń osobowości, wykorzystanie komputera przez niewidomych, zagadnienia komputerofobii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282168 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again