Form of Work
Książki
(15)
Artykuły
(4)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Brzeziński Włodzimierz (1929-2004)
(3)
Grossman Jerzy (1936- )
(2)
Gąsienica-Szostak Aldona
(2)
Pilecka Władysława (1948- )
(2)
Cichocka-Segiet Katarzyna (1984- )
(1)
Gałkowski Tadeusz (1936-2020)
(1)
Górny Mirosław
(1)
Juszczyk Stanisław (1951- )
(1)
Jędruch Edward
(1)
Konieczna Iwona
(1)
Majewicz Piotr
(1)
Marczyńska-Wdówik Agnieszka M
(1)
Nowak Zbigniew (pedagog)
(1)
Pilecki Jan
(1)
Sadowska Ludwika (1940- )
(1)
Siemieniecki Bronisław (1950- )
(1)
Twaróg-Kanus Agnieszka
(1)
Wawrzyn Krzysztof
(1)
Woźniak Ewa Danuta
(1)
Zawadzki Antoni
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
2001-
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Szkoły wyższe
(6)
Subject
Dziecko z niepełnosprawnością fizyczną
(13)
Rehabilitacja medyczna
(7)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Kultura fizyczna
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
(2)
Muzykoterapia
(2)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Oligofrenopedagogika
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Zastosowania komputerów w edukacji
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Interakcja (informatyka)
(1)
Kinezyterapia
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Kształcenie
(1)
Mowa
(1)
Młodzież z niepełnosprawnością ruchową
(1)
Narząd ruchu
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niemowlę
(1)
Place zabaw
(1)
Pomoce techniczne dla niepełnosprawnych
(1)
Projektowanie dla wszystkich
(1)
Rozszczepy podniebienia i wargi
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Socjalizacja
(1)
Układ nerwowy
(1)
Wady rozwojowe
(1)
Wzrok
(1)
Zaburzenia widzenia
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(7)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Raport z badań
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(5)
Kultura fizyczna i sport
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
21 results Filter
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 257582, 257581 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-c-29 257583 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. - 123 s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 61.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310434 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 61.
Streszczenie: Omówiono rehabilitację i muzykoterapię w procesie leczenia ortopedycznego i okulistycznego dzieci i młodzieży. Opisano ćwiczenia na oddziale ortopedii i okulistyki z wykorzystaniem muzykoterapii. Zamieszczono rysunki lub fotografie osób ćwiczących.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304135 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-444 292144 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 256741, 256740 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 198-202 i przy rozdz.
Streszczenie: W książce autorzy proponują cztery programy zajęć wspomagających psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie. Pierwszy program, w którym wykorzystano elementy treningu twórczości, służy dynamizowaniu aktywności poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym, dwa kolejne - wspomaganiu rozwoju osobowości, a ostatni - kształtowaniu kompetencji społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-143 279653 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Krótko przedstawiono psychologiczne aspekty pracy człowieka z komputerem. Następnie zamieszczono omówienie wyników badań prowadzonych w Uniw. Śląskim od 1998 r. Zaprezentowano: poziom kultury informatycznej nauczycielek nauczania początkowego na Górnym Śląsku; wpływ wykorzystania programów komputerowych na efektywność terapii pedagogicznej i logopedycznej dzieci dyslektycznych; wykorzystywanie komputera w terapii logopedycznej; najlepsze do nauczania matematyki parametry interfejsu użytkownika programu edukacyjnego - uczniów klas II i III szkół podstawowych; wykorzystywanie systemu komputerowego w zarządzaniu szkołą. Przedstawiono też koncepcję badań zastosowania programu komputerowego w edukacji matematycznej (w zakresie rachunku macierzowego) uczniów i studentów niewidomych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-e-154 281611 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Pojęcia rozwoju oraz sporządzanie bilansów i profilów rozwojowych za pomocą metod diagnostycznych. Przedstawienie zastosowania pedagogiki Marii Montessori. Usprawnianie dzieci metodą Bobathów od okresu niemowlęcego. Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwoju mowy i umiejętności komunikowania się w procesie wzrastania dziecka na przykładzie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg Rodolfo Castillo Moralesa. Metody wspomagające proces rehabilitacji dziecka, takie jak budowanie więzi emocjonalnych wyrażanych językiem serca przez dotyk i ruch rozwijający oraz sztukę muzyczną. Piktogramy w komunikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-i-176 288721 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 46-47.
Streszczenie: Zasady sytuowania placów zabaw, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wymagania, parametry i ogólne uwarunkowania lokalizacji, cechy oraz zasady funkcjonowania poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia placów. W opracowaniu jako zasadę przyjęto przedstawienie rysunkowe rozwiązań architektonicznych wraz z odpowiednimi omówieniami. Publikacja przeznaczona dla projektantów, inwestorów jak również organizacji i działaczy ds. osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-e1-29 275832 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 242863 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-83 242864 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Ukazano możliwości zastosowania komputera jako narzędzia w procesie eliminowania zaburzeń rozwojowych, w tym funkcji wzroku, słuchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zaprezentowano programy komputerowe do wykorzystania w pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania oraz z dziećmi wykazującymi deficyty intelektualne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274571 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-95 274572 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo / Włodzimierz Brzeziński. - Wydanie 2. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 1995. - 143, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Wychowanie fizyczne specjalne / Włodzimierz Brzeziński ; cz. 2)
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 177)
Bibliografia na stronach 126-134.
Streszczenie: Treści zawarte w niniejszej książce stanowią wprowadzenie w wychowanie fizyczne specjalne przeznaczone dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. System pedagogiczny proponowany przez autora opiera się na założeniu, że wychowanie fizyczne dysponuje znakomitym zasobem możliwości oddziaływania. Pracę rozpoczyna omówienie istoty rewalidacji jednostek umysłowo upośledzonych Zasadniczy jej trzon to przedstawienie zadań kultury fizycznej w rewalidacji tej młodzieży, koncepcji usprawniających oraz wyników badań własnych nad jej zainteresowaniem w.f., sportem i turystyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 272735 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 299)
Na stronie tytułowej także t. 373 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nru 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie.
Bibliografia na stronach 139-144.
Streszczenie w języku niemieckim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-237/2 285911 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 300)
Na stronie tytułowej także t. 374, oznaczający nr kolejny serii "Rozprawy i Studia", do nru 74 wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.
Bibliografia na stronach 113-120.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-237/3 285912 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy artykułach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316178, 315236 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 168969, 168968, 168967 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again