Forma i typ
Książki
(15)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Dostępność
dostępne
(13)
tylko na miejscu
(5)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(5)
Autor
Sawicka Katarzyna
(3)
Parker Jonathan (1960- )
(2)
Pikiel Sylwia
(2)
Randall Peter (1948- )
(2)
Babiuch Małgorzata
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Gałkowski Tadeusz (1936-2020)
(1)
Konopnicki Jan (1905-1980)
(1)
Kosińska Ewa
(1)
Kossewska Joanna (1963- )
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Mac Kenzie Robert J
(1)
Mikuła Leszek (1946- )
(1)
Rylke Hanna (1947-2017)
(1)
Stephens Thomas M
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Łagan Danuta
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(1)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(3)
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(1)
Odbiorca
Rodzice
(4)
Nauczyciele
(2)
Temat
Dziecko trudne
(15)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Metody nauczania
(4)
Autyzm
(3)
Chorzy w rodzinie
(3)
Diagnoza psychologiczna
(3)
Dziecko autystyczne
(3)
Młodzież trudna
(3)
Socjoterapia
(3)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(3)
Zespół Aspergera
(3)
Dziecko z zespołem Aspergera
(2)
Metody wychowawcze
(2)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Potrzeby wyższego rzędu
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Agresywność
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Harcerstwo
(1)
Jakość życia
(1)
Kluby
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Metoda Montessori
(1)
Metody badawcze
(1)
Narkomania
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osoby z zespołem Aspergera
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła Podstawowa nr 149
(1)
Terapia zabawą
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Uczniowie
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zespół Retta
(1)
Zwalczanie
(1)
Temat: czas
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Temat: miejsce
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Gatunek
Poradnik
(3)
Monografia
(2)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(4)
Medycyna i zdrowie
(2)
Psychologia
(2)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. [323]-328.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 303995, 299368, 299367, 299366, 299365 (5 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 39443, 39442, 39441, 39440, 37046, 37045, 37044, 37043 (8 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 323-328.
Streszczenie: Socjoterapia rozumiana jest tu jako bezpośrednia forma pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym w formie spotkań grupowych o celach terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Przedstawiono proces i metodę socjoterapii oraz programy socjoterapeutyczne i sposób ich realizacji - dla dzieci w młodszym wieku szk. z trudnościami adaptacji i nieśmiałych, dla klasy szk., dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, dla młodzieży szkół średnich, dla nieletnich nadużywających alkoholu, dla dzieci w placówce opieki całodobowej, dla młodzieży z zakładu poprawczego, dla młodych pacjentów szpitala psychiatrycznego, młodocianych więźniów, osób współuzależnionych. Są to zmodyfikowane wersje prac dyplomowych słuchaczy Podyplomowego Studium Socjoterapii Instytutu Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji UW i PTP.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-c-151 PNS 276590 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 323-328.
Streszczenie: Wydanie niezmienione w porównaniu do poprzedniego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295743, 295742 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 74-76.
Streszczenie: Zbiór artykułów metodycznych autora opublikowanych w miesięczniku ,,Harcerstwo''(1983-86), opartych na wieloletnich doświadczeniach z pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Autor przedstawia swoją działalność w drużynach ,,Nieprzetartego szlaku'', które prowadził w schronisku dla nieletnich i kuratoryjnym ośrodku pracy z młodzieżą. Oprócz materiału metodycznego zamieścił także rys historyczny drużyn ,,Nieprzetartego szlaku''.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 271470, 271469 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-e-115 271471 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński ; nr 65)
Bibliogr. s. 167-172.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 194525, 194524 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Psychologia, Pedagogika)
Bibliogr. s. 113-114.
Streszczenie: Relacje między nauczycielami i rodzicami oraz przesłanki współpracy rodziny i szkoły. Charakterystyka form działań (popartych przykładami) w zakresie porozumiewania się nauczyciela z rodzicami w różnych, także trudnych sytuacjach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289132, 284451 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Dzieci o silnej woli : od konfliktu do współpracy / Robert J. MacKenzie ; przekład: Lucyna Wierzbowska. - Wydanie drugie. - Sopot : GWP, 2020. - 286, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
Wydanie 1. pt.: Uparte dzieci : od konfliktu do współpracy.
Bibliografia na stronach 286-[287].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 321857 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Dylematy Resocjalizacji)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Autorzy książki, psychologowie, pedagodzy, socjolodzy i prawnicy w sposób interdyscyplinarny opisują problematykę dziecka zagrożonego w kontekście rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym i środowiskowym. Podkreślają znaczenie jak najwcześniejszego zdiagnozowania problemów dzieci zagrożonych i podjęcia działań prewencyjno-profilaktycznych, obejmujących zarówno dziecko, jak i jego bezpośrednie otoczenie. Zawarte w publikacji rozważania z wykorzystaniem teoretycznych założeń oraz w odniesieniu do polskich i zagranicznych badań sytuują dziecko niedostosowane społecznie lub wykazujące zaburzenia w zachowaniu w centrum oddziaływań pomocowych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300964 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-J-a-155 300691 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 169051 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Literatura Pedagogiczna)
Bibliografia na stronie [192].
Streszczenie: Dla rodziców, nauczycieli i wychowawców młodzieży w wieku 12-18 lat. Ukazano przyczyny i fazy uzależniania się młodych osób od narkotyków, wskazano sposoby postępowania, omówiono program profilaktyczny dla szkoły średniej "Nie biorę" Fundacji Bene Vobis. Omówiono zagrożenie młodzieży przemocą i samobójstwami - przyczyny i sposób postępowania w szkole (rozmowy indywidualne, działania w wymiarze klasy, szkoły), podano wskazówki do rozmów z dziećmi o śmierci. Omówiono zagrożenia w sferze wychow. płciowego nastolatków, rolę rodziców i nauczycieli w wychow. seksualnym, program PiON. Ukazano sposób komunikowania się z dzieckiem w rodzinie. Omówiono wychowanie w szkole we współpracy z rodzicami. Zaproponowano program pracy w socjoterapeutycznej grupie uczniów sprawiających trudności wychow. W omówieniach problemów psychol. i wychow. są przykłady przypadków.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 278105, 278014 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 132-133.
Streszczenie: Opis form działania Klubu "Ikar" w Krakowie służących integracji społ. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zagrożonych niedostosowaniem społ. Krótko scharakteryzowano grupy dzieci biorące udział w zajęciach Klubu. Przedstawiono zajęcia prowadzone w Klubie z omówieniem przykładowych ćwiczeń. Są to: zajęcia integrujące grupę, ćwiczenia fizyczne metodą ruchu rozwijającego i metodą Rudolfa Labana, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia artystyczne, spotkania rekreacyjno-towarzyskie (np. związane ze świętami). Ukazano korzyści, jakie dzieci wynoszą z uczestnictwa w zajęciach Klubu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279427 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-150 PNS 279428 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 315156 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 301444 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Zawiera także przedruk tekstu Karty Praw Osób Autystycznych.
Streszczenie: Zbiór artykułów teoretycznych i empirycznych (z wynikami badań) dotyczących różnych aspektów rozwoju dziecka autystycznego. Zakres tematyczny materiałów obejmuje diagnozowanie, wczesną interwencję i terapię, wychowanie i nauczanie osób z autyzmem oraz ich relacje w środowisku rodzinnym. Książka kierowana do szerokiego kręgu odbiorców.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283274 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-e-133 283275 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej