Form of Work
Książki
(17)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(2)
Status
available
(11)
only on-site
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(11)
Author
Kielin Jacek (1965- )
(4)
Gajdzica Zenon (1970- )
(3)
Al-Khamisy Danuta
(2)
Dziubińska Ryszarda
(2)
Gosk Urszula
(2)
Gąstoł Agnieszka
(2)
Jabłonowska Małgorzata
(2)
Jurkiewicz Patrycja
(2)
Lemańska Agnieszka
(2)
Mirosław-Nawrocka Katarzyna
(2)
Moleda Joanna
(2)
Rola Beata
(2)
Trochimiak Barbara
(2)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(2)
Baranowicz Krystyna
(1)
Barłóg Krystyna
(1)
Batko Ewa
(1)
Bielecki Jerzy
(1)
Bogdanowicz Marta
(1)
Borkowska Aneta
(1)
Buchnat Marzena
(1)
Charbicka Magdalena
(1)
Dworznikowska Marzena
(1)
Dziedzic Anna (pedagog)
(1)
Dłużniewska Agnieszka
(1)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(1)
Gasik Justyna
(1)
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta
(1)
Głodkowska Joanna
(1)
Kowalczyk Grażyna
(1)
Kuleczka-Raszewska Maria
(1)
Kuligowska Krystyna
(1)
Kwiatkowska Małgorzata
(1)
Lausch Katarzyna
(1)
Lausch Krzysztof Maria (1954-2014)
(1)
Marcinkowska Barbara
(1)
Marcinkowska Beata
(1)
Masierak-Baran Aleksandra
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Stawowy-Wojnarowska Irena (1926-1993)
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Usarek Jagoda
(1)
Wielińska Danuta
(1)
Witak-Światłowicz Lidia
(1)
Wojdyła Emilia
(1)
Łuczak Marta
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Pedagodzy specjalni
(5)
Nauczyciele
(2)
Subject
Efektywność nauczania
(12)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(10)
Dziecko z niepełnosprawnością
(8)
Nauczanie
(6)
Kształcenie integracyjne
(5)
Pedagodzy specjalni
(5)
Oceny opisowe
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Integracja społeczna
(3)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko przewlekle chore
(2)
Dziecko z ADHD
(2)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Osiągnięcia szkolne
(2)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Socjalizacja
(2)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(2)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko niesłyszące
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko z afazją
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
(1)
Ewaluacja
(1)
Głusi
(1)
Kompetencje dydaktyczne
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością ruchową
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Płeć
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Terapia dydaktyczna
(1)
Współdziałanie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Województwo wielkopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Poradnik
(6)
Opracowanie
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Program nauczania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(12)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
21 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego)
Bibliogr. s. 213-224.
Streszczenie: Praca habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki.
Streszczenie: Omówiono rozwój psychospołeczny dziecka i edukację dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich oraz wyniki badań własnych dot. startu szkolnego i funkcjonowania szkolnego dzieci niepełnosprawnych. Były to badania podłużne przeprowadzone w Łodzi w grupie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających początkowo do przedszkola integracyjnego, a następnie do klas integracyjnych szkół podstawowych, a także - wśród matek tych dzieci i ich nauczycielek. Stąd w opisie uwzględniono również zagadnienia postaw rodzicielskich i osobowości nauczycielek. We wnioskach stwierdzono, ze szkoła może blokować rozwój dzieci niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290575 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-225 PNS 290576 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang., niem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265858, 265857 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 260556 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302943 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-274 302156 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301710, 301709 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-186 320356 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291494 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prezentacja skal obserwacyjnych powstałych w Przedszkolu Specjalnym "Orzeszek" w Poznaniu. Skale dotyczą dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim. Mogą okazać się przydatne osobom pracującym z niepełnosprawnymi dziećmi przy tworzeniu programów pracy i obserwacji postępów rozwojowych dzieci. Publikacja zawiera oprócz opisów skal także profil osiągnięć ucznia z wykresem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286881, 284604 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Prace z zakresu pedeutologii i deontologicznych aspektów pedagogiki specjalnej, dot. m.in: pedagoga specjalnego jako terapeuty w ujęciu klasyków oraz w ujęciu współczesnym; umiejętności nauczyciela pracującego w klasie integracyjnej; przemian kompetencji i postaw surdopedagogów i logopedów związanych ze stosowaniem metody fonogestów; wypalenia zawodowego pedagoga specjalnego; wymiarów marginalizacji rodzin z dzieckiem upośledzonym; moralnej odpowiedzialności surdopedagoga za rozwój niesłyszacego wychowanka; genetyki dysleksji, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń współistniejących; wartości studentów pedagogiki specjalnej; nauczyciela wobec psychospołecznych problemów dzieci i młodzieży z cukrzycą; metodyki katechezy osób upośledzonych umysłowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-207 294597 PNS (1 egz.)
Article
In basket
Artykuł z czasopisma "Terapia specjalna dzieci i dorosłych".
Bibliografia na stronie 16
Book
In basket
Bibliografia na stronach 215-229.
Streszczenie: Publikacja ukazuje złożoność sytuacji kształcenia zintegrowanego, a jej celem jest określenie cech tego rodzaju nauczania, nakreślenie sytuacji typowych w pracy nauczyciela w klasie integracyjnej oraz przedstawienie okoliczności składających się na rzeczywistość integracyjną. Na podstawie wypowiedzi nauczycieli określono rolę i kwalifikacje nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz sytuację uczniów klas integracyjnych, jak również bariery występujące w tego rodzaju nauczaniu. W książce poruszono także problematykę braku współpracy między nauczycielami i rodzicami w różnych sytuacjach na różnych etapach kształcenia, ale także zalety i korzyści wynikające z edukacji zintegrowanej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302317, 300748 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-273 300747 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 308875 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-c-447 306930 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315680 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Próba odpowiedzi na pytanie, czy w nauczaniu specjalnym (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem) dominować ma profesjonalizm czy serce. Rozważania autorów publikacji mogą stanowić przyczynek do dyskusji nad modelem kształcenia pedagogów specjalnych. Mogą one także być wykorzystywane podczas spotkań superwizyjnych organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-228 299372 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 218-[228].
Streszczenie: W książce scharakteryzowano proces adaptacji zawodowej nauczycieli nauczania początkowego i jego uwarunkowania. Wyjaśniono pojęcie "adaptacja" oraz przedstawiono stan badań w zakresie adaptacji jednostek i zbiorowości do nowych warunków życia. Omówiono dydaktyczno-wychowawcze problemy pracy z dziećmi odchylonymi od normy w edukacji wczesnoszkolnej ze wskazaniem na konieczność integracji tych dzieci oraz ich rewalidację poprzez włączanie do klas w szkołach masowych i do zespołów korekcyjno-wyrównawczych. Zaprezentowano wyniki badań własnych nad: indywidualizacją pracy nauczyciela, jego oceną, stymulowaniem rozwoju uczniów oraz wytwarzaniem właściwej atmosfery w klasie. Określono zależność między stylem pracy nauczyciela a poziomem niepokoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277662 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-99 277663 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again