Form of Work
Książki
(24)
Artykuły
(13)
Publikacje fachowe
(7)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(16)
Author
Jurkiewicz Patrycja
(2)
Kosmowska Barbara (1958- )
(2)
Naprawa Renata
(2)
Wlazło Marcin
(2)
Biernat Renata
(1)
Brauner Alfred (1910-2002)
(1)
Brauner Françoise (1911-2000)
(1)
Charbicka Magdalena
(1)
Cholewczyńska Beata
(1)
Głodkowska Joanna
(1)
Jasiński Jan (muzyka)
(1)
Kaja Barbara (1944- )
(1)
Kielar Aleksandra M
(1)
Kijak Remigiusz J. (1979- )
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Korzeniewska Ewa
(1)
Košč Ladislav
(1)
Kuleczka-Raszewska Maria
(1)
Kuś Józef
(1)
Kwiatkowska-Zwolan Agnieszka
(1)
Lausch Krzysztof Maria (1954-2014)
(1)
Lewandowski Wojciech
(1)
Likszo Olga
(1)
Maciak Grażyna
(1)
Malik Teresa (pedagog)
(1)
Marcinkowska Barbara
(1)
Michalska-Balcerek Lucyna
(1)
Opiat Jan
(1)
Opolska-Targosz Bogusława
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Piotrowska-Madej Karolina
(1)
Piszczek Maria
(1)
Serożyńska Helena
(1)
Siwek Helena (1940- )
(1)
Słupczyński Jacek
(1)
Tanajewska Alicja
(1)
Tarczyńska-Święcka Teresa
(1)
Tkaczyk Grażyna (1955- )
(1)
Trochimiak Barbara
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(1)
Zielińska Jolanta (1956- )
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(7)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(12)
English
(1)
Audience Group
Nauczanie początkowe
(3)
Nauczyciele
(3)
Szkoły podstawowe
(3)
Szkoły specjalne
(2)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(37)
Metody nauczania
(7)
Nauczanie początkowe
(6)
Myślenie twórcze
(4)
Matematyka
(3)
Nauczanie
(3)
Katecheza
(2)
Katolicyzm
(2)
Metoda Dobrego Startu
(2)
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Rozwój osobowości
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Biblioterapia
(1)
Czytanie
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Eksperymenty
(1)
Eucharystia
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Indywidualny tok nauki
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jaques-Dalcroze, Emile
(1)
Język polski
(1)
Kształcenie
(1)
Logopedia
(1)
Metoda Sherborne
(1)
Metoda ośrodków pracy
(1)
Muzyka (przedmiot szkolny)
(1)
Nauczanie indywidualne
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele szkół muzycznych
(1)
Niewidomi
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pisanie
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rytmika
(1)
Socjalizacja
(1)
Strategie uczenia się
(1)
Szkoły
(1)
Szkoły życia
(1)
Sztuka
(1)
Teatroterapia
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Zdolności
(1)
Śpiew chóralny
(1)
Subject: time
2001-
(10)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł problemowy
(4)
Program nauczania
(3)
Programy nauczania dla szkół specjalnych
(3)
Poradnik
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Podręcznik
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(15)
Religia i duchowość
(2)
Kultura i sztuka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
40 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 345-355.
Streszczenie: Monografia poświęcona metodzie ośrodków pracy, będącej rezultatem osiągnieć najbardziej postępowych pedagogów i psychologów. Część teoretyczna książki zawiera przegląd zagadnień z teorii nauczania i uczenia się dzieci upośledzonych intelektualnie w stopniu lekkim. Zaprezentowano koncepcję procesu rehabilitacji, wyrównania szans, autonomii tych dzieci, kształtowania ich gotowości do podejmowania decyzji. W następnych rozdziałach przedstawiono przebieg badań empirycznych i ich wyniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 287287 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-196 PNS 287288 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Na s. tyt. błędna nazwa aut. : nazwa właśc. Kirenko.
Bibliogr. s. 197-213.
Streszczenie: Przedstawiono stan wiedzy nt. upośledzenia umysłowego, rehabilitacji i edukacji osób z upośledzeniem umysłowym, przystosowania psychospołecznego, w tym osób z upośledzeniem umysłowym. Omówiono wyniki badań własnych, które miały na celu ocenę zależności między spostrzeganiem siebie i innych ludzi przez osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim a ich zachowaniem przystosowawczym, z uwzględnieniem formy ich edukacji bądź rehabilitacji. Badania przeprowadzono wśród uczniów specjalnych gimnazjów i ośrodków szkolno-wychowawczych (wiek badanych 12-20 lat) oraz uczestników terapii zajęciowej i członków stowarzyszeń osób upośledzonych umysłowo (wiek badanych 21-43 lata) na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 291360 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-236 PNS 291361 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Książka oparta na doświadczeniach terapeutycznych autorów stanowi swoiste źródło informacji na temat najskuteczniejszych metod docierania do dziecka upośledzonego umysłowo. Charakteryzuje specyficzne cechy uczenia się występujące u dzieci upośledzonych umysłowo i autystycznych. Zapoznaje z podstawowymi zajęciami socjalizującymi dzieci niepełnosprawne umysłowo: rytmiczno-muzycznymi, usprawniającymi mowę, język oraz rękę, a także wykorzystującymi taniec i zabawę. Szczegółowo omawia pierwsze kroki w uczeniu się - zdobywanie niezależności, kształcenie percepcji, opanowanie manipulowania ręką. Zamieszcza ponadto uwagi dot. przygotowania dziecka do szkoły w zakresie pisania, czytania i liczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-116 271315 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo / Jan Opiat. - Warszawa : Wydawnictwo Dra Jana Opiata, 1994. - 156, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. s. 148-153. Indeks.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie - w jaki sposób należy opracować treści programowe, by stworzyć korzystne warunki do kształtowania u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim umiejętności porównyania i uogólniania i jakimi metodami? Rozważania teoretyczne dotyczą problemu upośledzenia umysłowego, jego wpływu na poznawanie przez dziecko otaczającej rzeczywistości oraz wybranych zagadnień kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Cz. empiryczna analizuje rozwój czynności i operacji umysłowych u badanych uczniów pod wpływem działań stymulujących podjętych w toku eksperymentu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268227, 268226 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-105 268228 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawy Pedagogiki Rewalidacyjnej)
Bibliogr. s. 193-194.
Streszczenie: Charakterystyka stopni upośledzenia umysłowego. Omówienie celów i zadań edukacji specjalnej, kształcenia i wychowania osób lżej i ciężej upośledzonych umysłowo. Przedstawienie programów nauczania w szkołach specjalnych oraz zarysu wychowania integracyjnego. Ukazanie form opieki i usprawniania upośledzonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-151 287211 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 264369 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 259-269.
Streszczenie: Praca o charakterze teoretyczno-empirycznym jest kontynuacją planu badawczego, który dotyczył determinant powodzenia w uczeniu się matematyki uczniów klas I-III szkoły specjalnej oraz stanu osiągnięć uczniów upośledzonych umysłowo w procesie kształtowania podstawowych doświadczeń matematycznych. Przedstawiono rezultaty badań diagnostyczno-eksperymentalnych nad psychologiczno-pedagogicznym procesem zdobywania doświadczeń matematycznych przez dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Zaprezentowano "metodę baśniowych spotkań" jako wspomagającą wrażliwość edukacyjną dzieci upośledzonych umysłowo oraz kształtującą podstawy wiedzy matematycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 277047 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-132 PNS 277048 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 61.
Streszczenie: Program stworzony z myślą o dzieciach z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz o dzieciach z autyzmem. Zawiera cele, opis zastosownych środków dydaktycznych, szczegółowy opis zabaw prowadzonych z wykorzystaniem żywiołów, materiału przyrodniczego oraz aromaterapii, a także przykłady scenariuszy zajęć z wykorzystaniem zabaw zawartych w programie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-263 297958 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 179703, 179701, 179469, 179468 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 223827, 223826, 223825 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 470)
Na s. tyt. także t. 544 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie.
Bibliogr. s. 191-197.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Rozważania na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz dialogu i rozumienia jako istotnych i dopełniających się elementów sytuacji edukacyjnej uczniów z lekkim stopniem intelektualnej niepełnosprawności, objętych systemem nauczania specjalnego na poziomie gimnazjalnym i zawodowym. Analiza specyfiki odbioru literatury przez wyżej wymienionych uczniów oraz przydatności łączenia kształcenia humanistycznego w szkołach specjalnych z zajęciami praktycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem czynności z zakresu technik komputerowych. W zakończeniu książki zamieszczono propozycje komputerowej aktywizacji odbioru tekstu literackiego - "Hobbita, czyli tam i z powrotem" J.Tolkiena oraz "Ani z Zielonego Wzgórza" L.M.Montgomery.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-190 286538 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 151672, 151671 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 216534, 216531, 216530 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 219435, 201823 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again